Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2010. május 15., szombat

Magyar Nemzeti Tanács Délvidéken

A Magyar Nemzeti Tanács jelöltlistáit május 21-éig kell átadni. A Magyarok a Magyarokért a magyar oktatást kívánja megszervezni. Eddig három jelöltlistát adtak át a vajdasági magyarok a június 6-i választásokra. A Magyarok Magyarokért lista kezdeményezőinek célja a magyar oktatás megszervezése az óvodától az egyetemig. A Magyar Nemzeti Tanács jelöltlistájához legalább1350 támogatót kell megnyerni. Csüllög Éva elmondta: "Én nagyon becsülöm ezt a listát is, nagyon sok embert ismerek a listáról, nem mindenkit, és azon a véleményen vagyok, hogy ne csak egy hanem, ha lehet 3-4 is megjelenjen, hogy a vajdasági magyarok választani tudjanak, hogy kik fognak dönteni a sorsunkról a nemzeti tanácsban". A Magyarok Magyarokért lista kezdeményezői azt szeretnék, ha a gyermekek az óvodától az egyetemig magyar nyelven is tanulhatnának. Nagy Margit a Magyarok a Magyarokért listavezetője hozzátette: "Szabadkán a Szegedi Tudományegyetem kihelyezett tagozata működjön, amely kineveli az egyetemi tanárgárdát, és utána önálló magyar egyetem jöhet létre. Ugyanakkor ezzel párhuzamosanaz Újvidéki Egyetemen különböző karokon, főleg a természettudományi karonkon, magyar csoportok is induljanak be".


Nyomtatás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés