Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2016. január 1., péntek

Őfelsége Levente király újévi trónbeszéde

Szerelmes Nemzetem!

Hazánk ismét sikeres lépéseket tett előre, magabiztosan és tudatosan szem előtt tartva Nemzetünk érdekeit!

Az államforma vonatkozásában szükséges lépés a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése az Országgyűlés által, mely Nemzetérdek. Királyi óhajom szerint létrehoztuk a polgári kormány 2/3-os országgyűlési többségét az államforma váltás érdekében, immár két egymást követő polgári kormányzati ciklusban. Az alkotmányozóképesség az államformaváltás érdekében szükséges. Az Országgyűlés fogadja el a királyság államformát szuverén királyságként, melynek ezeréves hagyománya van Magyarországon. Szent István király szuverén Magyar Királyságot alapított 1000-ben.

Nemzetérdek Hazánk felemelkedése, előre haladása, melyet legjobban és leggyorsabban királyság államformával érhetünk el. A királynak uralkodnia kell, a miniszterelnöknek és a minisztereknek pedig szolgálni, segédkezni az ország vezetésében, mint ahogyan a "minister" szó jelentése is azt tükrözi. A Magyar Országgyűlés jelenleg egyetlen Alsóházzal működik, mely a pártpolitika színtere. A Magyar Országgyűlés Felsőházában - mellyel fizikálisan rendelkezünk a Magyar Országgyűlésben - jelenleg csak konferenciák kerülnek megrendezésre. Királyságban az Országgyűlés Felsőháza - melyet a nemesség, az arisztokrácia alkot - kell kontrollálja az Országgyűlés Alsóházát.

A polgári kormány megértette a Budai Vár felújításának fontosságát. A "Várbazár", mint a Budavári Királyi Palota épületegyüttesének része sikeresen felújításra került. A miniszterelnök úr ígéretet tett a Budavári Királyi Palota teljes felújítására, mely a tervek szerint a Királyi Lovarda rekonstrukciójával fog kezdődni. Fontos odafigyelnünk a Palota felújításánál a szuverenitásunkra és a szuverén nemzeti jelleg kihangsúlyozására és a nemzeti szuverén címerek elhelyezésére. Nemzeti királyaink az Árpádházi királyok és Mátyás király volt. Nemzeti szuverenitásunk tekintetében a teljes történelmünket áll kell értékelnünk. Magyarország egyetlen helyes útja a függetlenség, a szuverenitás.

A Palota és a Várnegyed felújításánál elsődleges szempont kell legyen a teljes Budavári Királyi Palota átadása a Magyar Királyi Udvar részére. Az Országgyűlés szavazza meg a Magyar Királyi Udvar éves költségvetését és biztosítsa annak működését! Királyi óhajom szerint a Sándor-palota tartassék meg Királyi Kancelláriának továbbra is, Áder János úr, mint Királyi Kancellár vezetésével. A Várnegyed elsősorban az arisztokrácia, a Magyar Nemesség fellegvára kell legyen, tehát a várbeli épületek a Nemesség szerveződését kell elősegítsék! A Miniszterelnöki Hivatal az Országgyűléshez kapcsolódik, tehát helyileg is az Országgyűlés Alsóházának közelében legyen a többi minisztériummal együtt!

Gazdaságunk növekedik és erősödik, sikeresen növeltük a magyar tulajdont. A Magyar Értéktőzsde visszakerült magyar tulajdonba, valamint két magyar bank. A közműszolgáltatás terén is van előrelépés. A magyar gazdaság stabilizálódását és erősödését külföldön is elismerik. Fejlődnünk bőven van hová, hiszen a nyugat-európai gazdasági és életszínvonal létrehozása komoly erőfeszítéseket igényel. Tegyünk folyamatos összehasonlításokat: GDP Olaszország közel 2000 milliárd euró/év, GDP Magyarország közel 100 milliárd euró/év, a nyugat-európai átlagfizetés pedig 2500 euró/hó, de bármelyik más nyugat-európai országgal is tehetnénk összehasonlítást. Tehát szükséges a magyar gazdasági teljesítmény exponenciális növelése lehetőleg magyar tulajdonú cégekre alapozva. A fizetőeszközünk rendezése továbbra is feladat. Az euró bevezetése továbbra is előnyöket, stabilabb nemzetközi fizetőeszközt jelentene Magyarországnak. Ha a forintról beszélünk, szükséges az árfolyam erősítése, vagy egy erősebb, euróhoz közeli árfolyamon történő új forint kibocsátása. Az erős fizetőeszköz a gazdasági hozzáértés mutatószáma.

A tisztességes banki működés létrehozását továbbra is folytatni kell! A jó és tisztességes banki működés az ügyfeleik vagyongyarapodását kell előmozdítsa. Az emberek tulajdonának, elsősorban ingatlanjainak védelme első helyen kell szerepeljen ugyanúgy mint a magyar tulajdonú cégek ingatlan és ingó vagyonának védelme és gyarapítása. A követeléskezelési eljárásokat intelligensebbé kell alakítani. Ahol szükséges legyen állami szerepvállalás a likviditás helyreállítására. A magyar emberek és a magyar cégek gazdagodjanak, gyarapodjanak, álljanak szükség esetén állami oltalom és védelem alatt!

Az Európai Unióban szükséges egy Uniós szintű átlagfizetés kialakítása, melyet minden tagországban biztosítani kell. Az Uniós szintű feltétel nélküli alapjövedelem létrehozása is elérhető, melyet jelenleg Finnország tervez 800 euró/hó szinten. Az Európai Unió szintén biztosítson cégvédelmet minden, az Európai Unióban bejegyzett így a magyar cégek számára is. A kohéziós és a strukturális alapok biztosítsanak olyan mértékű forrásokat, mellyel Magyarország nyugat-európai gazdasági és életszínvonalra lesz képes felzárkózni. Az euró árfolyama legyen erősebb, mint az angol font.


A migráció komoly kérdést jelent Európa számára. Európa intelligens tehát szolidaritást kíván biztosítani a rászorulóknak, azonban az jelenleg és jelen formában kockázatokat jelent és jelenthet Európa jelenére és jövőjére. Az Európán kívüli országok és nemzetek részére történő segítségnyújtás elsősorban Európán kívül kell megvalósuljon. Európába csak legális, ellenőrzött formában érkezhessenek Európán kívüliek!

Szükséges a Környezetvédelmi Minisztérium működésének helyreállítása! A klímavédelem szintén fokozott figyelmet igényel! A klímaváltozást meg kell állítani! Éljünk optimális klímában! Az ENSZ klímakonferenciájának idei 195 résztvevő országa közel két hét alatt, hosszadalmas tárgyalások során egyezett meg végül az első egyetemes klímamegállapodás, a Párizsi Megállapodás szövegében, amelyben az aláíró államok vállalták, hogy 2100-ig 2 Celsius fok alatt tartják az átlaghőmérséklet-emelkedést, illetve elkötelezettségüket rögzítették, hogy lehetőség szerint 1,5 Celsius fok alá csökkentik ezt az értéket. Az eredményesség érdekében 2023-tól ötévenként felülvizsgálják a célok teljesítésének folyamatát, így nyomon követhetővé és összevethetővé válnak az országok eredményei. A Párizsi Megállapodás aláírásával az országok globálisan vállalták a célok teljesítését.

Az emberi élet védelmét elsősorban Európán kívül kell elősegítenünk nemzetközi összefogással. Legyen béke minden országban. Legyen minden ember élete teljes biztonságban! Az emberi méltóság tisztelete érdekében hazánkban is sok lépés szükséges. Az emberek gyarapodása, gazdagodása, jólétének elérése komoly feladat. Biztosítani kell a jólétet, biztonságos lakhatást és megélhetést minden ember számára!

Az erkölcsös élet kívánalma a családok vonatkozásában szintén nagy feladat! A házasság szentségét és intézményét meg kell erősíteni! Az erkölcsös párok képesek kell legyenek egy életen át kitartani egymás mellet hűségben, szeretetben! A közvetlen család a férjből és a feleségből áll, kiknek gyermekei születnek. Nemzetünk gyarapodása gyermekáldással szintén elérendő cél és feladat! A polgári kormány tervezete dicséretes, mely szerint minden 3 gyermekes és gyermeket tervező család 10 millió forintos lakásépítési támogatásban részesül.

Fogjon össze a Magyarság, fogjon össze a Nemzet! Együttes erővel minden elképzelhető célt képesek vagyunk elérni. Segítsük egymás előrehaladását! Szeressük és tiszteljük jobban egymást! Jutalmazzuk egymást! Jutalmazzuk a jót és a helyes magatartást!

A polgári kormány továbbra is támogatja a magyar autonómiatörekvéseket a Kárpát-medencében. Segítsük az elcsatolt területeken élő Magyarságot a megmaradásban és erősödésben! Erdély, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Muravidék, Alpokalja, Horvátország magyarságának erősítése növelni fogja nemzetünk erejét. Székelyföld területi autonómiája biztosíthatja a székelység hosszútávú megmaradását.

Tervezzünk, cselekedjünk, váltsuk valóra elképzeléseinket! Legyünk kreatívak, tudományosak és illedelmesek! 2016 legyen a megvalósulások éve! A kitartás meghozza gyümölcsét. Labdarúgó válogatottunk is nagyszerű teljesítménnyel jutott ki a 2016-os Európa-bajnokságra. Vegyük észre az eredményeket, vegyük észre a fejlődést! Ha hajónk vitorlájába belekap a szél megnyílik előttünk a boldogság!

Ezúton kívánok erőt, egészséget és békés, boldog, gazdag, szeretetteljes új esztendőt a teljes Magyarságnak!

Isten óvja, segítse és védelmezze Magyarországot!

A szeretet, a béke, az emberi élet védelme, az emberi méltóság tisztelete intelligens emberi magatartásmód!

A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A SZUVERÉN MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!


Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés