Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2013. december 25., szerda

Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király ünnepi trónbeszéde és újévi köszöntője 2014-re


Szerelmes Nemzetem!

Boldog Ünnepeket kívánok és a Jóisten áldását kérem Nemzetünkre!

Az idei esztendőt összefoglalva elsősorban a pozitívumokra kell koncentrálni, azt keressük és vegyük figyelembe, hol sikerült előrelépnünk és fejlődnünk. A pozitív szemlélet sikeresebbé tehet mindannyiunkat. A környezeti, gazdasági, politikai, nemzeti feladatokról egyaránt szót kell emelni. A kommunikációban elsősorban a fejlődés és előrelépés irányát kell meghatároznunk!

Politikai sikerek, a rendszerváltás és a polgárosodás folytatása
Politikai vonalon értünk el sikereket. Az 1990-ben elindított rendszerváltás az ország polgári átalakulását célozta és kell célozza, melynek fő iránya a nyugat-európai régióhoz történő gazdasági felzárkózásunk. A helyes és ideális társadalmi tagozódás az ideális királyságban a hierarchia alapján a király, királyi pár, a királyi család, a nemesség, a polgárság és a munkásosztály. A munkásosztályt nevezzük a politikai értelemben vett baloldalnak, a polgárságot és a nemességet pedig a jobboldalnak. A történelmi események forgatagában az ország olyan helyzetbe került, melyben 40 évig egy külföldi befolyással átszőtt baloldali rendszer irányította az országot, míg Nyugat-Európában polgári kormányzatok és királyságok vezették az országokat kapitalista, tőkés rendszerrel. 1999-ben a NATO erőterébe lépett az ország, 2004 pedig belépett az Európai Unióba.

Európai Unió, gazdasági növekedés, magyar gazdaságpolitika
Az Unióhoz történő csatlakozásunkat sokan többféleképpen értékelik. Az Európai Unió lényegében lehetőség, ahol a nemzetközi európai térben érhetünk el sikereket, ha jól politizálunk és jól érvényesítjük nemzeti érdekeinket. Az Európai Unió tagjaiként az Unió fejlődéséhez, fejlesztéséhez nekünk is hozzá kell járulnunk. A nyugat-európai országot szemlélve jelentős gazdasági különbségeket észlelhetünk.  Összehasonlításképp a 2012 évi gazdasági teljesítmény (GDP) adatok szerint a példának kedvéért Olaszország gazdasági teljesítménye 1700 milliárd €/év, míg Magyarország 100 milliárd €/év. Jogos az igényünk az európai felzárkóztatási rendszeren (strukturális és kohéziós alapok működésén) történő változtatásra Európa kiegyensúlyozása érdekében, hiszen mi Magyarok is nyugat-európai életszínvonalon szeretnénk élni! Gazdaságunkban tehát exponenciális növekedést kell indukálnunk a felzárkózás mihamarabbi elérése érdekében. Matolcsy miniszter úr véleménye szerint meg tudjuk duplázni a gazdasági teljesítményünket, mely lényegében már komoly előrelépést jelent. Az életszínvonal növekedését a gazdasági növekedésünkből tudjuk legkönnyebben finanszírozni. Az ország gazdagodásával több forrás fog jutni minden téren, mely pályára az utóbbi években a kormány jobb teljesítménye révén sikerült ráállítani az országot. Olaszország kapitalizmussal és polgári politikával érte el ezt a magas gazdasági szintet, tehát azt nekünk is át kell vennünk. A szociális piacgazdaság megfelelő iránynak kínálkozik, melyet a kormány is megfelelőnek tekint. A magyar kormány gazdaságpolitikájában vannak előremutató jelek. Jobban kell figyelnünk azonban arra, hogy Magyarországnak elsősorban magyar iparra, magyar tulajdonú iparra van szüksége. A magyar ipar növelése elsődleges nemzetpolitikai feladat. Protekcionista gazdaságpolitikát kell folytatnunk! Az európai uniós támogatások és a kormányzati támogatások legnagyobb része magyar tulajdonú cégekhez kell kerüljön! Az Európai Unióval el kell fogadtatnunk, hogy mi is nyugat-európai szintű életszínvonalat és magyar tulajdonú nyugat-európai szintű gazdaságot kívánunk! Magyarország esetében a nyugat-európai életszínvonal legalább GDP 400 milliárd €/év gazdasági teljesítményt, 400000 forintos minimálbért és 750000 forintos átlagbért jelent!

Cégvédelem
A magyar kormányzati politika sokat tett az önkormányzatok likviditásának helyreállítása érdekében. Következő lépés kell legyen a magyar tulajdonú vállalkozói szektor (mikrovállalkozások és KKV-k) anyagi védelme, és ahol szükséges likviditásának helyreállítása. A magyar ipart magyar tulajdonú cégekre lehet építeni, ezért cégeink kiemelt anyagi és jogi védelemben kell részesüljenek! Az alapított cégek megtartása ezért az egyik legfontosabb feladat. A kormányzat és a jogi rendszer azt kell elősegítse, hogy ezek a vállalkozások stabilak és működőképesek legyenek, tőke termelő vállalkozásokká alakuljanak. Cégvédelmi szervezeteket és intézményeket kell létrehozni és olyan megoldásokat, melyek a problémás cégeket is helyes irányba tudják terelni, növekvő pályára tudják visszaállítani. A felszámoló cégeket át kell alakítani stabilizáló és segítség nyújtó cégekké, melyek képesek gazdasági és szakértő segítséget nyújtani cégeinknek, hiszen a kórházakban is meggyógyítják az arra rászorulókat.

Állampolgárok anyagi védelme, a forint erősödése, a bankok etikus működtetése
Az egyes állampolgároknak és a családoknak is nyújtson anyagi védelmet a kormány, mely mindenképp prioritást kell jelentsen a stadionépítések- és a focicsapatok hiteleinek visszafizetéséhez képest! A devizahitelezéssel kapcsolatban meg kell értenünk, hogy a forint árfolyamának erősödésével a helyzet megfordítható és visszaállítható legalább kiindulási szintre! Ennek érdekében 230 forint/euró árfolyam létrehozását parancsolom és a forint árfolyamának folyamatos erősítését! A bankoktól etikus banki működést kell megkövetelnünk, mely azt jelenti, hogy az ügyfeleik vagyongyarapodását kell előremozdítsák!

Egészségvédelem
Az egészségügyi politikánkat tovább kell fejlesztenünk, mivel egészséges társadalomra van szükségünk! Legyen mindenki egészséges! Érje el mindenki a 100%-osan egészséges állapotot. Fejlesszük tovább egészségügyi rendszerünket!

Környezetvédelem, fenntartható, környezetjobbító fejlődés
Környezetvédelmünkre nagyobb hangsúlyt kell helyezni! Királyi parancsom a Környezetvédelmi Minisztérium működésének helyreállítása! A klímavédelem tovább növelt prioritás kell legyen. Ezévben csak hazánkban két olyan extrém időjárási jelenség is kialakult, mely felhívja a figyelmet a klímavédelem fokozásának fontosságára és az ENSZ szintű összefogásra. Márciusban extrém hó lepte el az autópályát, a hóolvadás után pedig extrém magas Duna vízszintet tapasztaltunk, ahol csak komoly nemzeti összefogással sikerült elkerülni a komolyabb árvizet. A miniszterelnök úr mutatja a 40 fokot a hőmérőn, de akkor minden okos ember belátja, hogy elsősorban az okot kell orvosolni a gyógyuláshoz, ahhoz pedig legalább a Környezetvédelmi Minisztérium helyreállítása szükséges. Vízbázisaink kiemelt védelme szükséges, továbbá sok tennivaló akad a levegőtisztaság védelem területén is.

Energia szektor
A teljes energia szektorunkat vissza kell vennünk magyar tulajdonba! Legjobb ha az ország teljes mértékben önellátó energia szempontjából is. Energiabiztonságunk növelése szintén kiemelt cél és feladat kell legyen! Törekednünk kell a megújuló energiaforrások alkalmazására és azok 100%-ra történő növelésére az ország energiatermelésében, mint zöld energiafajtákra. Komoly lehetőségek rejlenek a biogáz technológiában és az algatechnológiában is.

Népességnövekedés
A gazdasági növekedéshez hasonlóan a népességnövekedés is kiemelt cél. Gyarapodjon Nemzetünk több gyermekáldással!

Magyar állampolgárság, Nemzetegyesítés
A polgári kormány egyik legkiemelkedőbb és legsikeresebb tevékenysége a Magyar állampolgárság megadása és annak szándéka a Nagy-Magyarország területén élő és a nagyvilágban élő magyaroknak. Már több mint 500000 határon túli magyar ember kapott magyar állampolgárságot! Vigyáznunk kell azonban, hogy ténylegesen magyar emberek kapjanak magyar állampolgárságot, valamint olyan szimpatizánsok, akik Nemzetünk felemelkedését kívánják előre mozdítani. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk az USA-ban élő magyarokra, hiszen több, mint 1 millióan vándoroltak el a tengeren túlra, ugyanakkor még csak 2000-ren kaptak magyar állampolgárságot! Nemcsak állampolgárságot kell adnunk a határon túli magyaroknak, hanem szem előtt kell tartanunk a területi egyesülést is. A Székelyföldi Területi Autonómia ugyanúgy kiemelt cél, mint a Délvidéki Magyar Területi Autonómia, vagy a Felvidéki Magyar Területi Autonómia, de a Partiumból és a Bánátból is érkezett rá igény. Királyi cél ugyanakkor Észak-Erdély visszacsatolása Magyarországhoz békés, diplomáciai úton. A nemzetegyesítés érdekében jobban kell védenünk a moldvai csángó-magyarságot, a bukovinai székely-magyarokat, a muraközi és a horvátországi Magyarságot, az Alpokalja Magyarságát!

Legyünk erkölcsösebb ország
Az erkölcsös ország az erős ország! Az erős ország erős családokra alapszik! A házasság egy férfi és egy nő szentségi, életre szóló kapcsolata. A párok életre szóló házasságot kössenek! Szexualitásunkat házasságon belül éljük meg! A házasság előtti szüzességet értéknek tekintjük, ha azt majd a házasságban gyermekáldás koronázza. A hűség erény, a házassági hűség különösen!

Magyar Nemesség, Arisztokrácia
2008 évi trónra lépésemmel visszahelyeztem jogaiba a lojális magyar nemzeti, kuruc történelmi nemességet. Az új nemesség része tehát a történelmi nemesség, másik része pedig azon nemesség, kiket királyi szándékomból nemesi rangra óhajtok emelni. Létre óhajtom hozni az Országgyűlés Felsőházát a Magyar Nemesség tagjaiból.

A királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése
Királyi óhajom és akaratom révén támogattam a 2/3-os országgyűlési többségű polgári kormányzat létrehozását a Parlamentben. Az alkotmányozóképes polgári többség el is indította az új alkotmányozási folyamatot, de a fő cél a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése kell legyen az Alaptörvényben, királyi személyem és királyi családom elfogadása az Országgyűlés által, koronázásom a Szent Magyar Királyi Koronával.

Magyar Királyi Udvar, a Budavári Királyi Palota
Királyi óhajom és parancsom a Budavári Királyi Palota átadása a Magyar Királyi Udvar részére, belső és külső királyi pompájának helyreállítása. Az Országgyűlés szavazza meg a Magyar Királyi Udvar éves költségvetését!

A Jóistenbe vetett hittel és bizalommal, szorgalommal és buzgalommal induljunk neki a következő esztendőnek! Fogjon össze a Magyarság, fogjon össze a Nemzet, hiszen együttes erővel és a Jóisten segedelmével minden nemes célt könnyebben elérünk, mellyel a Nemzetünk gyarapodni, erősödni, növekedni fog! Szeretettel, békességgel, tisztelettel, megbecsüléssel forduljunk embertársaink felé, védjük az emberi életet és az emberi méltóságot! Bölcsességgel és kreativitással tervezve életünket boldogságban és jólétben fogunk élni.

Ezúton kívánok Nemzetünk minden tagjának egy szerencsés, sikeres és nagyon boldog új esztendőt!

Intelligencia, erkölcs, szeretet!
A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!
PAX!2013. december 23., hétfő

USA űrtechnikai fejlesztések - Orion űrhajó


Gőzerővel folynak az előkészületek az új amerikai űrhajó, az Orion egy év múlva esedékes első próbaútjára, ahonnan sebességi rekorddal tér majd vissza a Földre. Lassan összeáll a jövő űrhajója, a távoli célpontok meghódítására is alkalmas Orion. A fejlesztés helyzetéről év elején számoltunk be utoljára.

Két ernyővel is biztonságos

Július végén az Orion kabin eredeti nagyságú makettjével már a tizedik ejtőernyős leszállópróbát hajtották végre. A végleges Orion a Csendes-óceán vizére fog leszállni, ám a teszteket nehezebb, sivatagi körülmények között hajtják végre. Ezúttal a legfontosabb feladat annak eldöntése volt, a három közül két ejtőernyővel is biztonságosan lehozható-e a kabin (például ha leszállás közben elnyíródik az egyik ejtőernyő kötélzete).


Az Orion űrhajó leszállókabinjának makettjét elhelyezik a C-17-es szállítógép gyomrában, hogy 10 km fölötti magasságból ledobják.
Forrás: NASA
 
Az amerikai Légierő C-17-ese 35 ezer láb (kb. 10,7 km) magasba emelte az Oriont, az Apollo program óta nem végeztek ilyen nagy magasságból ejtési próbát. Kiderült, hogy a szimulált hiba ellenére a leszállás biztonságos. Júniusban értek véget – sikeresen – az űrhajó statikus nyúzópróbái. A Kennedy Űrközpontban egy hónapon keresztül gyötörték, húzták és nyomták az Oriont, ezzel szimulálva a kabint érő mechanikus terheléseket. Hat méter magas szerkezetet építettek erre a célra, amelyben hidraulikus hengerek fejtették ki az Orion testére a nyomó- vagy húzóerőt. Nyolc különböző típusú feszültséget szimuláltak, minden esetben a számított értékek 110 százalékával terhelték meg a modellt. Több mit 1600 pontban mérték a fellépő deformációkat. Az űrhajóra gyakorolt terhelés 7 és 120 tonna között változott. Eközben a kabin nyomásállósági tesztjét is elvégezték, az űrhajó kiállta a megpróbáltatásokat.


A NASA Johnson Űrközpontjában Cady Coleman és Ricky Arnold űrhajósok kipróbálhatták, hogyan lehet űrruhába öltözve az Orion belső terében mozogni
Forrás: NASA

Az eddigi legnagyobb sebességgel tér vissza

Az Orion űrhajó 2014 szeptemberében, egy Atlas-IV rakéta tetején indul első próbaútjára a világűrbe, természetesen személyzet nélkül. (Ezt követően a második, még mindig személyzet nélküli próbarepülésre – legalább – három évet kell várni, mert a tervek szerint 2017-ben már a NASA még csak készülő, új hordozórakéta-rendszere viszi a világűrbe az Oriont.)

Forrás: NASA
 
Az alig több mint egy év múlva sorra kerülő EFT-1 (Exploration Flight Test-1) nevű próbarepüléskor az Orion több mint 5800 km-re távolodik el a Földtől, ez a Nemzetközi Űrállomás keringési magasságának 15-szöröse, bár a Hold távolságának csak alig 1,5 százaléka. Visszatérésekor a légkörbe való belépési sebessége meghaladja 40 000 km/órát, ami közel 5000 km/órával nagyobb, mint bármely eddigi űreszköz visszatérési sebessége. Azért ilyen nagy a sebesség, mert ezzel szimulálják az űrhajó távolabbi célpontoktól, a Holdról, egy kisbolygótól, esetleg a Marsról való visszaérkezését. A légkörbe lépve a kabin külseje 2200 Celsius-fokra forrósodik fel, azaz jobban, mint az Apollo-kabinok visszatérése óta bármely űreszköz. Az Orion hőálló burkolatát a Textron Defense Systems fejleszti. A NASA mérnökcsoportja három éven át dolgozott együtt a céggel a megfelelő hőálló anyag kiválasztásán. Végül az állva maradt két jelölt közül az Avcoat márkanevűt választották, amit az űrrepülőgépek kezdeti repülései során egyes részek burkolására már kipróbáltak. Az anyag használatakor a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az Orion külső felülete – éppen a jobb mechanikai stabilitás kedvéért – méhsejt-szerkezetű. Az Avcoatot az űrhajó felületén kialakított nem kevesebb mint 330 ezer cella mindegyikébe be kell juttatni. Az Avcoat az úgynevezett elgőzölgő burkolatok közé tartozik, vagyis a fejlődő hő hatására az anyag elpárolog, ami elvonja a hőt, így a kabin belseje nem melegszik túl.

http://www.origo.hu

2013. december 20., péntek

Főhajtással tisztelegtek Szent István Királyra a Nemzeti Emlékhelyen


A 2013-as Szent István Király Emlékév ünnepi záró programja pénteken délután a Nemzeti Emlékhelyen volt, ahol a tisztelgő főhajtáson a város és a megye vezetői mellett jelen volt Áder János királyi kancellár is. Az ünnepi műsor után a résztvevők dobosok vezetésével sétáltak végig a megújult Fő utcán. Útjuk során a Szent István életét bemutató, házfalakra vetített diaképek kísérték őket, míg megérkeztek a Vörösmarty Színházba.

 
Pénteken délután 16 órakor Szent István Király sírjánál több mint ezer fiatal részvételével kezdődött meg a 2013-as Szent István Emlékév záróünnepsége. Az eseményen részt vevők Vakler Anna népi énekes és Cserhalmi György Kossuth-díjas színművésznek tekinthették meg ünnepi műsorát.
 
 
 Ezt követően Áder János királyi kancellár, a város, a megye és a történelmi egyházak vezetői is mécsest helyeztek el államalapító királyunk sírjánál.
 
 
Az ünnepség végén a résztvevők a Fehérvári Dobzenekar és a hagyományőrzők zenés felvonulásával közösen sétáltak át a Vörösmarty Színházba a megújult Fő utcán. Közben az augusztusi ünnepségek idején már megcsodált, Szent István Király életét bemutató fény utcát is újra megtekinthették az eseményen megjelentek.
 
 
A Nemzeti Emlékhelyen tartott tisztelgő főhajtás után a 2013-as Szent István Király Emlékév záró gálája következett a Vörösmarty Színházban, ahol Magyarország királyi kancellárja köszöntötte az Emlékévet és a fehérváriakat.
 
http://www.szekesfehervar.hu

Áder János Királyi Kancellár Úr részt vett a székesfehérvári Szent István Király Emlékév záróünnepségén


A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg - a királyi kancellár köszöntőjével zárult a Szent István Király Emlékév

"A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg" címmel rendeztek ünnepi estet a Vörösmarty Színházban a Szent István Emlékév lezárása alkalmából. December 20-án Székesfehérvárra látogatott Áder János királyi kancellár is, aki államfői köszönetet mondott azoknak, akik jókedvűen örömmel töltötték meg az Emlékévet. Beszédében kiemelte, hogy a Szent István Király Emlékév Fehérvár történelmi szerepét, küldetését és jövőjét is megerősítette. 
 
 
A rendezvény a fanfárok hangjaival kezdődött, majd a Teleki Blanka Gimnázium Fiú Karának fellépése után dr. Cser-Palkovics András polgármester összegezte a Szent István Király Emlékév tapasztalatait. "Az év történései sok örömet hoztak a fehérváriaknak, akik egyre büszkébben, nagyobb kedvvel vettek részt közös ünnepeinken - és ezzel együtt a város hétköznapjaiban is. És ez a legfontosabb! Hiszen az épített emlék, a szobor, a vers, az ének, a koszorúk, a kiosztott forintok, a megtett erőfeszítések nem önmagukért valók! Mindezek persze fontosak és szimbolikus jelentőségük is van, de mégis.. az igazán fontos maradandók mi magunk vagyunk! Mi, emberek, magyarok, székesfehérváriak.." - mondta ünnepi beszédében Székesfehérvár polgármestere.
 
 
"Hiszen végső soron minden igyekezetünk arra irányul, hogy gyermekeink, unokáink, dédunokáink élete szebb, jobb, könnyebb lehessen. De vajon mi az, ami igazából a legnagyobb megelégedettséget jelenti mindnyájunknak? Nos, nem az anyagi jólét - főleg nem kizárólag az anyagi jólét - az, hanem inkább az emberi kapcsolataink! A szerető család, a barátság, a jó társaság, a jó szomszédság, a helyi közösségek és igen, például a lokálpatriotizmus is." - tette hozzá. dr. Cser-Palkovics András polgármester arról is beszélt, hogy a Szent István Király Emlékév megmutatta a város közösségének erejét. "Soha nem feledhetjük el, hogy a nemzet történelmi fővárosában, Székesfehérváron élni megtiszteltetés, ugyanakkor nagy felelősség is. Ezért különösen örülök annak, hogy az Emlékév megmutatta: számosan élnek közöttünk olyanok, akik szívvel és lélekkel csatlakoznak a nemes ügyekhez, időt, energiát és akár pénzt is áldoznak az értelmet, jövőt mutató cselekedetekre." - mondta, majd a kultúra ápolásának fontosságáról beszélt.
 
 
"Mindehhez persze milliók, esetenként milliárdok is kellettek. Mert a szobrok – Csitáryé, Klebelsbergé, Zichyé - az emléktáblák, az ünnepek, a Romkert pompás előadásai, a körmenet, az egyedülálló királykiállítás, maga a megújult Fő utca és az avató ünnepség is, mind pénzbe kerültek. De ne hallgassunk a demagógokra, akik mindezek helyett a pénz úgymond „jobb helyét” keresnék! Emlékezzünk inkább Churchillre, aki, amikor a kultúrára fordított kiadások megkurtítását kérték tőle a fegyverek javára, azt válaszolta: "Jó, de akkor miért harcolunk?" - emelte ki beszédében.
 
 
Székesfehérvár polgármestere köszönetet mondott Áder János királyi kancellárnak  is, aki eljött a városba, hogy a fehérváriakkal együtt ünnepeljen. A polgármester ünnepi beszéde után Gáspár Sándor színművész szavalta el Vörösmarty Mihály Szabad föld című versét, majd Áder János királyi kancellár mondta el ünnepi gondolatait.
 
 
Áder János köszöntőjét Mindszenty József 1947-ben elmondott beszédével kezdte, mely szerint  „a mi ezeréves múltunk Szent Istvánban testesül meg legkifejezőbben. Tőle kaptuk legnagyobb és időtálló értékeinket. Büszkén őrizzük a Szent István-i hagyományokat családban … társadalomban és ezzel keltjük életre … Magyarországot.”
 
 
"Szent István király öröksége megtartó erő, ami több mint ezer éve véd meg minket attól, hogy a balsors letaszítson. Évezredes államalkotó nemzetünk a szabad Magyarország álmát megőrizve vált Európa büszke politikai nemzetévé. Ez az örökségünk többet jelent egy jól működő államszervezetnél, mert egy nemzedékről nemzedékre megtartott szép, igaz, nemes szellemi közösséget jelent." - emlékeztetett a királyi kancellár.
 
 
Szent István királyról szólva elmondta, hogy" nemcsak államalapító, hanem országépítő is volt, amit alkotott szilárdnak és maradandónak bizonyult akárcsak azok az erős és sudár növésű fák, amelyek gyökereikkel mélyen a földbe, ágaikkal pedig a magas égbe kapaszkodnak. Jelenünk is így gyökerezik a múltba és így kapaszkodik közös jövendőnkbe. Így válik érthetővé és átélhetővé az is, miképp sikerült a történelem viharaiban is megőriznünk államalapító királyunk művét. Ha nem lehetett az állami ünnepségeken, lehetett a templomokban. Ha nem lehetett körmeneti zászlókra írni, megmaradt csöndes fohászainkban. Ha nem lehetett az utcákon és a tereken, továbbadtuk az otthonainkban. Mindenhol, ahol magyarok éltek. Itt, Székesfehérváron különösképp." - tette hozzá Áder János, aki köszönetet mondott azoknak, akik jókedvűen, örömmel töltötték meg az Emlékévet. "Amikor ebben az évben Fehérvár ünnepelt, minden lélegzetvételével, minden rezdülésével,minden elvégzett munkával azt üzente, hogy az örökség mi magunk vagyunk. A város életének részévé vált az ünnep, mindenkit megszólított, mindenki szereplőjévé válhatott." - tette hozzá Áder János, aki kiemelte, hogy a Szent István Király Emlékév Fehérvár történelmi szerepét, küldetését és jövőjét is megerősítette. Szent István Király Intelmeivel zárta beszédét, kiemelve a kegyesség, irgalmasság, türelem, erő, alázatosság, mértékletesség, szerénység, becsületesség fontosságát és azt, hogy "csak a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz."
 
 
Az királyi kancellár beszédét követően az Alba Regia Szimfonikus Zenekar adott koncertet, a zenekar Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című művét adta elő. Az idén fennállásának 100 éves évfordulóját ünneplő Alba Regia Szimfonikus Zenekart Kneifel Imre és Horányi Ottília karnagyok, valamint dr. Cser-Palkovics András polgármester és Brájer Éva alpolgármester is köszöntötték a jubileum alkalmából.
 
http://www.szekesfehervar.hu

2013. december 13., péntek

Antall József miniszterelnök úr öröksége ma is ható erő
A kormányfő szerint az országot felébresztő Antall József öröksége ma is ható erő. A néhai miniszterelnök tiszteletére rendezett pénteki emlékülésen, az Országházban a miniszterelnök úr azt mondta: a magyar parlamenti demokrácia intézményei Antall József áldozatos munkájának köszönhetően szilárdultak meg. Antall Józsefnek jutott az a feladat, hogy felébressze Magyarországot - jelentette ki a kormányfő. A rendszerváltásnak a közgondolkodásban is meg kellett történnie.Fotó: Botár Gergely

Beszédében felidézte a néhai kormányfő híres kijelentését, amely szerint lélekben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kíván lenni, majd ezzel kapcsolatban kifejtette: "miközben itthon és a határon túl honfitársaink joggal érezhették, hogy a nemzetről való gondolkodásban végre bekövetkezett a régóta várt fordulat". Úgy állították be őt mint egy területi revíziót akaró politikust - elevenítette fel. Antall József és kormánya egy olyan szituációba került, ahol úgy tűnt, úgy kell cselekedni hogy hosszú távon az egész nemzet nyerhessen - értékelte a miniszterelnök.


Fotó: Botár Gergely

Nemcsak "az emlékezetünkben élő emberről és államférfiról beszélhetünk", hanem arról a két évtizedes korszakról is, amely az ő hivatalba lépésével kezdődött, és az új alaptörvény elfogadásáig tartott. "Ma már rendelkezésünkre áll egy olyan történeti távlat, amely tükrében jól kivehetőek az 1990-es rendszerváltoztatás legjelentősebb mozzanatai" - közölte. Összegzése szerint Magyarországon létrejött egy sokra hivatott demokrácia, amelynek értékrendszerét Antall József úgy zárta magába, és úgy tartott ki mellette évtizedeken keresztül, "ahogy egy őssejt őrzi meg az emberi szervezet számára az újrakezdés és az öngyógyítás képességét". "A gondviselésnek köszönhető, hogy ez az őssejt visszakerülhetett a magyar politikába, hogy elősegítse a magyar nép és a magyar nemzet gyógyulását" - mondta.


Fotó: Botár Gergely

Beszédét azzal zárta: "Látható, számunkra is van még remény". A Nemzeti Örökség Intézete, a Polgári Magyarországért Alapítvány és az Antall József Baráti Társaság által szervezett emlékülésen Antall József családja mellett részt vett Áder János királyi kancellár, Kövér László házelnök, valamint Boross Péter volt miniszterelnök, az Antall-kormány belügyminisztere, Mádl Dalma, a néhai államfő Mádl Ferenc özvegye, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Kónya Imre, az első MDF-frakció vezetője, akkori és jelenlegi kormánytagok, valamint a diplomáciai testületek és az egyházak képviselői is.

(MTI/kormany.hu)

2013. december 7., szombat

Egyesül a Nemzet!

Letette az állampolgársági esküt a félmilliomodik külhoni magyar kérelmező

Ünnepélyes keretek között letette az állampolgársági esküt az ötszázezredik külhoni magyar kérelmező, Böjte Csaba ferences szerzetes és édesanyja, Böjte Julianna csütörtökön Budapesten. Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben rendezett eseményen úgy fogalmazott: hosszú idő után 2010-ben végre sikerült leverni azt a lakatot Magyarország kapujáról, amit a 20. század helyezett rá. A nemzetpolitikáért felelős kormányfőhelyettes a magyar nemzet közjogi egyesítése ünnepének nevezte ezt a napot. Levertük a lakatot és kitártuk az ajtót, hogy minden magát magyarnak valló ember be tudjon lépni rajta - hangoztatta a kormányfő, rámutatva, hogy a 20. század történelmi viharai következtében a magyarság a világ legkülönbözőbb pontjaira szóratott szét, és ma már szinte a világ minden pontján élnek magyarok. Mi azt valljuk, hogy lakóhelyüktől függetlenül mindannyian a nemzetünk tagjai - mondta Orbán Viktor. Úgy döntöttünk, hogy nem akarunk lemondani azokról a magyarokról, akik más államok határai között élnek - fogalmazott. "Továbbra is szükségünk van Bécsben születő, de magyarul gondolkodó Széchenyikre, a magyar nyelvet csodálatosan művelő, Nagyszalontáról jövő Arany Jánosokra, és szükségünk van Szabadkáról származó Kosztolányi Dezsőkre" - mondta. Hozzátette: ezért 2010-ben elindultak - mint egykor Csoma Sándor -, hogy felkutassanak és egyesítsenek minden magyart, székelyeket, a Duna és Tisza mentén élőket, a Bácskai szőlőhegyek közt dolgozókat és a még messzebbre szakadtakat, hogy megadják számukra azt a jogot, amit számos európai ország, így a szomszédos államok is biztosítanak külhonban élő honfitársaik számára.

    MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor kitért arra, hogy eddig kilencven országból több mint 540 ezren nyújtották be az egyszerűsített honosítási kérelmet. Európából már csaknem félmillióan, Észak-Amerikából több mint kétezren, Dél-Amerikából közel négyszázan, Ausztráliából ötszázan, Ázsiából mintegy kétezren kérelmezték a kedvezményes honosítást. Közülük a legfiatalabb még csecsemőkorú, míg a legidősebb 104 éves - jegyezte meg. A kormányfő idézte az új alaptörvényben foglaltakat a magyarság összetartozásáról, majd hozzátette: amikor még csak álmodoztak arról, hogy ezt a gondolatot valaha is törvénybe foglalják, akkor "Csaba testvér Istentől kapott őrhelyén" már megvalósította azt. Kifejtette: Böjte Csaba és édesanyja megálmodták, létrehozták és működtetik a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. Azt a szervezetet, amely gyermekeket karol fel, segít és nevel. Az ő nemzeti nevelő munkájuk, intézményteremtő, közösségépítő tevékenységük példaértékű az egész magyar nemzet számára, mintát ad a másokért való felelősségvállalásból - jelentette ki. Azt mondta, nem lehetnek elég hálásak, amiért 2300 gyermek ellátásán túl segítséget nyújtanak a beiskolázásban, pályaválasztásban, szakmai képzésben, munkahelyek létrehozásában és megtartásában. Nemcsak oktatnak, hanem nevelnek is, mert céljuk olyan fiatalok útra bocsátása, akik magyarként, keresztény értékrendet valló teljes emberként hasznos tagjai lehetnek a magyar közösségnek - fejtette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök Magyarország számára megtiszteltetésnek nevezte, hogy ötszázezredik magyar állampolgárként köszönthette Böjte Csaba ferences szerzetest és ötszázezer-egyedikként édesanyját. Isten hozta önöket! - fordult hozzájuk. 
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes azt mondta: a magyar nemzet közjogi egyesítésének ünnepe ez a nap. Szimbolikusnak nevezte a napot, a helyszínt és azt is, hogy ki vette át az ötszázezredik állampolgárságot. Mint mondta, szimbolikus az, hogy Böjte Csaba ötszázezredikként teszi le az esküt, hiszen ő, amikor a védenceiről gondoskodik, akkor nemcsak az elkallódástól, hanem az asszimilációtól is megmenti őket. Az ő személye jelzi azt, hogy nemcsak számokról van szó, hanem a számok mögött személyes sorsokról is - fogalmazott. 


Semjén Zsolt a Parlament Kupolatermét, a Szent Korona előtti helyszínt azért tartja szimbolikusnak, mert a korona a magyar nemzet egységét szimbolizálja. Úgy értékelte, hogy az egyszerűsített honosítást biztosító törvénnyel folytatják Szent István király országépítő, a nemzetet közjogilag egyesítő munkáját. "Mi pontosan ugyanezt tesszük. Mindig is egyek voltunk nyelvünkben, kultúránkban, történelmünkben, de most a közjog által is egyesülhet a magyar nemzet, és pontosan a Szent Korona mutatja azt, hogy ez a közjogi egység az az acélabroncs, ami a történelem viharaiban is egyben tudja tartani a magyar nemzetet" - mondta. Semjén Zsolt szerint "visszacsinálhatatlan" mindez, mert a külhoni magyarok mint teljes jogú magyar állampolgársággal rendelkező polgárok a szavazatukkal ki tudják kényszeríteni a mindenkori kormánytól, hogy komolyan vegye őket.

    MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes azt mondta, tudatosan nem mond le román állampolgárságáról, sőt, ha rajta múlna, felvenné az ukránt, a szlovákot, a szerbet is, mert összefogva megvalósítható a Kárpát-medencében a négyszáz évvel ezelőtti, Bethlen Gábor-i aranykor, a tündérkert. Elmondta, az elmúlt húsz évben több mint ötezer gyereket fogadott be, és élete minden értéke ezekből az igenekből fakad. "Én hiszem, hogy az aranykor, a Kárpát-medence tündérkertje az igenekből fog megszületni, abból, hogy egymás mellett élünk, bízunk egymásban, hogy hisszük azt, hogy együtt, közösen minden könnyebb lesz" - fogalmazott. Az eskütételen - amelyet Rogán Antal, az V. kerület kormánypárt polgármestere vezetett le - jelen volt Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.


A magyar állampolgárságot 2011. január 3-tól lehet kérelmezni az egyszerűsített honosítási eljárás segítségével, amelyet az Országgyűlés 2010. május 26-án hozott döntése tett lehetővé.

http://www.nemzetiregiszter.hu

2013. december 4., szerda

Budavára Mátyás király korábanMilyen volt Buda vára Mátyás király korában, mint az Itálián kívüli reneszánsz fellegvára?

Screenshot-from-2013-11-30-071817.png

Ma 11-kor nyílik meg a Budai Várban, a Nemzeti Táncszínház épületében a 3D Past mozi, amelyben negyedóránként játsszák majd az alkotást. A térhatású filmet a Budapesti Műszaki Egyetem és a Szabadkai Főiskola diákjai kezdték készíteni még tavaly. A céljuk az volt, hogy bemutassák, milyen volt Mátyás vára.
A munka során számos tanulmányt, könyvet és korabeli illusztrációt felhasználtak, de persze hogy pontosan milyen is lehetett a vár, arról megoszlanak a vélemények.

Buda_matyas_idejen[1].jpg

Mint Varga Roland, a 3D Past csapat egyik tagja elmondta, fő támaszuk Gerevich László A budai vár feltárása (Bp. 1966) című könyve volt.

Screenshot-from-2013-11-30-072722.png

Varga Roland szerint Európában csak Máltán és Rómában találni hasonló színvonalú film alkotást.

Screenshot-from-2013-11-30-071105.png
Screenshot-from-2013-11-30-071335.png
Screenshot-from-2013-11-30-071445.png
Screenshot-from-2013-11-30-071736.png
Screenshot-from-2013-11-30-072917.png

Akit érdekel a film, az itt tudhat meg többet a készítéséről, és arról, mikor és hol lehet megnézni a teljes verziót.

http://urbanista.blog.hu

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés