Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2009. december 31., csütörtök

BUÉK 2010 - Váralja Szövetség

http://www.varaljaszovetseg.hu/index.41.jpg


Szeleczky Tünde: Év végi búcsúztató

Látod, testvér, hogy telnek-múlnak a napok,
Szöknek az egymás után jövő hónapok,
S újból itt vagyunk a véget ért év végén,
Szilveszter éjjelén az új év kezdetén.

Fejünkben most sok gondolatunk kavarog,
Mind megőrzött, értékes emlékdarabok,
Életképek, amiket ha előveszünk,
Az elmúlt időkre visszaemlékezünk.

Vajon hogyan használtuk fel a kapott jót,
Hagytuk elúszni az égbe vivő hajót?
Lett is ezekből rossz, fájó bonyodalom,
Szület is most sok újévi fogadalom.

Kint villog a színes, hangos tűzijáték,
A házakban készen áll már a teríték.
Éjfélkor a himnuszra pezsgőt bontanak,
Koccintanak, és hajnalig ébren vannak.

A kinti teret az emberi vidámság
Tölti be, de csendben hangzik egy kívánság,
Valahol, néhány szívben: Isten áldását
Kérik vágyva, s egy szebb új világ várását.

2009.12.31.


Jövőre innen folytatjuk közös munkánkat!

Barátsággal:
Váralja Szövetség


www.varaljaszovetseg.hu

Belga Királyság - karácsonyi köszöntő

Mesdames et Messieurs,
En cette période de fin d'année, mes pensées vont à nouveau vers les nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi, et vers leurs familles. Je comprends leur désarroi. Le Gouvernement fédéral, les Gouvernements régionaux, et les partenaires sociaux s'efforcent de limiter l'impact de la crise économique sur l'emploi. Je les en remercie et les encourage à poursuivre leur action avec détermination.

à l'occasion de Noël et du Nouvel An 2009
http://www.monarchie.be

Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király karácsonyi üzenete

Karácsonykor együtt ünnepel a Magyarság, Európa és a Világ! Legszebb és legörömtelibb ünnepünk a Karácsony, a Szeretet Ünnepe ez! A Jóisten a szeretettel ajándékozta meg az emberiséget! Az emberek ajándékokkal halmozzák el egymást ezen a napon, mellyel szeretetüket fejezik ki egymásnak! Feldíszítjük szívünket és lelkünket eme csodálatos ünnepen! A karácsony egyben a születés ünnepe, a gyermekáldást ünnepeljük! A sok-sok gyermek kacaja a karácsonyfa körül a legszebb ajándék a szülők számára!
A Magyarságnak újjá kell születnie szeretetben, jóindulatban, békességben és erőben! A karácsony számunkra a remény üzenete: a Jóisten velünk van! Olyan világért kell küzdenünk, melyben több a szeretet, több az odafigyelés, több az empátia és több a tolerancia! Fogjon össze az emberiség egy jobb és intelligensebb földi világ létrehozása érdekében! A béke és a szeretet intelligens! 7 milliárd ember együttes akarata rendkívüli előrelépésre képes! Okosabb világért küzdünk, ahol a politikusok az igazság kimondásával okosan fogalmazzák meg az előrelépést, mely a Nemzetet, Európa és a Világ népeit a nagyobb boldogság, jólét és szeretet felé vezetik! A szeretet a békességet, jóindulatot és jó szándékot jelenti! Szeressük embertársainkat és segítsük egymást! Beszéljünk több szeretettel egymással, hiszen csak a szeretet képes még több szeretetet létrehozni! Fogjuk meg egymás kezét, alkossunk közösséget, mivel mi mindannyian a Magyar Nemzetközösséghez tartozunk! Emeljük föl fejünket, határozzuk meg bátran a jó irányt! Emberebb emberré, magyarabb Magyarrá kell válnunk! Éljünk erkölcsösen! Az erkölcs az igaz út, a szeretet útja! A szeretetben igazság lakozik, az igazságban pedig szeretet! Egyesítsük a Nemzetet a Kárpátokon belül és azon túl! Minden Magyar legyen büszke a Magyarságára és Hazájára! Legyünk nemes lelkületűek! Nemesnek lenni annyit jelent mint példa értékűnek lenni Nemzettestvéreink számára! A Szent Korona fénye egyesíti a Magyarságot!  Gazdagodjunk, gyarapodjunk, védjük környezetünk, fejlődjünk! Legyünk többek holnap, mint ma voltunk! Fogjon össze a Magyarság a Kárpát-medencében, Európában és a Világon! Az igaz célt és az együttes akaratot a Jóisten gazdagon megjutalmazza!

Spanyol Királyság - Karácsonyi beszéd


Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey
© Agencia EFE

¡Buenas noches! Mis primeras palabras en esta Nochebuena me salen del corazón para expresar mi afecto y mi mayor felicitación a todos los españoles. Quiero compartir con vosotros ideas y sentimientos sobre España, sobre nuestro presente y nuestro futuro.
Unas ideas que buscan el bien de nuestro país, como gran Nación europea de larga historia e inmenso patrimonio. Un país que no puede comprenderse sin esa rica diversidad consustancial al mismo ser de España. Con este espíritu, mis reflexiones de esta noche se dirigen a pediros que, juntos, acometamos tres tareas fundamentales:
En primer lugar, superar tensiones y divisiones, sobre la base de los principios y valores que alimentan lo mejor de nuestra convivencia e inspiran nuestra Constitución.
En segundo lugar, sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y nuestra proyección exterior.
Y, finalmente, redoblar esfuerzos para que España vuelva a crecer y a crear empleo. Cuanto antes, y de forma sostenible.
Vivimos tiempos complejos y difíciles. El Siglo Veintiuno va a cumplir su primera década. El mundo es más global en sus posibilidades -gracias a las comunicaciones y a los avances tecnológicos-. Más global también en sus desafíos -que desbordan las fronteras nacionales-. Desafíos que van desde la lacra del terrorismo, la crisis económica o el cambio climático, hasta las pandemias o el narcotráfico. Todos ellos requieren de la acción conjunta de los Estados.
Es mucho lo que nos jugamos en los próximos años. El futuro impone decisiones estratégicas de gran calado, tanto a nivel interno, como a escala europea e internacional. Decisiones en materia económica y financiera, energética, medioambiental, educativa o tecnológica. Todas ellas esenciales para no perder el tren del progreso, defender el futuro de nuestro Planeta, y asegurar el mejor porvenir a las nuevas generaciones.
Decisiones que deben tener visión anticipatoria y estar a la altura de los retos planteados. Para afrontar estos retos, es preciso desplegar nuestras mayores capacidades, con una España sólida y cohesionada, en una Europa dinámica y solidaria.
Los tiempos actuales nos reclaman tesón y fortaleza. Fortaleza como país que a todos nos proporciona libertad, estabilidad y progreso.
Fortaleza como ciudadanos más preparados y competentes, promoviendo la educación y la igualdad de oportunidades.
Fortaleza en el plano económico y social, con un tejido productivo cada vez más innovador, competitivo y activo en el mundo, capaz de mantener y elevar nuestro bienestar social.
Esa mayor fortaleza requiere el más amplio entendimiento y solidaridad entre todos los españoles, entre todas y cada una de nuestras Comunidades Autónomas. No nos podemos permitir que las legítimas diferencias ideológicas resten energías al logro de los consensos que piden nuestros ciudadanos.
Sabemos cuál es el camino a seguir. En las últimas décadas hemos sido capaces de resolver grandes problemas, contando con el esfuerzo de todos, la voluntad de acuerdo y el liderazgo responsable de nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales. La experiencia nos demuestra que todos somos necesarios para culminar con éxito esa tarea.
Sirvamos al interés general. Para ello necesitamos actuar con inteligencia y generosidad, y aplicar la fuerza de la unidad, del diálogo y del compromiso, en el marco del respeto a nuestra Constitución.
La Constitución garantiza un amplio abanico de derechos y libertades, fundamenta una avanzada articulación de nuestra rica diversidad territorial, y nos dota de instituciones que son claves para la estabilidad y convivencia democráticas, y el buen funcionamiento del conjunto de España. Unas instituciones independientes para el mejor y más justo ejercicio de sus responsabilidades, por lo que todos debemos preservar esa independencia en aras de la confianza que los ciudadanos tienen depositada en ellas.
En 2009 la grave crisis económica ha llevado a que el desempleo sea la principal preocupación de las familias españolas. Afecta a varios millones de personas, angustiadas no sólo por la pérdida de ingresos, sino por la falta de horizontes en sus vidas laborales y personales.
Las dificultades han afectado y afectan a muchos trabajadores y empresas en los diferentes sectores productivos, desde la agricultura y la pesca hasta la industria, pasando por la construcción y los servicios. Volver a crecer es el reto más apremiante para poner fin al desempleo, garantizando la más alta protección social a quienes lo padecen. Debemos atender también las legítimas expectativas de nuestros jóvenes, apoyarles e ilusionarles, pues en ello nos va el futuro.
Se han tomado medidas a escala internacional, europea y nacional para detener la crisis y paliar sus efectos. Son muchos los esfuerzos y sacrificios desplegados a todos los niveles. Pero queda mucho por hacer, es preciso seguir adelante. Como ya dije el año pasado, la solución de la crisis exige trabajar juntos en la misma dirección.
Es pues necesario seguir adoptando medidas, lograr acuerdos entre nuestras fuerzas políticas, económicas y sociales, que permitan, por un lado, asegurar la mayor solidaridad y, por otro, acometer las reformas precisas, a fin de lograr una pronta recuperación en un clima de seguridad y confianza.
Urge asimismo -como vengo insistiendo desde hace tiempo- sellar -hoy mejor que mañana- un gran acuerdo nacional en materia de educación e incentivar aún más la innovación. Se trata de dos factores fundamentales que, junto al trabajo sacrificado de todos, permitirán aumentar nuestra competitividad y productividad y, por ello mismo, nuestro progreso y bienestar.
Tampoco podemos escatimar esfuerzos a favor de la igualdad de oportunidades, de los más pobres, vulnerables y desfavorecidos, ni en la lucha contra la exclusión y la marginación social. A favor de quienes viven problemas que a todos nos incumben, como la discapacidad, las graves enfermedades, la drogadicción, o la inaceptable violencia de género.
En estas fechas tan entrañables, recuerdo con especial emoción -junto a mi Familia- a todas las víctimas del terrorismo y a sus familiares, que cuentan con nuestro apoyo, solidaridad y afecto, así como de toda la sociedad española.
Acabar con el terrorismo -desde el imperio de la Ley, la acción de la Justicia, la sacrificada entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la cooperación internacional- es un objetivo de todos los demócratas en defensa de la libertad y de los más elementales derechos humanos.
Los avances en la lucha contra el terrorismo nos animan a redoblar esfuerzos. Se trata de una prioridad irrenunciable. Una lucha que se extiende al terrorismo internacional, que tan inmenso dolor ya ha causado, y que ha secuestrado de forma intolerable a varios compatriotas -volcados en nuestra Cooperación al desarrollo-, cuya libertad exigimos.
La paz y la seguridad de España no pueden desligarse del resto del mundo. De ahí que quiera volver a subrayar el reconocimiento de la sociedad española a quienes sirven a nuestro país en el exterior. Especial mención merecen los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que arriesgan sus vidas en misiones internacionales, incluida la vigilancia frente a acciones delictivas tan inaceptables como la piratería marítima.
Y es que nuestra seguridad, nuestro progreso y bienestar, dependen cada vez más de una eficaz protección y promoción de nuestros intereses en el mundo. Lo palpamos a diario. Por ello, importa consensuar y coordinar al máximo el papel internacional de España.
En este marco, dentro de unos días España asumirá por cuarta vez la Presidencia de la Unión Europea, en un momento en que la Unión debe tomar medidas de vital importancia para su futuro. Tras la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, resulta prioritario lograr una Europa más unida, dinámica y presente en el mundo.
Son muchos los retos y también las esperanzas que marcan este fin de año. El porvenir al que aspiramos no llegará sólo. Tenemos que moldearlo juntos desde ahora, con profunda confianza en España y en los españoles, aplicando mucho sentido de Estado, tanto a la hora de gobernar, como de ejercer la oposición.
Como he dicho tantas veces, la España de hoy es capaz de grandes empresas. Con empeño y determinación, se puede ganar la batalla contra la crisis y conseguir cuantos objetivos nos fijemos. Sigamos trabajando para que prime la fraternidad sobre las desavenencias, la confianza sobre el recelo, el bien colectivo sobre los egoísmos particulares, y para que la honradez sea regla inexcusable de conducta.
La Corona tiene como norte el servicio a España y a todos los españoles. Éste es y seguirá siendo mi compromiso diario con todos vosotros. Una tarea con la que el Príncipe de Asturias también está plenamente comprometido.
Para concluir, quiero reiterar -junto a la Reina y toda mi Familia- nuestro afecto a todos los españoles y a cuantos extranjeros residen en nuestra tierra.
Queremos expresaros los mejores deseos para el Año Nuevo que esperamos lleno de felicidad para cada uno de vosotros y para vuestras familias. ¡Que sea para todos un Año cargado de paz, concordia, recuperación económica y más empleo! ¡Os lo deseo de todo corazón!
Buenas noches.


Información relacionada
-Ver vídeoMás información

http://www.casareal.es
detalle gráfico

Karácsonyi üdvözlet - Norvég Királyság

Kongefamilien var samlet til julefotografering på Slottet i dag. Et stort pepperkakehus var satt opp i Store festsal å skulle pyntes på tradisjonelt vis.
17.12.2009
Kong Harald og Dronning Sonja, Kronprins Haakon, Kronprinsesse Mette-Marit, Prinsesse Ingrid Alexandra, Prins Sverre Magnus og Marius deltok.
Pepperkakehuset var stort nok til at barna i familien også kunne utforske det innvendig.

Filmklipp og stillbilder

Det ble tatt både stillbilder og en liten film fra begivenheten. Begge deler er tilgjengelig gjennom medieruten til høyre. Et utdrag av filmen er også publisert på Kronprinsparets facebook-side.


Julehilsen fra Kongefamilien  (Flash video, 18 Mb, ca 4:30 min. Photo: Scanpix)
Julehilsen 2009 
 
http://www.kongehuset.no

Beatrix Holland Királynő Karácsonyi beszéde

Kersttoespraak 2009

Download deze video

http://www.koninklijkhuis.nl

2009. december 30., szerda

IV. Szent Korona Konferencia

A koronázási jelvények

A zsúfolásig megtöltött Széchényi termemben – a Magyarok Háza első emeletén – nyitotta meg a konferenciát Varga Tibor a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke.
Megnyitó gondolataiban a rendezvény főszervezője kifejtette, hogy véleménye szerint egy új rendszerváltásra van szükség! A következő kormány valószínűleg alkotmányt fog módosítani, de félő, hogy ezt aktuálpolitikai megfontolásból teszik majd, s nem azért, hogy megtörténjen a történeti alkotmány helyreállítása – véli Varga Tibor. Kiemelte, hogy vissza kell térnünk a jogfolytonossághoz, amiből egyértelműen következik, hogy az államformának királyságnak, vallásnak pedig a kereszténységnek kell lennie. Ha ez megfelelt évszázadokon, évezredeken keresztül őseinknek, akkor nekünk is meg kell, hogy feleljen – summázta gondolatait Varga Tibor.
Jó hangulatban beszélgetett Varga Tibor és Balczó András a kereszténységről. Balczó András számos személyes példával és magvas gondolattal, olykor humorosan nevelte és szórakoztatta a közönséget. Az egykori olimpiai bajnok megdöbbentő őszinteséggel beszélt Istenbe vetett hitéről; „egyedüli reményem csak te vagy, Istenem” – vallja.
Balczó András úgy véli, nem az hoz majd változást a nemzet életében, hogy a közelgő választásokon melyik párt mennyi szavazatot kap, hanem hogy mikor tér meg Magyarország.
Az apostoli királyság keresztény hagyományai címmel tartott előadást Varga Tibor, a rendezvény főszervezője. Előadásában ujjhegyre szedte a kereszténység magyar vonatkozásait, sajátosságait, amelyeket gyakran közép-európai liturgiának említenek. „Azért nem hívják magyar liturgiának, mert ez esetben világossá válna, az apostoli magyar királyság létezése, érvényessége” – tette hozzá a jogtörténész.
Úgy véli, nincs szükség új vallásra. Hiszen akkor mi lenne őseinkkel: Rákóczival, Hunyadival, Bethlennel, Szent László Királlyal, akik keresztény magyar uralkodók voltak – tette fel a kérdést a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke.

http://szentkoronaorszaga.hu

2009. december 16., szerda

Ülésezett a Szent Korona Testület

2009. december 16. 19:47

Megtartotta ülését a Szent Korona Testület Sólyom László Királyi Kancellár Úr vezetésével szerdán Budapesten.

A Sándor-palotában tartott ülésén a testület áttekintette a feladatkörébe tartozó aktuális kérdéseket – közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal az MTI-vel.

A Szent Korona Testület elnöke a köztársasági elnök, tagjai a miniszterelnök, továbbá az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság és a Magyar Tudományos Akadémia elnökei. A testület általában évente egyszer ülésezik. A Szent Korona Testületet a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló, 1999 decemberében elfogadott törvény hozta létre.

Tagjai jogosultak dönteni a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények őrzési helyéről, ha annak szükségessége felvetődik. A törvény szerint a testület ellenőrzi a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények megóvására vonatkozó előírások folyamatos megtartását.

A Szent Korona Testület ad hozzájárulást a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények tudományos vizsgálatához, illetve hiteles másolat készítéséhez. A testület üléséről részleteket nem közöltek. A testület utoljára tavaly december 3-án ült össze.

(MTI)

2009. december 12., szombat

Japán Uralkodói Család

Genealogy of Imperial FamilyBelga Királyság - Nemzeti Ünnepi Trónbeszéd

Vidéo: Discours de S.M. le Roi à l’occasion de la Fête Nationale

 Lees de tekst van deze toespraak.

http://www.belgium.be

Norvég Királyi Palota

Video

Her finnes en samlet oversikt over video som finnes på Kongehuset.no. Dette er filmer av dagens Kongefamilie, samt noe historisk materiale.

Filmene er i flash video og visning forutsetter flash player. Klikk på et av menybildene for å se videoen i ruten til høyre. Gjenbruk av filmene er ikke tillatt.

Kong Harald forteller barn om Statsrådssalen (Flash video, 6.24 Mb: Foto: NRK)
Statsrådssalen
strek
Kronprins Haakon forteller barn om Ministersalongen (Flash video, størrelse: 5.24 Mb. Foto: NRK)
Ministersalongen
strek
Kronprins Haakon forteller barn om Vestibylen og Slottsbalkongen (Flash video, 4.40 Mb, Foto: NRK)
Vestibylen
strek
Dronning Sonja forteller barn om Fugleværelset (Flash video, 6.99 Mb, Foto: NRK)
Fugleværelset
strek
Dronning Sonja forteller barn om Store spisesal (Flash video, 8.84 Mb, Foto: NRK)
Store spisesal
strek
Kronprinsesse Mette-Marit forteller barn om Store festsal (Flash video, 5.18 Mb, Foto: NRK)
Store festsal
strek
Dronning Sonja forteller barn om Kong Haakon-suiten (Flash video, 11.43 Mb: Foto: NRK)
Kong Haakon-suiten
strek
Kronprinsesse Mette-Marit forteller barn om Slottskapellet (Flash video, 4.16 Mb, Foto: NRK)
Slottskapellet

Spanyol Királyság és az Európai Parlament

Audiencia al Sr. Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo, y representantes de los grupos políticos de la citada institución de la Unión Europea, y posterior recepción ofrecida con motivo de la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo

Palacio Real de Madrid, 3 de diciembre de 2009

Audiencia de Don Juan Carlos al presidente del Parlamento Europeo y los representantes de los grupos políticos de la Eurocámara
© Agencia EFE

Los Reyes y los Príncipes, momentos antes de la recepción
© Agencia EFE

Los Reyes estuvieron acompañados por los Príncipes de Asturias
Con motivo de la próxima Presidencia española de la Unión Europea, que se desarrollará durante los meses de enero a junio de 2010, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo -órgano formado por el presidente de la Eurocámara y los presidentes de sus siete grupos políticos-, viajó a España para tratar las prioridades de la futura Presidencia española.
Don Juan Carlos recibió en la Cámara Oficial del Palacio Real al presidente del Parlamento Europeo, Sr. Jerzy Buzek, y a los representantes de los grupos políticos de la cámara, Joseph Daul, Martin Schulz, Guy Verhofstadt, Raül Romeva, Adam Bielan, Lothar Bisky y Nigel Farage.
Una vez finalizado este encuentro, Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias se trasladaron a la Saleta de Gasparini, donde recibieron el saludo de los asistentes a la recepción ofrecida a la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo. Al concluir los saludos, los Reyes, los Príncipes y los invitados se dirigieron al Salón de Columnas, donde tuvo lugar la recepción.


Casa de Su Majestad el Rey
 http://www.casareal.es

Spanyol Királyság és Libanon


Sus Majestades los Reyes acompañados por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, junto a SS.EE. el Presidente de la República Libanesa y su esposa, momentos antes de la Cena de Gala
© Agencia EFE


Don Juan Carlos durante su intervención
© Agencia EFE


Casa de Su Majestad el Rey

http://www.casareal.es

Nagy tömeg ünnepelte Bangkokban a thai király 80. születésnapját

Több mint százezer ember adózott tisztelettel szerdán Bangkokban Thaiföld királyának Bhumibol Aduljadedzsnek, a világ legrégebben trónra került uralkodójának nyolcvanadik születésnapja alkalmából.

http://www.origo.hu/i/0801/20080104bangkok.gif


A központi ünnepségre a Nagy Palota köré gyűlt bangkoki tömegben sokan öltöztek sárgába, az uralkodó színébe, és lengettek sárga zászlókat. (A thaiföldi hagyomány színekkel is jelöli a hét napjait; a sárga a hétfő, s Bhumibol Aduljadedzs egy hétfői napon született.)

Mintegy húszezer thaiföldi előkelőséget - köztük magas rangú katonákat és állami tisztségviselőket - hívtak meg hivatalosan a királyi születésnapra. Az uralkodó rövid időre megjelent alattvalói előtt a palota tróntermének erkélyén. Ez nagyon ritka eseménynek számít a délkelet-ázsiai országban, Bhumibol Aduljadedzs uralkodásának eddigi 61 éve alatt mindössze hatszor történt meg.

Az uralkodó egységre szólította fel nemzetét ünnepi üzenetében, amelyet a palotában mondott el meghívott előkelőségek előtt, s amelyet élő adásban közvetített a thai televízió is. Megfigyelők szerint egységfelhívása világosan jelzi, mennyire elégedetlen a király az országban uralkodó politikai bizonytalanság miatt, amely nem szűnik a Thakszin Sinavatra kormányfő hatalmát megdöntő tavalyi puccs óta. Számos elemző véli úgy, hogy a december 23-ra kitűzött választások csak tovább mélyítik majd a megosztottságot Thakszin támogatói és fő ellenfelei, a katonai elit és a bangkoki középosztály között.

Az uralkodót nagy tisztelet övezi a túlnyomórészt buddhista délkelet-ázsiai országban. Hajlott kora ellenére viszonylag jó egészségnek örvend. A múlt hónapban ápolták ugyan az agyában keletkezett vérrög és bálpanaszai miatt, de orvosai szerint nem volt súlyos a probléma.

A thai király két esztendővel fiatalabb II. Erzsébet angol királynőnél, de hat évvel korábban (1946-ban) vált hazája uralkodójává.
 


stop.hu

2009. december 11., péntek

Svéd Királyság - Nobel díj 2009

Kungafamiljen under Nobelprisceremonin i Konserthuset. Foto: Anders Wiklund, Scanpix

Kungafamiljen under Nobelprisceremonin i Konserthuset. Foto: Anders Wiklund, Scanpixrs

Kungen delade ut 2009-å Nobelpris

 Kanadensisk-amerikanske Williard Boyle tar emot 2009-års Nobelpris i fysik av Kungen i Konserthuset. Varje pris består av en medalj, ett personligt diplom och en summa pengar. Foto: Peter Andrews, Reuters.
Kanadensisk-amerikanske Williard Boyle tar emot 2009-års Nobelpris i fysik av Kungen i Konserthuset. Varje pris består av en medalj, ett personligt diplom och en summa pengar. Foto: Peter Andrews, Reuters.
Torsdagen den 10 december deltar Kungafamiljen i årets Nobelfestligheter, som tog sin början i Konserthuset.
Kungen delade ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin och litteratur samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne .

Kläder och smycken


Kungen bär Serafimerordens ljusblå band och kraschan, Vasaordens storkorskraschan samt Nordstjärneordens kors i svart band runt halsen. Han har fyra minnesmedaljer över Konungarna Gustaf V, Gustaf VI Adolf, Haakon VII och Olav V av Norge (miniatyrbrickor).Drottningen bär en ljusgrön klänning med broderad tyll i rosa och svagt syren. De smycken som Drottningen valt till detta tillfälle är Drottning Sophias diadem, ett barockpärlhalsband och grå poireformade örhängen. Drottningen har Serafimerordens ljusblå band och kraschan samt ett miniatyrporträtt av Kungen inramat av briljanter.
Kronprinsessan har en plommonlila klänning i sidensatäng. Till denna bär hon sexknappsdiademet, som ingår i riksregalierna och är en kronjuvel. Kronprinsessans örhängen och halsband är från ametistgarnityret. Kronprinsessan har Serafimerordens ljusblå band och kraschan samt ett miniatyrporträtt av Kungen inramat av briljanter.
Prinsessan Madeleine bär en grön duchesseklänning med svart spets. Till det har hon fyrknappsdiademet. Hon har också ett privat briljanthalsband och briljantörhängen. Prinsessan har Serafimerordens ljusblå band och kraschan samt ett miniatyrporträtt av Kungen inramat av briljanter.

www.royalcourt.se

A Vajdaságban bíztat az aláírásra Sólyom László Királyi Kancellár

Az államfő a Vajdasági Magyar Szövetség meghívására érkezett a Délvidékre.

A Vajdaságba látogatott Sólyom László délután találkozott Boris Tadic szerb államfővel a Szabadka melletti Palicson. A kancellár a Vajdasági Magyar Szövetség meghívására érkezett a Délvidékre. Sólyom László azt mondta: buzdítani jött a vajdaságiakat, íratkozzanak fel arra a névjegyzékre, amellyel a Magyar Nemzeti Tanács közvetlenül választható. Mint ismeretes, négy héttel ezelőtt indult el az aláírásgyűjtés, és már közel százezren aláírták. A közvetlen választásokhoz 118 ezer aláírásra van szükség.
„Voltaképpen azért jöttem, hogy bíztassam és kérjem a magyarokat, hogy íratkozzanak fel, vallják meg a magyarságukat. Rendkívüli örömmel tölt el, hogy ez az aláírásgyűjtés, a választói névjegyzéknek az összeállítása hihetetlen erővel és sikerrel zajlik. Délután fogja aláírni a százezredik magyar, aki szerepel a névjegyzéken, az aláírás gyűjtő íveket és úgy néz ki, hogy karácsonyra be is lehet fejezni. Bőven meglesz a létszám, amelyet a törvény megkíván. Ez egy óriási demonstrációja az itteni magyarság erejének, eltökéltségének és félelemmentességének. Azt hiszem, hogy - én bíztatni jöttem ide, de - ünnepelni fogok!” – mondta Sólyom László Királyi Kancellár.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az álláspont szerint a Vajdaság ugyanolyan tartománya Szerbiának, mint Koszovó volt.

 
A hágai Nemzetközi Bíróságon a zágrábi képviselő jogilag elfogadhatónak mondta Koszovó függetlenségének kikiáltását. Álláspontja szerint a volt Jugoszláviában nem csak a köztársaságokat, hanem a tartományokat is megillette az elszakadás joga. Vuk Jeremić szerb külügyminiszter szerint ez a vélemény megnyitotta a Vajdaság státuszának kérdését is, mert az ugyanolyan tartománya Szerbiának, mint Koszovó volt.
 
www.dunatv.hu

2009. december 3., csütörtök

Csángó szerződést írtak alá Csíkszeredában


Moldvai magyar gyermekek anyanyelvi oktatását segíti a Hargita megye önkormányzata.


Moldvai magyar gyermekek anyanyelvi oktatását segíti a székelyföldi Hargita megye önkormányzata. A támogatásról szóló megállapodást a Megyei Tanács elnöke és a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke Csíkszeredában írta alá. 80 moldvai magyar diák otthona jelenleg ez a csíkszeredai kollégium. 20 éve tanulhatnak a város magyar iskoláiban a moldvai csángó gyermekek. Kollégiumi ellátásuk évente fejenként több mint 2300 lejbe kerül. A szülők ezt nem tudják fizetni, a csángószövetség is támogatásokból finanszírozza. „Úgy látjuk, hogy az az együttműködési szerződés, amit ma aláírtunk, az segíthet abban, hogy azok a gyerekek, akik itt tanulnak Székelyföldön, azoknak az oktatását lehessen biztosítani” – emelte ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
„Elsősorban jelzés értékű szerződés ez, hiszen először írunk így ebben a formában alá egy ilyen támogatási szerződést” - mondta Solomon Adrian, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke.
A csángó kollégium fenntartását és közösségi rendezvények szervezését idén 3500 eurónyi összeggel támogatja a Megyei Tanács.
„Ebben a nehéz időszakban ez a támogatás a legjobbkor jön” – tette hozzá Solomon Adrian.
És ez csak az első lépés. Az önkormányzat egy munkacsoportot alakítana, amely a székely és a moldvai magyar közösségek kapcsolatát erősítené: közös kulturális és gazdasági programokat szerveznének és segítenék elérni az uniós támogatásokat.

Forrás: DunaTV Híradó
Szerző: Csúcs Mária


2009. december 2., szerda

Excellenciás Dr. Sólyom László Királyi Kancellár vendége volt Tokióban a Japán Császár fia, Akisino Herceg

Akisino herceg, a japán császár másodszülött fia és felesége volt a fővendég, amikor Sólyom László a Japán-Magyar Baráti Társaság vezetőivel és tagjaival, illetve a kétoldalú kapcsolatokban kiemelkedő szerepet betöltő személyekkel találkozott szerdán a tokiói magyar nagykövetségen.

2009 magyar-japán jubileumi év, amelynek szervezésében jelentős szerepet vállalt a társaság, s a jubileumi esztendő programjaira Japánban mintegy 150 ezren voltak kíváncsiak. A Magyar Királyi Kancellár Akihito császár meghívására szerdán délután érkezett Japánba négynapos hivatalos látogatásra. Az államfői vizit a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok helyreállításának 50. évfordulójára esik. Az évforduló alkalmából lett a 2009-es esztendő jubileumi év, amelynek fővédnökei magyar oldalon Sólyom László, japán oldalon Akisino herceg. A jubileumi év programjai között a kulturális rendezvények dominálnak, Japánban szeptemberben indult a „Magyar Kulturális Fókusz” elnevezésű programsorozat, amely zenei, képzőművészeti, táncszínházi és gasztronómiai programokon keresztül nyújt betekintést Magyarország kultúrájába a japán közönség számára. Az év legnagyobb magyarországi projektje az Erzsébet híd díszkivilágítása volt, amelyet november 17-én adták át és a világhírű japán építész, Motoko Isii készített. Sólyom László szerdán megtekintette a Panasonic Ökológiai ötletek házát is. A 2009-ben megnyitott ötletek háza a vállalatnak az energiatakarékos és környezetbarát háztartási elektromos berendezések kifejlesztésére tett erőfeszítéseit mutatja be. A kétszintes, 262 négyzetméteres modell lakóház gyakorlatilag szén-dioxid kibocsátása nélkül működtethető. Sólyom László csütörtökön találkozik Akihito császárral és Hatojama Jukio miniszterelnökkel, valamint a japán parlament két házának vezetőjével.

(mti)

2009. december 1., kedd

A Királyi Kancellár Szöulban 
 Ri Mjong Bak Úr Szöulban fogadta Sólyom László Magyar Királyi Kancellárt


www.keh.hu


Megszavazták a vajdasági statútumot

A hatalmi koalíció és az ellenzéki liberális demokraták támogatták a törvényt.


Megszavazta a belgrádi parlament a Vajdaságnak nagyobb önnállósagot adó statútumot és az alkalmazásáról szóló hatásköri törvényt. A hatalmi koalíció és az ellenzéki liberális demokraták támogatták a törvényt.
A 250 fős parlamenrtben a két törvényre 137-en, illetve 138-an szavaztak igennel. A tartomány ezzel 150 hatáskört átvesz a köztársaságtól. Az oktatásban, a művelődésben az területfejlesztésben és a mezőgazdaságban kap nagyobb önállóságot a Vajdaság. Eredeteileg az is benne volt a szövegben, hogy Újvidék a tartomány fővárosa, adminisztratív központ lesz a megnevezése. A magyar képviselők szerint ennél többet kell elérni.
„Biztosan lesz magyar uralom Vajdaságban, azonban a statútumnak az elfogadása, a kisebbségi jogok a kollektív és egyéni jogok megvalósítása is előrelépést jelent, tehát nekünk magyaroknak mindenképpen érdekünk, hogy elfogadásra került a statútum és a hatásköri törvény” – hangsúlyozta Pásztor Bálint, a VMSZ frakcióvezetője.
A Vajdaságnak saját kormánya lesz, továbbá saját vagyona, zászlaja, címere. Nemzetközi szerződéseket köthet és saját irodát nyithat például Brüsszelben is. Az ellenzék szerint a Vajdaság állam lesz az államban, ami Szerbia felbomlásához vezethet.
„ Ismerve azokat, akik a törvényt készitették, egészen biztos vagyok benne, hogy Vajdaság elindul a különválás útján. Ezeket az elképzeléseiket nem is titkolják, mindenütt nyiltan beszélnek róla” – mondja Velimir Ilic, az Új Szerbia Párt elnöke.
Forrás: Híradó DunaTV
Szerző: Csíkos Zsuzsa
Nyomtatás

2009. november 30., hétfő

Az angol királynő a környezetvédelemért!The Empire Goes Green
http://solarexpert.files.wordpress.com/2009/11/chogm2009heads.jpg
The Commonwealth of former members of the British empire, which represents about a third of the world’s population, have backed a “comprehensive” agreement on  global climate-change talks in Copenhagen next month.
At its peak, the British Empire was the largest formal empire that the world had ever known. As such, its power and influence stretched all over the globe; shaping it in all manner of ways. It was a powerful institution some say more powerful than the EU today and dictated how we live now. When a fifth of the global poulation worked together it made a fantastic force. Although in the early stages the UK did rather overstep the mark for which  Britain has expressed  deep sorrow for the slave trade, Tony Blair saying: “We are sorry.”and for the sake of argument some say “how can we be sorry for normal practise at the time”…All that slavery and mass destruction is not the purpose of my blog
The real story is that 53 countries got together this weekend and agreed on action against the untold consequences that could result . Melting ice caps contributing to sea level rise, increased ocean temperatures, coastal erosion, coral bleaching and loss of beaches. A more recent phenomenon of fish migration and temperature changes affecting weather patterns, causing violent (don’t we know it) storm hurricanes and extensive rainfalls and resultant flooding.
Things offically kicked off according to  Trinidad and Tobago News Blog
www.trinidadandtobagonews.com/blog
with a dinner meeting on Friday night, hosted by Her Majesty, Queen Elizabeth II of England.
The Empire as we once knew it is now known more as the Commonwealth which is a voluntary intergovernmental organisation that covers fifty-three independent states. The collection of nations that belong to the organisation and the two billion people they represent justify its existence. The Commonwealth organisation has established itself throughout the former colonies of the British Empire
This  53-nation group, meeting today in the Caribbean island of Trinidad and Tobago, also said it supports $10 billion in annual funding by 2012 for “vulnerable” countries to help them bear the cost of curbing emissions.
Negotiations have been stymied as richer nations and developing countries disagreed on issues such as emissions- reduction targets and how much financial help industrialised nations should provide to poorer ones. Two weeks ago, Asia- Pacific leaders meeting in Singapore conceded that a binding global-warming accord at the summit is out of reach and aimed to strike a political deal that will push a more comprehensive deal down the road.
Pledges
Pledges by China and the U.S. this week to set numerical targets for their greenhouse-gas emissions, though, revived hope an agreement might be reached.
China’s Cabinet said Nov. 22 it would cut output of carbon dioxide per unit of gross domestic product by 40 percent to 45 percent by 2020 from 2005. A day earlier, the U.S. said it will propose a direct reduction of carbon dioxide in the same period of about 17 percent, provided that target is consistent with a new domestic climate law.
French President Nicolas Sarkozy, who traveled to Trinidad yesterday to press the case for an agreement in Copenhagen, told reporters yesterday that momentum has been building for an agreement “over the last three days.”
To learn more about the participating countries vist
http://resources.thecommonwealth.org/commearth/commearth2.html

2009. november 29., vasárnap

Kongresszus Koppenhágában - II. Margaréta Dán Királynő

 

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés