Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2010. május 10., hétfő

Magyarok Moldvában - Tízéves a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program


Ez egy igazi sikertörténet, hiszen a sok nehézség ellenére is működik az oktatás.
A hétvégén ezt az évfordulót ünnepelték Gyimesközéplokon a programban résztvevő tanárok. 2000-ben 2 helyszínen 70 gyerek részvételével indult a tanítás, ma már 25 településen több mint 1600 gyerek jár rendszeresen magyar irodalom és nyelvtan órákra. Ez igazi sikertörténet, hiszen sok nehézség, hatósági ellenállás kísérte a magyar szavak felélesztését célzó kezdeményezést Moldvában. Ezelőtt tíz évvel tényleg nem voltak könnyű helyzetben a magyar nyelv moldvai népszerűsítői, hiszen több oldalról is támadták a programot. Kezdetben iskolán kívüli foglalkozásokon, magánházaknál tartották a magyar órákat, ezek ellen azonban számos feljelentés érkezett. Tanárokat félemlítettek meg, nevetséges indokokkal a rendőrség nyomozott az oktatók után. A legkeményebb ellenállás az egyház részről érkezett, az is előfordult, hogy egy pap az ördög nyelvének nevezte a magyart. A 2000-es évek elején gyakorinak számított, hogy papok megfenyegették azokat a szülőket, akik magyarul taníttatták a gyerekeket, ez pedig a köztudottan vallásos csángók esetében sok gondot jelentett. 2009-ben Szitás faluban a helyi plébános pedofiliával és szervkereskedelemmel is megvádolta a fiatal oktatót. A tanfelügyelőség vezetői is számos alkalommal próbálták ellehetetleníteni a csángók oktatási programot. Sikertelenül, ahogy teltek az évek egyre több szülő kérte gyerek számára az anyanyelven való tanulás lehetőségét. Az évek teltek, az oktatási program vezetői kitartó és összehangolt munkájának köszönhetően 2002-ben néhány településen az állami iskolákban is elkezdődhettek a magyar órák. Azóta a gyerekek heti három órában ismerkedhetnek az irodalmuk nagy alakjaival. 

DunaTV

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés