Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2010. január 16., szombat

Igazságot Magyarországnak! Mindent vissza!

Fájl:Trianonmap.jpg


A Magyarok Világszövetsége a trianoni évfordulóra készül
Albert Camus, francia írónak állítanak majd szobrot Párizsban.
Trianon 90. évfordulója alkalmából tüntést szervez Versailles-ba a Nagy Trianon palota elé a Magyarok Világszövetsége; szobrot is állítanak Párizsban.
Az alkotás Kalmár Márton szegedi szművész munkája. Patrubány Miklós, a Világszövetség elnöke azt mondta: ez egy pozitív gesztus a mai fiatal francia nemzedék számára: "Albert Camus-nak a francia írónak egy szobrot állítanánk Párizsban a Kossuth Lajos téren, hiszen Camus volt, az aki a magyar forradalomról gyönyörű gondolatokat fogalmazott meg, máig hatóan."
Forrás: Híradó DunaTV
Szerző: Jámbor Eszter

Őfelsége XVI. Károly Gusztáv Svéd Király Omanban a cserkészjamboreenKungen välkomnades varmt när han anlände till scoutcampen i Al Naseem Park utanför Omans huvudstad Muskat på lördagen. Foto: Jonas Ekströmer, Scanpix.
Lördagen den 16 januari besökte Kungen Oman för att delta i en jamboree, ett stort internationellt scoutläger. Jamboreen äger rum utanför Omans huvudstad Muskat.
Här träffas ca 500 scouter från Oman, Indien, Sri Lanka, Egypten och Storbritannien. Temat för denna jamboree är miljö, något som Kungen särskilt uppskattar. Som hedersordförande i World Scout Foundation vill Kungen hjälpa till att sprida scoutrörelsens idé och verksamhet.

www.royalcourt.se

2010. január 15., péntek

A Király miniszterelnöke

A legsikeresebb politikai szövetség: a Fidesz-KDNP együttműködés a magyar történelem legsikeresebb politikai együttműködése.


Semjén Zsolt nemrégiben a Magyar Narancsnak adott interjút - az ott elhangzott kijelentései nagy port kavartak. Erről kérdeztük a Hattól nyolcig stúdiójában a politikust. A lapnak nyilatkozva kijelentette: a Fidesz-KDNP együttműködés a magyar történelem legsikeresebb politikai együttműködése.
Ennél többet is kijelenthetünk. Az Unió történetében nem volt precedens arra, hogy egy politikai konstrukció stabilan, az abszolút többség fölötti támogatást tud maga mögött. Az Európai Uniós választások, az önkormányzati választások, az időközi választások, a szociális népszavazás eredményei ezt igazolják. Évtizedekkel ezelőtt csak a brit konzervatívoknak sikerült ötven százalék fölötti támogatást elérniük – fejtette ki Semjén Zsolt. A két párt megtalálta azt a formációt, ami a jobbközép szavazatait képes maximalizálni, de elérünk olyan szavazókat is, akik nem jobboldaliak, vagy nem jobbközép értékrendűek - magyarázta kijelentését a pártvezető. Az egyéni körzetekben húsz körzetben indul kereszténydemokrata képviselő, megnyerhetőnek gondolom mindegyik körzetet. Ez a pártszövetség lehetővé teszi, hogy olyan politikai erőt hozzunk létre, mely nem csak a pálya széléről kiabál, hanem az ország többségének támogatását maga mögött tudva képes megvalósítani  a programját és kivezetni az országot a válságról – hangsúlyozta Semjén Zsolt.

www.dunatv.hu

2010. január 7., csütörtök

Pécsre érkezik a Szent Korona

http://augusztus20.freeblog.hu/files/Szent_Korona01.jpg

A Magyar Királyi Koronaőrség utódszervezete hozza el a Szent Korona és a koronázási jelvények másolatát az Európa Kulturális Fővárosáért tartandó szentmisére. Az ünnepi szentmisét Mayer Mihály megyéspüspök mutatja be 2010. január 10-én 11.00 órakor a Bazilikában. Az ünnepi alkalomra meghívást kaptak a város és a megye képviselői, kulturális intézményei. A misén közreműködik a Palestrina Kórus Jobbágy Valér vezényletével és Dergez Zoltán orgonaművész – közölte az egyházmegye sajtóosztálya. mno.hu

2010. január 2., szombat

Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király újévi beszéde

Éljen a Magyar Királyság, éljen 2010! Ünnepeljük együtt az új Magyar Királyság második évét! A Jóistentől megáldott boldog, békés új esztendőt kívánok! A Magyarság sorsa a Jóisten kezében van, volt és lesz! A Jóisten az aki országunkat megóvja, segíti és védelmezi! Isten áldd meg a Magyart jó kedvvel, bőséggel!
A Jóisten akaratából Királyotok vagyok, akinek a Nemzetét vezetnie kell! Rex cum Deo pro Patria! A Király a Jóisten segedelmével a Nemzetéért! Az isteni akarat Nemzetünk felemelkedése! A Jóisten Királyotokon keresztül üzen a Világnak és az emberiségnek! Feladatunk van! A Jóisten üzenete: "Az emberi élet védelme, a szeretet intelligens!" Küzdenünk kell egy szeretetteljesebb emberiségért, egy szeretetteljesebb világért, egy szeretetteljesebb Hazáért! Apostoli Király vagyok, a Jóisten apostola! Mennyei Atyánk új kinyilatkoztatást tett! Az emberiségnek fejlődnie kell intelligenciában! Akkor intelligens az emberiség, ha képes jobban szeretni, minden földi ember életét megvédeni és megóvni! Békességben és szeretetben kell élni, mely jelmondat vonatkozik az USA-ra, az arab világra, Afrikára és minden emberre a Földön!
A bolygót ajándékba kaptuk a Jóistentől, ránk bízta azt, hogy gazdálkodjunk javaival és erőforrásaival! Jó gazdáknak kell lennünk, védenünk és óvnunk kell a Földet a környezetvédelem fokozásával, okosabb fenntartható politikával! Növelnünk kell az ENSZ politikai súlyát és szerepét a környezetvédelemben! Felelősek vagyunk Földünkért! Felelősek vagyunk az intelligencia szint és jólét növekedéséért a Földön!
Európában élünk, mely jelenleg a legnagyobb gazdaság a Földön! Európának tovább kell fejlődnie!
Magyarok vagyunk Magyarországon! Királyi parancsom az ország egyesítése! Egyesítenünk kell Magyarországot a Felvidékkel, Erdéllyel, Vajdasággal, Kárpátaljával, Horvátországgal, Alpokaljával, Muraközzel, Tarnobrzeggel, hogy ismét régi fényében pompázzon a Magyar Királyság! Jelenleg 30 millióan élünk a Kárpát medencében! Őfelsége mind a 30 millió embert Magyarnak tekinti!
Beszélnünk kell a feladatokról! A Szentatyától kérem a koronázást! A Szentatya a Katolikus Egyház feje, akinek feladata az erkölcs képviselete! A Katolikus Egyháznak meg kell újulnia, a Katolikus Egyház jó úton van, de ezt az utat még jobbá kell tenni, ez a Jóisten egy szent akarata! A papság nősüljön meg Magyarországon, Vatikánban és az egész Világon, mivel a Jóisten a férfit és a nőt egynek teremtette! A helyes családkép és családminta a királyi pár: Király és Királyné, akiknek gyermekei a királyfiak és királylányok! Vigyáznunk kell jobban családjainkra és az erkölcsre! Életre szóló házasságok köttessenek! A szexualitás a házasságon belül megengedett, mivel a szexualitás elsődleges célja a gyermeknemzés! A Katolikus Egyház példát kell mutasson és negatív iránymutató hatását végérvényesen feloldani, amikor Afrika népessége 1 milliárd fő fölé jutott, nem is beszélve Kínáról, Indiáról! Európa euro népességét 1 milliárd fő fölé kell növelni!
Afrikának, Kínának és Indiának felelősebben kell viseltetnie szem előtt tartva a Föld eltartó képességét! A magyar népességet szintén növeli kell 25 millió főre a Kárpát-medencében! A népesedés, népesség kérdése mindenkor rendkívül fontos, figyelni kell annak arányaira!
A következő téma a gazdaság állapota és kérdése. Az elmúlt év megmutatta mit képes Amerika elindítani egyetlen kommunikációs hibával! Figyelnünk kell a kommunikációra és felelősebben kell kommunikálnunk a legmagasabb szinteken! A gazdaságban egyértelműen és 100%-osan bebizonyult mennyire fontos a pozitív kommunikáció! Pozitív kommunikációval könnyedén jó irányba fordíthatók a gazdasági folyamatok! Nyilván a globális gazdaságban fejlődésre van szükség, növekedésre! Összefogással és pozitív akarattal a közel 7 milliárd ember képes a globális GDP-t akár megduplázni! Persze mindezt felelősen kell tenni! Olyan környezetre van szükség a Földön, mely környezetbarát, a Földet megóvja! Egyetlen Földünk van, mellyel jól kell gazdálkodnunk! Olyan gazdasági növekedésre van szükség, mely nagyobb értéknek tekinti a környezetvédelmet: a tiszta levegőt, tiszta ivóvizet, jó termőföldet, zöld területeket és a természetet! A természet, az erdő a legegészségesebb környezet! Erdősítsünk ahol csak lehet és érdemes! Fonjuk össze a gazdasági növekedést a környezetvédelemmel! A fenntartható fejlődés politikája azt nagyszerűen célozza! Olyan módon kell elérni gazdasági növekedést, hogy közben a környezeti állapot javuljon, a bolygónk szépüljön! Az emberi kreativitás és innováció csodákra képes! Alkalmazzuk a kreativitást és innovációt! A környezetvédelemre és klímavédelemre többet kell költeni! Legyünk mindannyian tisztában a Föld helyzetével! Az internet fejlődése növekvő számú alternatívát kínál! Alakítsunk ki nemzetközi összefogással egy globális monitoring rendszert, mely online és visszakereshető adatokat szolgáltat a lehető legtöbb információval a földi viszonyokról, tartalmazva a meteorológiát, népességet, ipart és minden más fontos információt! Fontos, hogy jobban figyeljünk az etikára! A Vatikán és a Szentatya egyértelműen megfogalmazta az igazságban szeretet lakozik és a szeretetben igazság! Erkölcsös, etikus és morális emberiségre van szükség! Az emberek legyenek jóakaratúak, jó szándékúak, szeressék egymást! Össze kell fogni és egymást segíteni! Egységben az erő! A klímaváltozást meg kell állítani, létre kell hozni egy klíma kontrollt, éljünk olyan klímában mely legjobb és legkedvezőbb az emberiség számára! Földünk rendkívüli képességekkel rendelkezik! Aki akar egész életében nyári körülmények között élhet, nem kell mást tennie, mint felülnie a repülőgépre, és a Föld olyan sarkát megkeresnie ahol épp nyár van!
Az ENSZ szerepét tovább kell erősíteni! Az összes földi nemzet jobb összhangra és jobb egységre kell találjon! Egyre inkább globalizált világban élünk, melyet el kell fogadnunk, hisz ugyanazon a Földön, a Globuson élünk! A globalizáció kedvező hatásait kell megkeresnünk, azokat erősítenünk! Legyünk tisztában azzal, hogy egy bolygón élünk, mely kering a Naprendszerben! A Világmindenség rendkívül sok galaxisból és bolygóból áll! Ezért szorgalmazom például a Magyar űrkutatás növelését, és Magyar űrhajók építését! Legyünk elsők a Világmindenség felfedezésében!
De térjünk vissza Hazánkba a Kárpát-medencébe! Jól és helyesen kell értelmezni a királyi célokat és királyi parancsokat! A legelitebb és legokosabb politikát kell alkalmazni Nagy-Magyarország területeinek egyesítéséhez! Pozsony, Ungvár, Temesvár, Nándorfehérvár Magyar városok! A Szent Korona országai a Szent Korona tulajdona! Minden Magyarok Királya minden nemzet barátja! Minden a Magyar Királyság területén élő ember barátunk, minden szomszédunk barátunk! Szeretettel politizálunk! Célunk az 1000 éves Magyar Királyság területeinek egyesítése a Jóisten segedelmével, intelligens és erkölcsös politikával! Legyen úgy, mint régen volt!  Legyünk emberebb emberek, magyarabb Magyarok! A Magyar politikai rendszert fejleszteni kell! Mátyás Király már a 16. században kiválóan bebizonyította a monarchia elsőbbségét és kiválóságát a köztársasági formákkal szemben. Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király egyetért Mátyás Királlyal! A helyesen értelmezett társadalmi tagozódás a király, arisztokrácia, polgárság, munkásosztály. A munkásosztály jelenti a politikai baloldalt, a polgárság a centrumot, az arisztokrácia pedig a jobboldalt! A Király az államfő, az ország legelitebb és legnagyobb tudású embere, aki a Jóisten akaratából uralkodik jó királyként és vezeti népét az ország felvirágzása és felemelkedése irányába! Az arisztokrácia, a nemesség az ország vezető legeminensebb rétege, mely első erkölcsben, vagyonban és szeretetben! A köztársasági államforma elsődlegesen a polgárság vezetését jelenti! A polgárság vezetésével természetesen az ország gyorsabban fejlődik, mint ha csak a munkásosztály vezetésére lenne hagyatkozva mint a kommunizmusban. Azonban a polgárság fölött az arisztokrácia áll, mely révén az ország nagyságrendekkel gyorsabban fejlődik. A Király jó vezetésével lesz leggazdagabb az ország, melyre egyszerű példa Versailles, Európa leggazdagabb palotakomplexusa! Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király 2009-ben Európa trónjára lépett a Jóisten akaratából és elhatározta egy még szebb és még értékesebb palotakomplexus felépítését Magyarországon, mely méltó lakhelye Európa Királyának! Európa politikája jó irányba halad, melyet mindenkinek el kell fogadnia! A föderatív irány és a bővítés jó irány! Gazdaságilag Európa nagyon sokat elbír! A GDP közel 15 trillió euró/év, mely a Világ legnagyobb gazdasága! Előnyünkkel jól kell gazdálkodnunk és azt tovább kell növelni! Európa népessége növekedjen 1 milliárd főre! A király, arisztokrácia, polgárság és munkásosztály társadalmi rendszere a legjobb a világon! Meg kell valósítanunk és meg kell erősítenünk ezt a rendszert Európában és Magyarországon! Tehát nemcsak Magyarországot kell vezetni, hanem Európát is!
A fejlett állam modellje a csúcstechnológiát alkalmazza. Olyan iparra van szükség, mely a legmagasabb szintű tudást alkalmazza! A nemzetgazdaság alapja a Magyar tulajdon! Magyar tulajdonú cégek kell termeljék Magyarország többségi bevételét, profitját! Növelni kell a Magyar tulajdont! A Magyarság érdeke, hogy ezt a tulajdonnövekedést elősegítse! Legyen szó akár magyar tulajdonú multinacionális vállalatról, magyar tulajdonú nagy-, közepes vagy kisvállalatokról a magyar tulajdon a legfontosabb! Hiszen ami a tulajdonunkban van azzal kizárólagos joggal rendelkezünk! Legyenek a magyar vállalatok a legversenyképesebbek! Exportunkat és termelésünket növeljük! Legyen a növekedés a jelszavunk, akár a GDP-re, a Parlament éves költségvetésére, vagy a megyék, városok költségvetésére gondolunk! Úgy kell gazdálkodni, hogy profitot, tőkét halmozzunk fel! Az elért profitot úgy fektessük be, hogy az még több profitot eredményezzen! A kapitalizmus helyes utat mutat! Azon elveket kell átvenni, mely előnyhöz juttat! Az Amerikai Egyesült Államok a kapitalizmus révén lett világelső gazdaság egykoron! Európa szociális piacgazdaságot hirdet! A piac, a verseny mindenkor hajtóerő! A szociális piacgazdaság jobban figyelembe veszi az individuumot, az egyén, az ember értékét! Ilyenformán a kapitalizmusban szintén a szociális értékeket kell növelni! Legyen szociális kapitalizmusunk és szociális piacgazdaságunk! Kiváló politikával és gazdasági vezetéssel kell elérnünk a leggyorsabb gazdasági növekedést, mely a környezetvédelemmel ötvöződik és figyelembe veszi az egyes emberek teljesítő képességét! Jólétre van szükség, minden ember érezze jól magát a földön! Ugyanakkor legyen rend, legyen intelligencia, tudja minden ember a helyét és a feladatát! Legyen erkölcs, az emberek éljenek erkölcsösen! A család nyújt megfelelő hátteret minden ember számára! Az egyéni érdekek, családi érdekek legyenek összhangban a Nemzet érdekeivel! A politikusok egyéni érdeke legyen összhangban a Nemzet érdekeivel! Az egyének vagyona növekedjék összhangban a Nemzet vagyonának növekedésével! Az iskolákban oktassák az erkölcstant! Legyen társadalmunk tudás-orientált! A GDP 3%-át a kutatás-fejlesztésre kell költeni, mely révén az iparunk a legjobbak közé fejlődik!
A Király parancsainak teljesítése a Nemzet érdeke! Ha a király a Budavári Királyi Palotában lakik, az ország gyorsabban fejlődik! Ha a királyt a Szentatya koronázza, nagyobb lesz országunk elismerése Európában és a Világon! Ha a Király feleségül veszi Ő Királyi Felsége Madeleine Svéd Hercegnőt, az az országnak is jobb lesz, kapuk és ajtónak nyílnak meg hazánk előtt! Minden Magyar segítse elő a királyi célok megvalósulását, a Budavári Királyi Palota felújítását, a koronázást, a királyi esküvőt!
Őfelsége gazdasági vonalon feladatot adott a Magyarságnak! Érjük el a holland GDP-t! Hollandia egy Dunántúlnyi területen fekvő királyság GDP 700 Mrd €/év gazdasággal! A Magyar gazdaság jelenleg GDP 150 Mrd €/év! Ha a kisebb területen fekvő Hollandia képes volt olyan magas szintű gazdaság elérésére, akkor Magyarországnak is képesnek kell lennie! Ne feledjük el, Mátyás Király idején az ország vagyon Angliáéval vetekedett! Nagy-Britannia gazdasága ma 15-szöröse Magyarországénak, melyet elsősorban a jó politikájuknak köszönhetnek!  
Természetesen nemcsak gazdaságilag kell megerősödnünk, hanem emberileg is! Az erkölcsös élet a szeretet záloga! A Magyar Királyság címerét angyalok emelik a magasba! Mi Magyarok a Jóisten segedelmével bármely cél elérésére képesek vagyunk! Fogjunk össze, nyújtsunk baráti és segítő jobbot egymásnak! 2010 legyen az intelligencia, az erkölcs és a szeretet éve! Ezen szavakkal kívánok minden Magyarnak egy békés, boldog és gazdag új esztendőt! A Jóisten áldja és segítse népünket!

Éljen a Magyar Királyság! Éljen Magyarország!
A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!

Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király, Minden Magyarok és Európa Királya!

2010.január 1.
 
 

Excellenciás Dr. Sólyom László Királyi Kancellár Úr újévi beszéde
Sólyom László szerint Magyarország megérett a megújulásra, és a 2010-es választási év alkalmat kínál a politikában és a közügyekben is az újrakezdésre


Köszöntöm Magyarország minden lakosát és a magyar nemzet minden tagját! Lehetetlen, hogy újévkor ne az újrakezdésről beszéljünk. Hiszen karácsony, újév, vízkereszt ugyanannak az ünnepkörnek a tagjai. S ezek az ünnepek a megújulás örömét adják nekünk. Ezek azok a napok, amikor megújul a világ. A Nap pályája ismét győzedelmesen emelkedni kezd. Immár hosszabbodnak a nappalok. Hiába van tél, a tavasz közeledtének jegyébe fordult már minden. A kozmosz nagy változásai azonban nélkülünk csak körben forognak. Az ember életének viszont célja van; a mi időnk nem forog körbe. A megújulást, az újrakezdést mi mindnyájan életünk és történelmünk egyenesére írjuk.  A karácsony üzenete is ez: egyszer csak megérik az idő a beteljesedésre, egyszer csak mindenki szívében megszülethet a remény. Magyarország is nagyon megérett már a megújulásra. S mivel 2010 választási év lesz - az új esztendő alkalmat kínál a politikában és a közügyekben is az újrakezdésre. A változás szükségét mindenki érzi - és sok politikus is tudja, hogy mit akarnak az emberek. Ezért aztán a megújulás, az új irány, az új kiegyezés, az újjáépítés és így tovább, gyakran hallott jelszó lett. Az ünnep magasából azonban a megújulásnak egy ennél teljesebb képe látszik.  A politika része, sőt szükséges alkotórésze az újrakezdésnek. De csalódni fog, aki az újat, s az ahhoz képzelt jót csakis kívülről, a politikától várja. A kilencvenes évek elején sokan képzelték, hogy a rendszerváltás önmagában meghozza a nyugati életszínvonalat - s keserves kiábrándulás lett a vége. A választás nagy esély - ám csupán a kezdet. Hiszen a lényege a változtatás lehetősége, ezért is nyújt reményt. Hogy a remények beteljesednek-e, a folytatáskor válik majd el. De ehhez mindenkinek hozzá kell járulnia a maga területén, legyen az munkahely, család, vagy a közélet. Négy évvel ezelőtti újévi beszédemben - 2006 is választási év volt! - azt mondtam, hogy a felelős ember ad magára, alaposan megvizsgálja az ígéretek és ígérgetők hitelességét. És persze mérlegeli azt is, milyen teljesítményt nyújtottak, hová juttatták az országot azok, akik korábban már kormányoztak, és akik nem, azoknak van-e fedezetük, képességük a jelszavak valóra váltására. Azt hiszem, mára sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Megéreztük, hogy választási döntésünknek súlya van. Olyan következményekkel jár, amelyek bizony nemcsak a négy éves ciklusra, de annál is tovább érnek. Megtapasztalhattuk saját erőnket, a választópolgárok erejét. Csak az utóbbi években is minden országos szavazás - a népszavazás, az európai parlamenti választások - jelentős politikai változásokat indítottak el. Tehát felelőssége teljes tudatában kell döntenie minden választópolgárnak arról, kinek ad felhatalmazást. Az állammal szembeni elvárások és a feladatok világosak: közbiztonság, a törvényes rend garantálása; a gazdaság olyan szabályozása, hogy biztonságosan fejlődjön és adjon munkát, a szegénység enyhítése, az ország tekintélyének helyreállítása a világban.  Vannak azonban olyan feltétlenül szükséges változások, amelyeket semmilyen kormány nem tud véghezvinni az emberek, a mi közreműködésünk nélkül. Ilyen mindenekelőtt a korrupció visszaszorítása. Korrupcióban fuldoklik ma az ország. Ez teszi tönkre a gazdaságban a tisztességes versenyt, az intézményekben a tisztességes működést. Joggal háborítanak fel mindenkit a százmilliós és milliárdos kifizetések - de a mindennapok kis korrupciója, a visszacsorgatott megbízási százalékok, a hatósági engedélyért adott és kapott pénzek is méregként hatnak. S a korrupcióhoz legalább ketten kellenek. Megszüntetéséhez az állam legszigorúbb fellépése mellett az kell, hogy a korruptság szégyenét az emberek többsége le akarja vetni. S tudom, hogy mindenki megkönnyebbülne. Hiszen az emberek többsége tisztességesen szeretne élni. Az kell, hogy tisztesség és siker ne válhasson el egymástól. Karácsonykor a gyermek születése tölt el bennünket reménnyel. De a mi gyermekeinknek is meg kell születniük. Követelhetünk az államtól családbarát politikát, ám ehhez legelőször is családok kellenek, összetartó, gyermekeket nevelő, szerető légkörű családok. Továbbá a családok és az iskolák együttműködése. Az iskolaügy, amely nemzetünk jövőjének kulcsa, csakis akkor tud megújulni, ha az iskolák és tanárok támogatása nemzeti üggyé válik. Ha mind azon vagyunk, hogy az iskola olyan közösségként működjön, amely biztos értékekre, tisztességre nevel, s minden gyereket a maga legjobb képességei szerint, önbizalmat adva készít fel egy megelégedett és értelmes életre. A gyermekekben nemzetünk jövőjét látjuk. A magyar nemzetért a magyar állam is felelős, de leginkább a nemzet tagjai. Hiszen a nemzet lényege a közös vágy, közös elhatározás és akarat arra, hogy együtt kívánjuk folytatni gazdag örökségünket. Ez az örökség - a magyar nyelv, a magyar kultúra, történelmünk és magyarságtudatunk - közös kincse minden magyarnak határoktól és állampolgárságtól függetlenül. S a szükséges megújulás alapja itt nem más, mint közösségünk átérzése, a magyar nemzet egészének szeretete. Ilyenkor, újévkor, sokan beszélnek békéről, szolidaritásról. Erre nagy szükség van, s nem véletlen, hogy vallási és világi vezetők kifejezik és megerősítik a bennünk élő békevágyat. Ha azonban egészen konkrétan a magyar társadalom megbékélésére is gondolok, az nem választható el az újrakezdéstől. Az új helyzetben új hangvételű kormányzásra, s új típusú ellenzékiségre van szükség. Magyarország békességét csak új alapokon lehet elérni és megteremteni. Erre várunk. Tisztelt Honfitársaim! Az év megújulásának napján reményteli szívvel kívánok mindenkinek az országban, és minden magyarnak boldog új esztendőt. Isten, áldd meg a magyart!

http://www.hirado.hu

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés