Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2010. május 30., vasárnap

A Svéd Királyi Palota Temploma

Lysning för Kronprinsessparet i Slottskyrkan


Slottskyrkan under lysningsgudstjänsten. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix.
Söndagen den 30 maj klockan 11.00 hölls en lysningsgudstjänstPDF med nattvard för Kronprinsessparet i Slottskyrkan.
Förutom Kronprinsessparet deltog även Kungaparet, Prins Carl Philip samt Herr Daniel Westlings föräldrar Ewa och Olle Westling, och syster Anna Westling Blom. Slottskyrkan som rymmer 400 personer var i det närmaste fullsatt.Predikan hölls av hovpredikant Bertil Reimer och överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark läste upp lysningskungörelsen. Pastor Erland Ros ledde förbönen för lysningsparet.
 
Musik av bland annat Bach, Mozart, Schubert, Roman och Riedel framfördes av Gardessextetten ur Arméns musikkår med ensembleledare Johan Nordfeldt, Slottskören, Slottskyrkans Vokalensemble, konsertpianist Magnus Svensson och hovorganist Mary Ljungquist Hén.

Kungahuset

Nagy-Magyarország egyesítéséért!

http://www.babitsmuvhaz.hu/_upload/trianon.png

2010. május 26., szerda

Magyar Országgyűlés Alsóháza

344 igen - megszavazták az állampolgárság visszaadását
 
 
 
Elfogadta az Országgyűlés szerdán a magyar állampolgárságról szóló törvényt módosító javaslatot, amely biztosítja Nagy-Magyarország, a teljes Magyar Királyság  területén - az elszakított területeken  - élő magyarok számára, hogy egyszerűbben és kedvezményesen szerezhessék meg a magyar állampolgárságot (egyéni kérelemre).
A képviselők 344 igen szavazat mellett hozták meg a döntésüket. Eredeti formájában fogadta el a parlament a Fidesz kettős állampolgárságra vonatkozó javaslatát. A parlament azt is megszavazta, hogy a királyi kancellár sürgősen hirdesse ki a törvényt. Az előterjesztő fideszes és KDNP-s politikusok, Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László és Németh Zsolt azt javasolták, hogy a "kettős állampolgárságról” szóló jogszabály az augusztus 20-i nemzeti ünnepen lépjen hatályba, 2011. január 1-jétől kelljen alkalmazni.
 
(MTI)

2010. május 25., kedd

Vándorkiállítás gróf Széchenyi közlekedési vívmányaiból

Korhű dokumentumok, illusztrációk, képek mutatják be gróf Széchenyi István életét és munkásságát egy közlekedési szakemberek által összeállított vándorkiállításon, amely a tervek szerint középiskolákba és egyetemekre is eljut majd.

 













A szervezők közlése szerint a kiállítás anyagát a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szakértői állították össze. Az ötlet a KKK hidakkal foglalkozó osztályának egy közelmúltbeli rendezvényén merült fel, amelyet Széchenyi halálának 150. évfordulójára emlékezve tartotta. A 6. Hídműhely Szimpózium húsz előadásból álló programja a legnagyobb magyar közlekedésügyről megfogalmazott gondolatai köré szerveződött. A kétnapos rendezvény több helyszínen zajlott. A közlekedés 150 évvel ezelőtti helyzetéről és a közúti közlekedés aktuális kérdéseiről a Magyar Tudományos Akadémián megtartott előadásokon volt szó. A folyamszabályozás fontosságáról, valamint a hajózás megteremtéséről és mai helyzetéről szóló előadásokat stílszerűen a Duna vizén, a Zsófia főhercegné nevű hajón hallgathatták meg a résztvevők. Végül a hazai vasúti közlekedés fejlődésének érdekességeiről, valamint a vasúti közlekedés jövőjének lehetőségeiről a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban és a Vasúttörténeti Parkban értesülhettek a szakemberek. Az előadásokon szó esett a gróf életének néhány érdekességéről is, többek között arról, hogy Széchenyiben egy családi tragédia kapcsán vetődött fel a Lánchíd megépítésének gondolata. "…. A gróf 1820. december 29-én édesapja temetésére sietve nem tudott átkelni a Dunán. Egy hét múlva kijelentette, hogy egy évi jövedelmét lenne hajlandó áldozni egy Buda és Pest közt építendő állóhídra" - idézi a közlemény.

http://www.mult-kor.hu

Nagy-Magyarország egyesítéséért!




Nemzetközi részvétellel kell rendezni Trianon kérdését
Gazdaságpolitikai és etnopszichológiai hatása van a környező országokban is Trianonnak.




Gazdaságpolitikai és etnopszichológiai hatása van a környező országokban is Trianonnak Raffay Ernő történész szerint. A Trianon elméknapról kérdeztük a Hattól nyolcig stúdiójában.
A Fidesz-KDNP azt javasolja, nyilvánítsák a Nemzeti Összetartozás Napjává a békediktátum évfordulóját. A parlamenti pártok támogatják az indítványt. Ennek kapcsán Raffay Jenő kifejtette: minden a lélek, a történelmet nem az osztályharc igazgatja, hanem a lélek, ezért kell Trianon gyógyítani – jelentette ki a történész.
Trianon gyógyítása - melyet Tőkés László püspök vetett fel, és irányításával a Trianon Emlékév Bizottság munkájának is ez a vezérmotívuma – azt jelenti, hogy magyarság, mely nyolc országban szétszórva él, megoldást vár, gyógyításra szorul. A nemzet legjobb erői, a fiatalok akarják ezt a gyógyítást, szembe akarnak nézni a trianoni kérdéskörrel,ehhez pedig  szembe kell nézni ezzel a témával – hangsúlyozta Raffay.
Szlovákia heves tiltakozását a kettős állampolgársággal szemben a Trianon szindrómájuk váltotta ki, ugyanis fiatal nemzetként ragaszkodnak a területükhöz, melyet 1920-ban nem ők, hanem a csehek kaptak.
Raffay Jenő szerint a normális, emberi mentalitás az irányadó ahhoz, hogy ezt a nemzeti tragédiát fel tudjuk dolgozni. Arra kell törekedünk, hogy egy komoly, korrekt nemzetközi tárgyalással rendezzük valamilyen módon ezt a helyzetet, a nemzetközi világ - a NATO és az Európai Unió - segítségével, hiszen ez biztonságpolitikai, gazdaságpolitikai és etnopszichológiai kérdés is.
Nyomtatás

Százezrek a csíksomlyói búcsún



csik_mise.jpg

Több százezer magyar és nem magyar, közeli és távoli átutazó, hívő és vándor, római katolikus, protestáns és ortodox zarándokolt el idén is pünkösd ünnepén a 443. csíksomlyói búcsúra. Böjte Csaba ferences szerzetes szombati szentbeszédében összefogásra és a nehézségek legyőzésére buzdította a híveket. Örömtelinek és óriási dolognak nevezte, hogy a magyarországi magyarok a kettős állampolgárság révén kinyújtják a kezüket a határon túli magyarok felé. Hozzátette: meg kell tudni értetni egymással, hogy elég nagy a világ és a Kárpát-medence is, ha bízunk egymásban. Leszögezte: a románokkal és a más nemzetiségekkel való viszonyban nem az ellenségeskedés parancsát kell követni, hanem arra kell törekedni, hogy együtt építsük fel Isten országát ezen a világon. A szerzetes bejelentette, hogy a csíksomlyói ferencesek a magyarországi árvízkárosultak számára ajánlják fel a szentmisén elhelyezett perselyekben összegyűlt pénzt.
Összefogásra és a nehézségek legyőzésére buzdította Böjte Csaba ferences szerzetes a csíksomlyói búcsún megjelenteket pünkösdszombati misén mondott szentbeszédében. Idén is több százezren vették részt a magyarság legnagyobb zarándoklatán.
A megpróbáltatások közepette ne csak saját emberi korlátaikat nézzék, hiszen az élő Isten teremtette az embereket, mondta Böjte Csaba. Az igazi keresztény ember a nehézségek közepette nem elkeseredik, hanem imádkozik – hangsúlyozta  a dévai ferences szerzetes. Jézus alakját idézte fel, aki új világot teremtett az emberek számára annak ellenére, hogy az ő korában is számos nehézséggel kellett megküzdenie.
Örömtelinek és óriási dolognak nevezte, hogy a magyarországi magyarok a kettős állampolgárság révén kinyújtják a kezüket a határon túli magyarok felé. Hozzátette: meg kell tudni értetni egymással, hogy elég nagy a világ és a Kárpát-medence is, ha bízunk egymásban. Leszögezte: a románokkal és a más nemzetiségekkel való viszonyban nem az ellenségeskedés parancsát kell követni, hanem arra kell törekedni, hogy együtt építsük fel Isten országát ezen a világon.
A szerzetes bejelentette, hogy a csíksomlyói ferencesek a magyarországi árvízkárosultak számára ajánlják fel a szentmisén elhelyezett perselyekben összegyűlt pénzt.
A mise kezdetén köszöntötte a zarándokokat Orbán Szabolcs erdélyi ferences tartományfőnök, José Rodríguez Carballo, a világ ferenceseinek legfőbb elöljárója és Francisco Javier Lozano bukaresti apostoli nuncius, aki Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel együtt celebrálta a misét.
Forrás. KDNP, MTI, MHO

2010. május 24., hétfő

Emlékmű IV. Béla Királynak

Szeged szabad királyi várossá nyilvánításának évfordulóján avatták fel a városalapító Árpád-házi király, IV. Béla bronz lovas szobrát a csongrádi megyeszékhelyen.


A másfélszeres életnagyságú alkotás, amely az utóbbi évtizedek legnagyobb hazai lovas szobra, a talapzattal együtt csaknem nyolc méter magas. A szobor egy csataménen ülve, kezében lándzsát tartva ábrázolja a Szegedet 1247-ben városi rangra emelő Árpád-házi uralkodót. A lovas alak 3,3 méteres, a szobor bontott téglával borított talpazata, amely egy nyolcvan centiméteres rézsűn áll, 3,5 méter hosszú. Tóth Béla szobrászművész korábban elmondta: azért választották a téglaborítást posztamensnek, hogy megidézzék az alkotás helyétől csupán néhány száz méterre található szegedi várat. Az Alföldön ugyanis - kő hiányában - jobbára téglából épültek a várak. A szobrot IV. Béla királlyá koronázásának és trónra kerülésének 775. évfordulójára emlékezve állították fel. Az alkotást a Széchenyi téren, a városháza közelében láthatják a járókelők, azon a helyen, ahol 1912 és 1930 között ifj. Vastagh György II. Rákóczi Ferencet ábrázoló – jelenleg a püspöki palota előtt látható – lovas szobra állt. Szeged napját azért május 21-én ünneplik, mert a település 1719-ben a Bécs melletti Laxenburgban "a királyi jóakarat és kegyelem kitetsző tanúsága- és jutalmaként" ekkor nyerte el a szabad királyi város rangot, igaz, nem először: a címet első alkalommal a tatárjárás után, 1247-ben IV. Béla adományozta a városnak.

http://www.mult-kor.hu

Az ezeréves határon állítottak emlékművet a Magyar hősöknek

Magyar hősök emlékművét avatták fel vasárnap a kelet-erdélyi Gyimesbükkön, az egykori ezeréves határon Az ünnepségen jelen volt több ezer, a csíksomlyói pünkösdi búcsún is részt vett magyarországi és erdélyi zarándok. A rendezvénysorozat vasárnap délelőtt kezdődött a mintegy 1800 magyarországi zarándokot szállító Székely és Csíksomlyó nevű vonatok megérkezésével. A gyimesbükki kápolnánál szentmisét mutattak be, majd felavatták az emlékművet, amely az egykori határőrségnek a kápolna előtt lévő romjai között található. A XVIII. századi romok között kereszteket és fekete gránittáblákat helyeztek el. Az emlékhely csaknem ötszáz hős nevét örökíti meg, a névsort kiegészítik az 1848-as, az 1956-os és az 1989-es gyimesbükki hősök nevei.
Az emlékművet a gyimesbükkiek, valamint a Budakeszi Kultúra Alapítvány és adományozók anyagi támogatásával állították fel. Az ünnepségen részt vett Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete és Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul. Becze István, az Erdélyi Magyar Demokrata Szövetség (EMDSZ) csíki területi szervezetének ügyvezető elnöke elmondta: a gyimesbükki római katolikus egyház, a helyi önkormányzat és a helyi fiatalok kezdeményezték az emlékmű felállítását, hiszen a Gyimesi-szorosban sok nemzeti esemény volt az évszázadok folyamán, a hősöknek pedig legyen emlékművük. A csíki EMDSZ is felkarolta a kezdeményezést, hiszen Becze szerint fontos, hogy a gyimesbükki magyaroknak is legyen olyan helyük, ahol emlékezhetnek hőseikre.

(MTI)

2010. május 22., szombat

Nagy-Magyarországért a Magyarok Világszövetsége - Japán

Patrubány Miklós fogadta Japán nagykövetét


A Magyarok Világszövetsége székházában fogadta Japán magyarországi képviselőjét, ITO Tecuo rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.

Japán nagykövete Polgár Marianne grafikusművész japán témájú kiállításának megnyitóján mondott köszöntőt.
A Magyarok Világszövetségének elnöke szólt a két nép közös kulturális örökségéről, a régmúltba, Közép-Ázsiában vezető közös gyökerekről, és megajándékozta a magas rangú vendéget Kazár Lajos másfél évtizeddel ezelőtt megjelent könyvével, amelyet a magyar-japán nyelvrokonságról írt.

Az MVSZ elnöke átadta a Trianon 90. évfordulója alkalmából a Magyarok Világszövetsége által kiadott, "Hogyan történhetett?!" - Kiáltvány Trianon 90 évfordulóján című dupla CD-t, amelyet a vendég hálás köszönettel fogadott. Patrubány Miklós felhívta a vendég figyelmét a Magyarországot a nemlét küszöbére taszító trianoni békeparancs közelgő évfordulójára.

A nagy érdeklődés mellett zajló megnyitón jelen volt Rácz Sándor, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke és Ladó László, az MVSZ Kárpát-mendecén Kívüli Régiójának elnöke.



Polgár Marianne - a képen jobbról a második - művészetét dr. Vihar Judit, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke, az ELTE professzora méltatta. Baloldalt ITO Tecuo nagykövet és felesége.

Erdély a Magyar Királyság része - Csíksomlyói búcsú 2010

Őfelsége 
I. Levente Apostoli Magyar Király 
parancsa szerint a 
katolikus papság és szerzetesség nősüljön meg, 
mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egymásnak teremtette!
Növekedjen a Magyar népesség gyermekáldással!
A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT! 


Növeljük a búcsú ökumenikus jellegét!
A hagyomány négyzáznegyven éve él.




Összefogásra és a nehézségek legyőzésére buzdította Böjte Csaba ferences szerzetes a csíksomlyói zarándokokat a pünkösdszombati misén mondott szentbeszédében. Zarándokok százezrei vesznek részt a csíksomlyói pünkösdi búcsún, amelyet az idén a 443. alkalommal rendeznek meg. A megpróbáltatások közepette ne csak saját emberi korlátaikat nézzék, hiszen az élő Isten teremtette az embereket. Az igazi keresztény ember a nehézségek közepette nem elkeseredik, hanem imádkozik - hangoztatta a dévai ferences szerzetes. Jézus alakját idézte fel, aki új világot teremtett az emberek számára annak ellenére, hogy az ő korában is számos nehézséggel kellett megküzdenie. Két órával a szentmise kezdete előtt indult el a kegytemplomtól a papság alkotta úgynevezett kordon, amelynek a búcsújárás rendjében megkülönböztetett szerepe van. A kordon az a mozgó kötélkeret, amelyet a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium népviseletbe öltözött diákjai visznek tanáraik felügyelete mellett. Arra hivatott, hogy biztonságos védelmet nyújtson a tradicionális egyházi jelvények hordozóinak és a papságnak. A hagyományoknak megfelelően elöl népviseletbe öltözött fiú vitte a Kisbazilika-jelvényt, mögötte két pár székelyruhás fiú és lány haladt, utánuk a Labarum (a nép által labóriumnak nevezett győzelmi jelkép), amelyet az említett gimnázium két végzős növendéke vitt.  A kordonban haladt Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, az ünnepi szentmise főcelebránsa és Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke is. Az idei búcsún részt vesz José Rodríguez Carballo, a világ ferenceseinek legfőbb elöljárója. Az ünnepi mise szónoka Böjte Csaba dévai ferences szerzetes. Csíksomlyó a katolikus székelység hírneves búcsújáró helye, de most már a más vallású keresztények is szívesen vesznek részt a búcsújáráson. Év közben is szüntelenül özönlik a nép Csíksomlyóra köszönteni Máriát és imádkozni előtte. 1990 óta minden évben több százezer ember zarándokol ide, és vesz részt a Szűzanya tiszteletére tartott körmeneten, valamint a szentmisén.
DunaTV

Mátyás Király szobor restaurálása Kolozsvár

Kolozsvár alpolgármestere szerint vita csak a kivitelezők között lehet.




Akadálymentesen folytatódhat a kolozsvári Mátyás király szoborcsoport restaurálása László Attila, az erdélyi város alpolgármestere szerint, aki cáfolta azokat a híreket, miszerint finanszírozási gondok miatt jelentősen kitolódhat a felújított alkotás átadási határideje.
Az elöljárót a kolozsvári Szabadság című napilap pénteki száma idézte, miután Kolozsi Tibor bronzrestaurátor úgy nyilatkozott korábban, hogy munkatársainak több havi bére elmaradt, az építőanyagot sem fizették ki, és emiatt patthelyzet alakult ki.
Az alpolgármester szerint az esetleges finanszírozási problémák miatt semmiképpen sem a kolozsvári polgármesteri hivatal a hibás, hiszen a bronzrestaurátornak és egyes munkatársainak nem az önkormányzattal, hanem a generálkivitelezővel, a nagyszebeni Concefa vállalattal van szerződése. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy az esetleges finanszírozási gondokat a fővállalkozónak és az alvállalkozóinak kell rendezniük egymás között.
Hozzátette, hogy az utóbbi napokban kimerítő megbeszélést folytattak a restaurálásban érintett felek, és valamennyi kérdés tisztázódott, így akadálymentesen folytatódhat a munka.
Közlése szerint a kivitelező írásban még nem jelezte, hogy kitolja a július 4-i átadási határidőt, bár szóban célzott rá, hogy akár a hónap végéig is eltarthatnak a munkálatok. Bizonyos munkafolyamatok azonban felgyorsíthatók,  ezért bízik abban, hogy tartható a július eleji határidő – mondta a polgármester. 
A Fadrusz János által készített, és 1902-ben Kolozsvár főterén felállított alkotást fele-fele arányban finanszírozza a román és a magyar állam.

Erdély a Magyar Királyság része - Székelyföld Napok


Csíkszeredában kiállítások, előadások, vásárok és kulturális rendezvények sorát tartják.



Csíkszeredában kiállítások, előadások, vásárok és kulturális rendezvények sorát tartják a búcsúra érkező zarándokoknak. Első ízben rendeznek Székelyföld Napokat, így biztosan mindenki talál kedvére való programot.
-Túrós dézsa, budonkának nevezzük. Fenyőfából készül, valaki megrendelte és készítjük neki! - A kézművesek a vásáron készítették el portékáikat.
   
A csíki vásári forgatagár délelőtt is láthatták a Duna Televízió nézői, a  Kívánságkosár élő közvetítésében. Csíksomlyótól Barcaságig, péntektől hétfőig 25 órányi élő adást közvetít a 60 tagú stáb: - Először is a nézőket érdekli, hogy mi van itt, milyen itt az élet. Így alakult az ki, hogy nemcsak a Csíksomlyói búcsút közvetítjük, hanem a gyermektánc ünnepet is, meg kimegyünk a történelmi határszélre, meg elkezdtünk vonatozni, meg hétfőn a Barcaságba is el fogunk látogatni - mondta el Cselényi László, a Duna Tv elnöke.
A Csűrdöngölő ifjúsági néptánctalálkozón 46 csoport váltotta egymást a színpadon. A jó hangulatot a szemerkélő eső sem tudta elmosni. Több mint ezer fiatal perdült táncra a főtéren.
Nyomtatás

2010. május 21., péntek

Japán űrszondát indított a Vénuszhoz

Fájl:Venus2 mag big.png

Japánból helyi idő szerint péntek reggel sikeresen elindítottak egy H-2A hordozórakétát, amely világűrbe juttatta azt az űrszondát, ami a tervek szerint decemberben megérkezik a Vénuszhoz - közölte a Japán Űrügynökség. A hordozóeszköz emellett négy kisebb méretű műholdat állított Föld körüli pályára. A rakétát a  Japán Űrügynökség (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) Tagesima szigetén lévő központjából indították útjára. Eredetileg keddre tervezték a kilövést, de akkor a kedvezőtlenre fordult időjárási viszonyok miatt letettek erről. A remények szerint az Akatsuki (Hajnal) szonda egy új korszak hajnalát is jelzi majd, hiszen megkezdi a Vénusz légkörének meteorológiai célú rendszeres  megfigyelését. Tudományos küldetését két évre tervezik. Eközben folyamatosan 300 kilométeres keringési pályájáról méri a Föld testvérbolygójának tartott Vénusz légköri viszonyait. A Vénuszon pokoli körülmények uralkodnak: a felszíni átlaghőmérséklet 400 Celsius-fok fölötti, a légköri nyomás majd százszorosa a földi atmoszférának. A tudósok szerint a Földön is valaha ehhez hasonló légköri viszonyok lehettek, ezért a Vénusz mind tüzetesebb megismerése segíthet abban, hogy a kutatók feltárják a Föld történetének a régmúltját. A Földdel szinte azonos méretű és tömegű Vénuszt esthajnalcsillagnak is nevezik, mert bizonyos időszakokban az esti, máskor pedig a hajnali égbolton ragyog. A Földről nézve a legfényesebb csillagnak tűnik. Az Akatsuki decemberi megérkezésekor a Vénuszhoz a napfelkeltét megelőzően a hajnali égbolton lesz látható.

MTI

2010. május 20., csütörtök

Erdély a Magyar Királyság része - Megszépül Nagykároly régi központja

Megszépül Nagykároly régi központja
Rendbe hozzák azt az épületet is, ahol annak idején Petőfi megismerte Szendrey Júliát.




Tizenötmillió eurós segítség. Megszépül Nagykároly régi központja az Európai Uniótól nyert támogatásnak köszönhetően. A színház, a Károlyi grófok kastélya és a partiumi kisváros történelmi főutcája is megújul.
1847-ben itt, a hajdani Szarvas fogadóban tartott megyebálon ismerte meg Petőfi Sándor leendő hitvesét, Szendrey Júliát. Az épületet is átalakítják majd, és ideköltözik a nagykárolyi polgármesteri hivatal új székhelye.

- 1806-ban épült a fogadó. 1834-ben a vidéket egy nagy földrengés rázta meg, és aztán Ybl Miklós tervei alapján újjáépítették a fogadót. Ybl családi barátja volt a Károlyi grófoknak. Tipikus erdélyi, meg magyarországi városháza, a díszteremben van egy páholy, ahová úgymond a pórnép is fölmehetett, lent voltak a városatyák. Ezeket meg kell menteni, és az utolsó pillanatot fogtuk ki – jelentette ki Kovács Jenő polgármester

A városközponti angolkertben található Károlyi kastély felújítása már javában folyik.

- Versenyezni akarunk a segesvári Drakula turisztikai úttal. Itt lenne Szatmár megyében a két épület: az erdődi vár felújítása, 700 ezer euró értékben, és a 4 millió 400 ezer euróért a Károlyi kastély rendbehozatala. Már a tetőt csináljuk, jövő decemberben lesz vége. Nagyon szép turisztikai látványosság lesz a Károlyi kastély. Itt született nem messze Ady Endre és Kölcsey 30 kilométeres távolságban – tette hozzá.

Kétmillió euróból restaurálják majd a városi színház megromlott épületét, és a körülötte lévő ingatlanokat, köztük a kultúrotthont is. A restaurálás során visszaállítják majd a kommunisták által lerombolt páholyokat is.
Nyomtatás

400 éve élt IV. Henrik Francia Király

A 400 éve élt IV. Henrikre emlékeznek idén a franciák, akinek uralkodása alatt sikerült stabilizálni, egyesíteni és gyarapítani az országot!

 














Henrikre emlékeznek, akinek személye egyre népszerűbb az országban. Az uralkodó ugyanis kemény kézzel stabilizálta a gazdaságot. Népszerű alakja ellepte a párizsi utcákat: magazinok címlapjairól, hirdetésekről, és kirakatokból mosolyog a franciákra, míg a párizsi útikalauzok IV. Henrik-túrákat hirdetnek, és a mókából a múzeumok sem maradnak ki. A Pireneusok térségében az egykori uralkodó kedvelt ételeit készítik a turistáknak, és nincs olyan francia település, ahol ne emlékeznének rá valamilyen formában. Francois Bayrou, a francia MoDem vezetője, korábbi elnökjelölt szerint az uralkodónak ott a helye de Gaulle és Napóleon mellett: Henrik ugyanis nem úszott az árral, és nem ment szembe vele, hanem egyszerűen eltérítette a folyót. A Nouvel Observateur múlt heti összeállításában pedig így fogalmazott: jó lenne, ha Sarkozy leülne, és tanulna a királytól. A rajongás érthető: nagyon népszerű lehet egy olyan vezető, aki nem csak a pénzügyeket tartotta kordában, hanem megoldást nyújtott a gazdasági növekedésre. Életrajzírója, Gonzague Saint-Bris történész szerint a franciák úgy érzik, hogy a katedrálisok árnyékában szükség van Henrikre, aki egyesíti a nemzetet.

Ifjúkora 

Henriket római katolikusnak keresztelték, de protestánsként nevelték; anyja a kálvinizmust rendelte Navarra államvallásává. Henrik tizenévesen csatlakozott a hugenottákhoz. 1572-ben, anyja halálával Navarra királya lett. Még ez év augusztus 18-án elvette Valois Margitot, IX. Károly francia király testvérét. Anyósa Medici Katalin. III. Henrik oldalán részt vett a francia politikában. A király utódjául Navarrai Henriket jelölte ki. Henrik esélyeit növelte, hogy a száli törvény (Lex Salica) szerint ő volt a Capet-dinasztia legidősebb férfi tagja (IX., azaz Szent Lajos király közvetlen fiúági leszármazottja).

A francia királyi korona birtokosa

Henrik támogatást kapott I. Erzsébet angol királynőtől is. Bölcs politikusként belátta, hogy a zömében katolikus királyság koronáját katolikusként kell megkapnia. Ekkor hangzott el híres, szállóigévé vált mondása: „Párizs megér egy misét!”. 1594. február 27-én koronázták királlyá, a Chartres-i székesegyházban. Henriket kedvelték alattvalói, és a franciák még ma is mint jó királyra emlékeznek rá. Egy anekdota szerint azt kívánta népének, hogy vasárnap minden francia fazekában egy tyúk főjön.

mult-kor.hu, wikipedia

2010. május 19., szerda

Sebestyén Márta kapja az UNESCO Művész a békéért címét

Sebestyén Márta énekesnőnek ítélte oda az UNESCO Művész a békéért (UNESCO Artist for Peace) kitüntető címet a párizsi székhelyű szervezet. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) elismerését fennállása óta először kapja magyar művész – közölte szerdán az UNESCO párizsi állandó magyar képviselete.

Sebestyén Márta a díjat Irina Bokova UNESCO főigazgató személyes döntése értelmében, Bogyay Katalin UNESCO nagykövet javaslata alapján kapja. A magyar művész jelölését támogatta az UNESCO Közgyűlés elnöke, Davidson Hepburn és Katerina Stenou, az UNESCO kultúrák közötti párbeszédért felelős részlegének igazgatója, a 2010 - Kultúrák közeledése évének vezetője.

A magyar művész évtizedek óta a magyar népzenét és a Kárpát-medence zenei örökségét képviseli a legmagasabb művészi színvonalon és elkötelezett híve a magyar kultúra és a világ kultúrái közötti párbeszédnek. Sebestyén Márta megjelenése ebben az UNESCO-programban egyben Magyarország számára nagy kitüntetés - olvasható a közleményben.

Az UNESCO Művész a békéért cím tulajdonosa egyrészt eddigi jelentős nemzetközi, az UNESCO szellemiségével egybecsengő kiemelkedő munkájáért kapja a címet, másrészt felkérést kap arra, hogy a kultúrák közötti párbeszéd, a kulturális sokszínűség eszméjét saját megjelenésein keresztül hangsúlyosan képviselje a világban. A magyar népzenei kultúra felmutatásával Sebestyén Márta az UNESCO programjában a magyar népzene és a világ közötti összekötő kapocsként jelenik meg.

Az 1955 óta működő program fennállása óta – amelyben a világ 45 meghatározó művésze veszt részt – magyar művész először kapta meg a megtisztelő felkérést. A cím viselői között olyan világhírű művészek vannak, mint például Céline Dion kanadai énekes, Marisa Berenson amerikai-olasz színésznő, Joaquín Cortes spanyol flamenco táncos, Valerij Gyergijev orosz karmester, Shirley Bassey brit énekes-színész, Lauren Child brit gyermekkönyvíró, Manu Dibango kameruni szaxofonművész, Montserrat Figueras katalán énekes vagy Scott Momaday indián-amerikai író, költő.

Irina Bokova főigazgató személyes megbízó levelet küld Sebestyén Mártának, amelyet Hámori József, a Magyar UNESCO Bizottság elnöke és Bogyay Katalin UNESCO nagykövet ad majd át a művésznek Budapesten. Sebestyén Márta személyes beiktatására az UNESCO párizsi székházában ünnepélyes keretek között egy későbbi időpontban kerül sor.

(MTI)

A Svéd Király születésnapja





Klímaváltozás

Climate Change

Climate change is already happening and represents one of the greatest environmental, social and economic threats facing the planet.
The European Union is working actively for a global agreement to control climate change and is taking domestic action to achieve substantial reductions in its own contribution. It is also developing a European strategy for adapting to climate change.
The Fourth Assessment Report (AR4) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) shows that the Earth's average surface temperature has risen by 0.76° C since 1850. Most of the warming over the past 50 years is very likely to have been caused by emissions of carbon dioxide (CO2) and other 'greenhouse gases' from human activities.
Without action to reduce these emissions, the global average temperature is likely to rise by a further 1.8-4.0°C this century, and by up to 6.4°C in the worst case scenario, the IPCC projects. Even the lower end of this range would take the temperature increase since pre-industrial times above 2°C - the threshold beyond which many scientists believe irreversible and possibly catastrophic changes would become more likely.
The European Union has long been at the forefront of international efforts to combat climate change and was instrumental in the development of the two United Nations climate treaties, the 1992 UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto Protocol, agreed in 1997.
The EU has also been taking steps to limit its greenhouse gas emissions since the early 1990s.
In 2000 the European Commission launched the European Climate Change Programme (ECCP) which has led to the adoption of a wide range of new policies and measures, including the pioneering EU Emissions Trading System.
The Kyoto Protocol requires the 15 countries that were EU members at the time ('EU-15') to reduce their collective emissions in the 2008-2012 period to 8% below 1990 levels. Emissions monitoring and projections show that the EU-15 is well on track to meet this target.
In 2007 EU leaders endorsed an integrated approach to climate and energy policy and committed to transforming Europe into a highly energy-efficient, low carbon economy. They made a unilateral commitment that Europe would cut its emissions by at least 20% of 1990 levels by 2020. This commitment is being implemented through a package of binding legislation.
The EU has also offered to increase its emissions reduction to 30% by 2020, on condition that other major emitting countries in the developed and developing worlds commit to do their fair share under a future global climate agreement. This agreement should take effect at the start of 2013 when the Kyoto Protocol's first commitment period will have expired.
The Copenhagen Accord reached in December 2009 represents a step towards such an agreement. The EU is pressing for a global deal that is ambitious, comprehensive and legally binding.

http://ec.europa.eu 

ENSZ - Békefenntartó erők a Világban



www.un.org

2010. május 17., hétfő

Magyarok Világszövetsége

A Fordulat
avagy
 
Az erkölcs mindenek felett

- királyi átirata -



Magyar Nemzeti Maximuma – 2010




  

Magyarok Világszövetsége
2010. március 15.



A Magyarok Világszövetségének
 
NEMZETI MAXIMUMA
 
 
A Magyarok Világszövetsége a magyar nemzet jövője iránti felelősségtől indíttatva a magyar nemzet jelenlegi állapotából kiindulva és a globális folyamatokat mindvégig szem előtt tartva 2005 szeptemberében elfogadta, és nyilvánosságra hozta 
Magyar Nemzeti Maximum
 című dokumentumát.
 
        
 
A Magyarok Világszövetsége alapításának 70. évfordulója idején, 2008. augusztusában ülésezett Magyarok VII. Világkongresszusa azt tűzte ki célul, hogy erkölcsi és szellemi fordulatot idézzen elő Magyarország és a magyar nemzet életében. Több mint 800 küldött és mintegy 400 vendég vett részt azon a 12 konferencián, amelyen keletről érkezett akadémikusok és nyugatról érkezett politikusok társaságában magyar tudósok, kutatók és közéleti személyiségek tanácskoztak a magyarság sorskérdéseiről.  A VII. Világkongresszus, melyet méltató levélben üdvözölt a Dalai Láma és Európa talán legismertebb nyelvtörténésze, Mario Alinei professzor, eddig nem tapasztalt, gyönyörű ívet húzott, amely az Altájtól az Atlanti-óceánig ért, és amelynek középpontjában mindvégig a jobb sorsra érdemes, szeretett és nagyra hivatott magyar nemzet állt.
 
A magyar társadalom megérett a Fordulatra.

 A Magyarok VII. Világkongresszusa – mint a legnagyobb legitimitással rendelkező összmagyar testület, amely 1920. június 4-e óta egyedül képviseli legitim módon az egyetemes magyar népet - számos olyan határozatot hozott, mely a dokumentum tételeit megerősítette illetve kiegészítette. A legfontosabb határozatával elfogadta a magyar nép Önrendelkezési nyilatkozatát majd a Trianon újraértékelése című  konferencia által hozott határozat alapján a Magyarok Világszövetsége Elnöksége megalkotta és elfogadta a trianoni és a  párizsi béke felülvizsgálatát célzó, Igazságot Magyarországnak és Európának! címet viselő petícióját. E dokumentumok új korszakot nyitottak a magyar nemzeti érdekérvényesítés előtt, ezért üzenetükkel kiegészítettük a Magyar Nemzeti Maximumot. A Magyarok Világszövetsége elvárja, hogy mindazon politikai erők, amelyek 2010-ben Magyarországon a népfelség megjelenítésére – azaz országgyűlési képviseletre – törekszenek, magukénak tekintsék, és hajlandóak legyenek választási- illetve kormányprogramjukba beemelni a Magyar Nemzeti Maximum tételeit.
  
Elvárjuk, hogy országgyűlési képviselettel rendelkezve támogassa, kormányzati pozícióban pedig kezdeményezze a Fordulat érdekében az alábbiakat.
  
Kelt Budapesten, 2010. március 15-én

A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE  ELNÖKSÉGE



0.§. Teljes erkölcsi megújulást
Ki kell mondanunk Magyar Királyságra van szükség!
A magyar társadalom erkölcsi megújulása elsőrang. A szentek, szabadítók, élenjárók, mint példaképek minden felnövő nemzedék számára a jövőbe vetett hit táplálói, a remény éltetői. Ők alakítják az új nemzedék lelki arculatát. Példaképekre, erkölcsi példamutatásra mindenkor, de erkölcsi megújulásunkhoz jelen időnkben különösen nagy szükségünk van
Ennek érdekében                                                  
  1. A politika legyen erkölcsös  Szent István Király nyomdokain, tisztességes, becsületes, igazmondó, professzionális Magyar politikusokat, akikre Nemzetünk büszke lehet, mivel elősegítik Nemzetünk felemelkedését az Európai Népek sorában
  2. A választott népképviselők iránti bizalmat helyre kell állítani a Magyar Országgyűlés Alsóházában.

1.§.   A magyar nép önrendelkezési igényének érvényesítését
A megoldás alapvető eszköze a szabadság és egyenlőség elvére épülő önrendelkezés, amely minden nép természetes és elidegeníthetetlen joga, 1977 óta az ENSZ Közgyűlése által elfogadott kötelező jellegű alapjog
Ennek érvényre juttatása érdekében
3. A magyar nép kinyilatkoztatott önrendelkezési igényét rögzíteni kell a magyar alkotmányban és új nemzetstratégiát kell kidolgozni önrendelkezési jogának érvényesítésére.
4. Az önrendelkezési jog érvényesítésének legfőbb eszköze a népakaratot kimutató népszavazás. Elvárjuk, hogy a Magyar Kormány adjon meg minden lehetséges támogatást a népszavazások lebonyolításához, és az önrendelkezési jog érvényesítéséhez nélkülözhetetlen feltételek megteremtéséhez. Képviselje a kinyilatkoztatott népakaratot minden illetékes fórum és kiemelten az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. 
5. A minden népet megillető önrendelkezési jog jegyében zajló magyar önrendelkezés folyamatában vállaljon, alkotmányos alapon, védőhatalmi státust a teljes Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösségek iránt, valamint Csángóföldön.

2.§. Igazságot Magyarországnak és Európának
A magyar kérdés rendezése nem tűr halasztást!
A korábban a Magyar Királyságban élő és 1222 óta írott alkotmánnyal rendelkező, jogállamiságból Európának példát mutató országban államalkotó szerepet játszó magyar nemzetet egyesíteni kell, Magyarország kapja vissza területeit!  Ma, amikor az Európai Közösség (Európai Unió) „a szabadság, a jog, a biztonság” térségévé kíván válni, mindenkivel szemben egységes mércét kell alkalmazni: Igazságot Magyarországnak, az tulajdonképpen azt jelenti: Igazságot Európának!
Az igazság érvényre juttatása érdekében
6. Kezdeményezze a trianoni és a párizsi béke fölülvizsgálatát, a Magyar nép teljes egyenrangúságának biztosítását és igazság szolgáltatását a Magyar nép számára.

3. §   Egységes magyar nemzetet
A magyar nemzet politikai egységének helyreállítása egyik legsürgősebb feladatunk. A Magyarok Világszövetsége – Alapszabályába foglalt kötelessége szerint eljárva 2004-ben népszavazást kezdeményezett annak érdekében, hogy - a magyar politikai osztály által ígéretüknek megfelelő - jogszabály módosítással a magyar állampolgárságot minden magyar ember meg- illetve visszakaphassa. A népszavazás az IGEN-ek győzelmét mutatta. A Magyarok Világszövetsége erkölcsi kötelessége e kérdés megoldását sikerre vinni. A jogszabályi módosítás során a Magyarok Világszövetsége az eljárásra az érintettek egyoldalú nyilatkozattételét ajánlja, melynek következményeként a nyilatkozók állampolgárságukat a nyilatkozattétel napjával megszerzik.
A magyar nemzet politikai egységének helyreállítása érdekében
7. Kezdeményezze és támogassa az Állampolgársági törvény módosítását úgy, hogy minden magyar, akit magyar állampolgárságától a trianoni békeparanccsal – vagy egyéb úton, de – akarata ellenére fosztottak meg, valamint az ő leszármazottaik magyar állampolgárságukat visszanyerhessék minden különösebb előfeltétel, például áttelepülés nélkül is.
8. Kezdeményezze és támogassa a csángó magyarok áttelepülés nélküli állampolgárság szerzését.

4.§   Magyar nemzeti kultúrát és oktatást  
A magyar szellem Európa minden népével egyenrangú. Alkotásai – a hieroglifáktól a nem euklideszi geometrián át a holografikus világmodellig – a világ szellemi életében kiemelkedő jelentőségűek. A globalizmusban a magyar szellem eredményeire támaszkodni mindenkor kötelességünk. Ezen alkotások a magyar nép kincsét képezik. A magyarságtudományok művelésének az egész magyar nemzetre gyakorolt hatása helyes önismeretünk kialakítását, nemzeti önbecsülésünk helyreállítását segítheti, ezáltal felbecsülhetetlen erőt, energiát adhat a társadalmi fordulat megvalósításához.
Ennek érdekében
 9.  Tegye a közoktatás feladatává a magyarságtudományi ismeretek, tudományok tanítását.
10. Kezdeményezze a finnugor származáselmélet fölülvizsgálatát.

5.§   Gyarapodó magyar nemzetet 
A.     Magyarország népességének lélekszáma növekedjen! 
A.   A magyar nemzet lélekszámának gyarapodása, egészségének javítása és Kárpát-medencei jelenlétének erősítése érdekében:
11. Kezdeményezze és támogassa mindazokat az intézkedéseket és jogszabályokat, amelyek a magyar családok gyermekvállalását és - nevelését ösztönzik, elősegítik és támogatják, így különösen
1.   a személyi jövedelemadó rendszeréről a családi jövedelemadó rendszerére történő átállást; 
2.  a négygyermekes családok adómentesítését;
3.  a családbarát munkahelyek és kisgyermek-ellátó intézmények kialakítását a verseny - ill. a közszférában egyaránt;
4.  a főállású anyaság intézményének kiterjesztését; 
5.   a 20-25 év közötti gyermekvállalást.
5.§   Gyarapodó magyar nemzetet
B.     A magyar nemzet Európa legegészségesebb nemzete legyen, szükségesnek tartjuk, hogy azonnali költségvetési és jogszabályi intézkedéseket kezdeményezzen ennek az állapotnak az elősegítésére.

B.   A magyar nép egészségének megvédése érdekében
12. Tegyen költségvetési és egyéb intézkedéseket az egészséges életvitel terjedése érdekében. 
13. Biztosítsa minden magyar állampolgár számára az elérhető, megfelelő prevenciót és gyógyítást alap- és szakellátás útján is.

5.§   Gyarapodó magyar nemzetet
C.     A magyarság Kárpát-medencei jelenlétének erősítése céljából kezdeményezzen és támogasson minden olyan intézkedést, amely
o    megkönnyíti a Kárpát-medencén kívül élő magyarok visszavándorlását Magyarországra és a Kárpát-medencébe;

 C.   Ennek érdekében
14.  Kezdeményezést kell indítani Nagy-Magyarország teljes területének helyreállítására, hogy minden Magyar saját otthonában lehessen ismét Magyar állampolgár!
15. A Magyar közösségek összefogását erősíteni kell!

6.§   Biztonságot és jólétet! 
A magyar lakosság Európa mércéjével mérve éljen jólétben a magyar állam  jobb gazdaságpolitikája következtében.  Nagyobb gazdasági protekciót! 
A biztonság és a jólét növelése érdekében
16. Stabil növekvő pályára kell állítani a Magyar gazdaságot! 
17. Követeljen jóvátételt Oroszországtól az elmúlt 60 évért, hogy Nyugat-Európai életszínvonalra jussunk!
18. Azonnali hatállyal kezdje el a kommunista magyar állam által elkobzott, 25 ezer milliárd Ft értékre tehető vagyon megtérítését állampolgárai részére! 
19. Kezdeményezzen haladéktalanul és támogasson – már az országgyűlési ciklus első teljes évében is – minden olyan intézkedést és jogszabály módosítást, melynek hatására az országgyűlési ciklus befejező évére növekedik a jólétben élők száma  Magyarországon.
20. Vállalja, hogy gazdaságpolitikai intézkedéseivel eléri, hogy a lakosság nettó átlagjövedelme az országgyűlési ciklus végére eléri az Európai Unió – bővítés előtti – 15 tagállama átlagának 100 %-át.
21. Kezdeményezze, és támogassa a munkára vonatkozó szabályok (mint például a Munka Törvénykönyve) módosítását úgy, hogy a magyar vállalkozások fejlesztése mellett a munkavállalók védelmének szintje elérje a legnagyobb biztonságot nyújtó európai országok szintjét.

7.§.   Nemzeti tulajdonba a magyar földet és a természeti kincseket  
 Magyarország szerezze vissza termelő eszközei tulajdonjogának teljes hányadát.
A magyar föld és más természeti kincsek nemzeti tulajdonban és hasznosításában maradásának érdekében
22. Kezdeményezze az Európai Unióval kötött szerződések, valamint a hazai jogszabályok  módosítását annak érdekében, hogy
1.       a földet vonják ki a tőke szabad áramlásáról szóló fejezet hatálya alól;
2.       a magyar parasztság a más európai országokban élő parasztsággal azonos mezőgazdasági támogatásban részesüljön;
3.       a magyar föld magyar tulajdonban maradjon.
23. Kezdeményezzen olyan jogszabály módosítást, amely rögzíti, hogy a magyar vízkészlet- és energiaforrások és az azzal való gazdálkodást végző vállalatok kizárólag magyar közösségi tulajdonban maradjanak, illetve kerüljenek.

8.§.  Nemzeti érdekérvényesítést az Európai Unióban
Az Európai Unió keretén belüli nemzeti érdekérvényesítés  Magyarország csatlakozása óta működjön sokkal nagyobb hatékonysággal.  A magyar nemzet számára létfontosságú területeken az eddiginél jelentősen nagyobb diplomáciai és egyéb súlyt kell képviselnünk. Európának csak azután kelljen hozzájárulást befizetni, miután Nyugat-Európai életszínvonalra jutottunk!
Ennek érdekében
24.  Indítványozza a magyar mezőgazdasági termelőket preferáló intézkedések létrehozását.
25.  Az EU olyan intézkedéseket hozzon, amelyek a magyar gazdaság és a vállalatok működőképességét  növelik és elősegítik.
26.  Garantálja, hogy a közbeszerzésekre és a hazai beruházásokra vonatkozó pályázati felhívásokban megfogalmazott feltételek preferálják a magyar vállalatokat,  biztosítsanak valós lehetőséget számukra.
27.  Alakítson ki szorosabb kapcsolatokat velünk rokonszenvező országokkal (Lengyelország, Horvátország, Olaszország és más közép-európai országok), kössön velük stratégiai szövetséget.

9.§.  Gazdasági szuverenitás biztosítását 

28.      Nagyobb ellenőrzés alá a külföldi tőkebeáramlást,  országokra lebontva!

10. §. Éltető alkotmányos rendet, működő jogállamot
Az éltető alkotmányos rend, a működő jogállam kialakítása és a nemzeti érdekérvényesítés érdekében mára sürgető feladattá vált.  A  Szent Korona értékrenden alapuló új magyar alkotmány (Alaptörvény) megalkotása, mely méltatja a keresztény örökséget, s melynek célja az évezredek alatt kiérlelt, jellegzetesen magyar Alkotmány útjához való visszatérés, a megszakadt jogfolytonosság helyreállítása alapvető feltétele a társadalmi Fordulatnak.
Ennek érdekében
29.   Indítványozza a politikai döntéshozóknak és az ország választópolgárainak – népszavazással megerősített – törvény elfogadását, amely kimondja:
1.     a jelenkori magyar állam – közéletünk alkotmányos hagyományaihoz kötődően - a történelmileg létezett magyarországi államrendszerekkel  folytonosnak tekinti magát, tehát államformája alkotmányos monarchia, királyság;
2.     az országgyűlés elrendeli Magyarország alkotmányos jelentőségű jogszabályainak (jogalkotásának és államszervezetének) négy éven belül történő felülvizsgálatát, majd országgyűlési megerősítését és új törvények megalkotását azért, hogy mind a történelmi folyamatosság, a magyarországi alkotmányos gondolkodás hagyományai, mind a jelenkor társadalmi-nemzetpolitikai követelményei kellő súllyal érvényesüljenek.
30.     Kapjon különösen meghatározó szerepet
    1. a magyar nemzet azonosságának és értékeinek megőrzése államhatárokra tekintet nélkül;
  2.    Magyarország Szent Koronájának azon – minden államformában tiszteletben tartandó – eszméje, amely szerint
  a)    a megosztott és ellenőrzött hatalom forrása az önrendelkező nemzet;
  b)    az állam és nemzet főhatalmát a Szent Korona  és a Király jelképezi és egyben megszemélyesíti, mint a főhatalom alanya;
  c)     A Szent Korona minden tulajdon forrása az országon belül, s jelképe nemzetközi tekintetben;
  d)  az együtt élő magyarok sajátos hagyományokra és vallásra tekintet nélkül szerves közösséget alkotnak egy magasabb rendű közös cél szolgálatában;
  1. az elszakított magyar nemzeti közösségek (népcsoportok) szellemi és anyagi létfeltételeinek, önrendelkezési jogának szavatolása, érvényre juttatása mind a belső, mind az államközi viszonyokban;
  1. a magyar és más közép-európai együtt élő népek érdekközösségének és együttműködésének erősítése és szolgálata, különös tekintettel Magyarország és a Kárpát-medencei közös lét (kultúra, gazdaság, politika) iránt a múltban és jelenben kötődést mutató személyekre és közösségekre, a Duna-völgyi népek közös sorsára és önkormányzati, demokratikus hagyományaira.


Budapest, 2010. március 15-én

                                                                  A Magyarok Világszövetsége




http://www.mvsz.hu

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés