Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2009. augusztus 30., vasárnap

Nagy-MagyarországMagyar millenium
2009. 08. 29.

Emlékezzünk Nagy-Magyarországra, az 1000 éves Magyar Királyságra!

IV. Béla Király egy emberöltő alatt újjáépítette az országot. A szégyenletes Trianoni Béke(?) diktátum 89 esztendeje történt. Magyarország, a magyarság most nem három, de legalább hat részre szakadt. Képesek leszünk-e ezt helyrehozni? Képesnek kell lennünk, egyesítenünk kell a Nemzetet!

Hallhatjuk a brüsszeli szirénhangokat: leomlottak a határok, légiessé váltak, összenőhet, ami összetartozik. Ez a természetes. De az, hogy a Magyar Királyság Királyi Kancellárját nem engedik be a felvidékre egyáltalán nem természetes. Hogy pár nap múlva a felvidéki magyarok nem szólalhatnak meg az anyanyelvükön a közhivatalokban, nem normális dolog. Mivel a magyarság a 89 éves folyamatos országcsonkítás és lélekcsonkolás ellenére is összetartozik, elindult egy újabb kampány.
LEGYEN JÚNIUS NEGYEDIKE NEMZETI EMLÉKNAP!!!
Írd alá te is, ha egyetértesz azzal, hogy június negyedike 2010-től a Trianoni békediktátum kilencvenedik évfordulójától kezdve legyen nemzeti emléknap!
A petíció augusztus 26-án indult útjára és már eddig több, mint 10000 ember csatlakozott hozzá.
S ha elérnénk a célt, hogy a trianoni diktátum 90. évfordulóján, 2010-ben már egy hivatalos emléknapon emlékezhetnénk meg az igazságtalanságról, talán lassan-lassan felébrednénk.
A kampányhoz az alábbi linkre kattintva lehet csatlakozni: http://www.azennevemben.hu
Nawesh
Szerző a Flag Polgári Műhely tagja

Felhívás! - Legyen június negyedike Nemzeti Gyásznap!

politika
2009. 08. 29.
Írd alá te is, ha egyetértesz azzal, hogy június negyedike 2010-től a Trianoni békediktátum kilencvenedik évfordulójától kezdve legyen nemzeti gyásznap! Emlékezzünk méltó módon egy munkaszüneti napon erről a szomorú, nemzetünk sorsát meghatározó történelmi eseményről!

A petíció végeredményéről a következő országgyűlési választásokon parlamenti mandátumot szerző országgyűlési képviselőket személyre szólóan fogom tájékoztatni és megkérem őket a petíciót aláírók nevében, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a parlament nyilvánítsa nemzeti gyásznappá június negyedikét.

(Tudom, hogy erről már volt népszavazási kezdeményezés, amit az OVB elutasított, de bízom abban, hogy közvetlenül az országgyűlési képviselők megszólításával sikerül eredményt elérni. Erre reális esélyt látok, főleg ha a nemzeti érdekek többségi képviseletet szereznek a magyar parlamentben.)
A regisztrációról visszajelzést kapsz, melyet megerősítve vissza kell küldened. Ezzel biztosítom, hogy csak valódi e-mail címmel lehessen regisztrálni és onnan is csak egyszer. A neved csak akkor jelenik meg az oldalon, ha a petíciót aláírod és a kapott e-mail-ben a linket meglátogatod. Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon és nem továbbítom harmadik személynek.
Ha a Helység mezőben megadod a település nevét ahol laksz (utca, házszám stb. nem kell), akkor a települést meg fogom jeleníteni a petíciós térképen.
A petíciót 2009 Augusztus 26-án 16:30-kor indítottam és a következő országgyűlési választáson mandátumokat szerző országgyűlési képviselők beiktatásával egyidőben lezárom.

A FELHÍVÁSHOZ CSATLAKOZNI A www.azennevemben.hu WEBOLDALON LEHET!

A FLAGMAGAZIN SZERKESZTŐSÉGE TELJES MÉRTÉKBEN EGYETÉRT A KEZDEMÉNYEZÉSSEL, EZÉRT ARRA KÉRI OLVASÓIT, HOGY CSATLAKOZZANAK A FELHÍVÁSHOZ!

HAJRÁ MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGYAROK!


Uniós csúcstalálkozó a pénzügyi reformok megvitatására

Az unió vezetői szeptember 17-én – a következő G20 csúcstalálkozó előtt – rendkívüli ülésen egyeztetnek a 27 tagú közösség gazdasági helyzetéről, melyen a szigorú szabályozást sürgető francia elnök, Nicolas Sarkozy is részt vesz majd.

Az unió tagállamainak állam- és kormányfői egy, a jelenlegi pénzügyi helyzetből való előrelépést szolgáló új globális szabályozásba illeszkedő, közös uniós álláspont kialakításán dolgoznak majd. Az unió vezetőinek részvételével megvalósuló találkozót követően kerül majd sor az egyesült államokbeli Pittsburgh városban a következő G20 csúcstalálkozó megrendezésére, ahol a világ húsz vezető gazdasági hatalma - hasonló témákról tárgyalnak majd. Az unió tagállamainak véleménye meglehetősen eltér a jövőben alkalmazandó pénzügyi szabályozásokról. Míg a számos pénzügyi intézménynek székhelyet adó London ellenzi egy új típusú pénzügyi felügyeleti rendszer kidolgozását, addig Párizs a jelenleginél szigorúbb szabályok kialakítását szorgalmazza. A G20 csúcstalálkozó résztvevői a globális pénzügyi piacok szabályozásán túl gazdaságélénkítő programokról is tárgyalnak majd. A vezető európai országok - például Franciaország vagy Németország - már jelentős mértékben növekedik.

EU-vonal

2009. augusztus 29., szombat

Francia királyok 2. részHyacinthe Rigaud: XIV. Lajos, Franciaország és Navarra királya (1701)

A forradalom előtti francia regáliáról nagyon kevés hiteles ábrázolás van, s azok sem a „hivatalos”, királyavató koronát, hanem inkább a koronázási (ünnepi) vagy magánkoronákat ábrázolják.

A „hivatalos koronák”

A francia királyok „királyavató” koronájának eredete – akárcsak a magyar Szent Koronáé – a történelmi idők homályába vész. Egyesek szerint a korona eredetileg valóban a frank királyoké lehetett, amelyet a 12. században egészítettek ki az olyan jellegzetes, nagyméretű liliomokkal, mások pedig az egész koronát 12. századi eredetűnek vélték. Az ábrázolások alapján az sem világos, hogy nyitott (corona operta) vagy keresztpántokkal fedett, zárt korona (corona clausa) volt-e. A problémát tovább bonyolítja, hogy a kincstár 1634-ben készült leltára három igazán fontos koronát nevez meg: (1) Nagy Károly koronáját, (2) Szent Lajos koronáját, s (3) „La Sainte Couronne” (a.m. Szent Korona!) néven Kopasz Károly koronáját, míg az 1739-ben készült leltár már csak két koronát említ, s nem ejt szót a Szent Koronáról, s arról sem, hogy azzal mi történt, s hová lett. Dom Michel Félibien „Histoire de L’Abbaye Royale de Saint-Denys en France” című műve is csak Nagy Károly és Szent Lajos koronáiról, illetve a királyné hivatalos koronájáról beszél, s nem tesz említést a Szent Koronáról. Olyan értelmezés is felmerült, hogy a három elnevezésből kettő ugyanazt a tárgyat takarja, de ahhoz a különbségtétel túl világos és egyértelmű.

Nagy Károly koronájának (balra) és a királyné (Jeanne d'Evreux) koronája (jobbra). Rekonstrukció

Szent Lajos koronája (18. századi rajz)


A francia királynék koronája Jeanne d’Evreux királyné, IV. Károly király felesége számára készült, aranyból, rubinnal, zafirral és gyöngyökkel kirakva. A korona forradalom utáni sorsa ismeretlen.

A koronázási vagy magán koronák


Az apátsági kincstár őrizte a Bourbon királyok koronázási vagy magánkoronáit is. Félibien műve IV. Henrik, valamint XIII. és XIV. Lajos koronáit említi. XV. Lajos koronájáról pedig későbbi művekből értesülhetünk, s XV. Lajos aranyozott ezüst magán koronája pedig egyike a kevés regáliának, ami túlélte a forradalmat.

XIV. Lajos koronája, jogara és 'main de justice' pálcája, Rigeaud festményén

XV. Lajos koronája, a Louvre gyűjteményében

A jogarok

Félibien műve összesen hat jogart vagy királyi pálcát sorolt fel: (1) Dagobert jogara, (2) Nagy Károly ’main de justice’ (az igazság keze) pálcája (nem feltétlenül karoling eredetű, talán csak Nagy Károlynak tulajdonítva), (3) Szent Lajos ’main de justice’ pálcája, (4) „Nagy Károly jogara”, és (5-(6) IV. Henrik jogara és ’main de justice’ pálcája. A francia királyok 18. századi ábrázolásain, különösen a hatalmas reprezentatív képeken, amelyek az uralkodót teljes királyi díszben ábrázolják, mindig megjelenik egy ’main de justice’ pálca és egy liliomos végű jogar. Sem a Nagy Károly-jogar, a császár koronás szobrával, sem pedig Dagobert jogara nem tűnik fel az ábrázolásokon.

A 7. századi meroving királynak, Dagobertnek tulajdonított jogar egy arany pálca volt, az arany pálcán egy kéz tartott egy arany glóbuszt, melyen egy drágakövekkel kirakott sas hordozta a mitológiai Ganimedeszt. Félibien műve közöl róla egy vázlatos képet, de ennél többet nem lehet tudni róla. Egyesek szerint római kori konzuli hatalmi jelvény volt, de erre kevés bizonyíték van.

A jogarok és királyi pálcák közül csak Nagy Károly jogara és egy ’main de justice’ pálca elefántcsont keze maradt fent. Mindkettőt használták Napóleon koronázásán, s megjelentek a császári címeren is.A koronázási kard és a sarkanytúk

A francia királyok koronázási kardja – a Nagy Károlynak tulajdonított – és a koronázási sarkantyúk túlélték a forradalmat, mert azokat 1793-ban, a kincstár felszámolásakor a Louvre-ba vitték. Mindkettőt használták Napóleon, majd X. Károly koronázásán, s ma is a múzeum gyűjteményében vannak.http://multbanezo.blogspot.com

Francia királyok 1. rész

„Par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, Roi Très-chrétien” (Isten kegyelméből Franciaország és Navarra legkeresztényibb királya)


Louis-Michel van Loo: XV. Lajos királyi díszben


A francia monarchia Európa legrégebbi, s mindenképpen „legelegánsabb” királysága volt, presztízse csak a császári címhez volt hasonlítható, a tényleges hatalma és Európa sorsára gyakorolt befolyása – a XVI. század után mindenképpen – messze meghaladta a Bécsben székelő, s a török háborúkkal elfoglalt Habsburg császárok lehetőségeit. A francia monarchia III. Napóleon lemondásával 1870-ben végleg (vagy legalábbis nagy valószínüséggel) a történelemé lett, de a „régi” francia monarchia, a merovingok, majd Nagy Károly és a Capet-ház öröksége már jóval korábban megszűnt, akkor, amikor egy 1789. október 12-n kelt rendelet értelmében a király hivatalos címe „Par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, Roi des Français” (a.m. Isten kegyelméből és az állam alkotmánytörvénye értelmében, a franciák királya) lett.

A francia király címe a történelem során sokat változott. A Karolingok trónra lépése után, egészen addig, ameddig a latint fel nem váltotta a francia, mint a hivatalos dokumentumok nyelve, az uralkodó ’a frankok királya’ (Rex Francorum vagy Francorum Rex) címet használta. A 12. században megjelent a latin címben a ’Franciaország királya’ (Rex Franciae) formula, majd annak francia változata, a ’Roi de France’ IX. (Szent) Lajos korában állandósult. A cím időről-időre kiegészült a király franciaországi birtokain kívül címekkel (pl. Milánó hercege), majd a francia-navarrai perszonálunió után, a Navarra királya címmel.


"La couronne de Charlemagne" - Nagy Károly koronája


Ismeretlen flamand vagy észak-francia festő: Szent Egyed miséje
(National Gallery, London)
A térdelő alak II. vagy Kopasz Károly frank király és római császár, fején "Nagy Károly koronája"


Nagy Károly koronája a frank királyok, majd pedig Franciaország királyainak volt az ősi királyavató (koronázási) koronája. Eredeti formájában valószínüleg négy, ékkövekkel díszített, meghajlított négyszögletes lemezből álló egyszerű abroncs volt, melyet Kopasz Károly (Charles II le Chauve) (Nagy Károly unokája) számára készült. Később, minden bizonnyal II. Fülöp Ágost idején kiegészült négy nagyméretű, ékkövekkel díszített liliommal. Utoljára 1775-ben használták XVI. Lajos koronázásán, a reims-i katedrálisban. A francia királyoknak voltak saját, ’személyes’ koronái, melyet a koronázás egy későbbi szakaszában, majd pedig a koronázási banketten viseltek, s amelyet általában a Párizs melletti Saint Denis apátság kincstárának adományoztak, ahol Nagy Károly koronáját és a többi koronázási jelvényeket őrizték.

A „Les honneurs de Charlemagne” néven emlegetett francia koronázási jelvények nagy részét a forradalom alatt – 1793-94-ben – összetörték és beolvasztották, a többi az apátsági kincstárral együtt elveszett, elpusztult vagy szimplán ellopták, míg alig pár darab maradt fenn napjainkig. A forradalmi pusztítást csak XV. Lajos aranyozott ezüst személyes koronája (ékkövek helyett színes üvegekkel kirakva), a Joyeuse, a francia királyok középkori koronázási kardja, az „Igazság keze” nevű jogar (pontosabban annak elefántcsont kéz-része), V. Károly 14. századi jogara, valamint a koronázási sarkantyúk maradtak fenn.


Napóleon koronája, készült 1804-ben


Napóleon 1804. december 2-i koronázására új korona készült, amely szintén a Nagy Károly koronája nevet viselte, s felújították a megmaradt jogarokat, kardot és sarkanytúkat. A Bourbon restauráció után a bonapartista jelvények egy részét megsemmisítették, míg a hagyományos királyi jelvényeknek megfelelő darabokat pedig felhasználták az utolsó francia koronázáson, X. Károly 1825. május 28-i reims-i koronázásán. A koronázásra új királyi korona készült, s pótolták a forradalom alatt ugyancsak elpusztított Szent Ampullát, azt az üvegfiolát is, amelyben a hagyomány szerint a Szentlélek szentelt olajt hozott Clovis frank király felkenésére.

A forradalom utáni francia közvéleményben nagyon rossz benyomást keltett a népszerűtlen X. Károly fényes koronázási ünnepsége. A júliusi monarchia királya, Lajos Fülöp a franciák királya címet viselte, s nem koronázták meg, ahogy III. Napóleon is a koronázás mellőzése mellett döntött.

Pierre-Narcisse Guerin: X. Károly koronázási díszben


A francia koronázási jelvények sorsát a III. Köztársaság pecsételte meg véglegesen. Pár, művészettörténetileg értékesnek minősített darab kivételével, a koronázási jelvényeket 1875-ben összetörték, s az aranyat és az ékkövetet áruba bocsátották. A maradékot ma Louvre-ban, illetve – a koronázással összefüggő egyházi tárgyakat – a reimsi érseki palotában (Palais du Tau) őrzik.

A francia koronázási jelvények 1789-ben

Az ’Ancien Régime’ utolsó évében a Saint Denis apátság kincstárában a következő koronázási jelvényeket őrízték:

A „hivatalos koronák”

1. „Nagy Károly koronája (’la couronne de Charlemagne’) (1793-ban a Pénzverdébe szállították és beolvasztották)
2. „Szent Lajos koronája” (’la couronne de St Louis’) (1793-ban a Pénzverdébe szállították és 1794 áprilisában beolvasztották)
3. Jeanne d’Evreux királyné koronája (sorsa ismeretlen)

A 16-17. századi leltárak még említést tesznek egy harmadik koronáról, "la sainte couronne" (a szent korona!) névvel, de az 1700-as évek elején készült leltárban már nem szerepel.

Koronázási és személyes koronák

1. IV. Henrik koronái (egy arany és egy aranyozott ezüst) (1793-ban beolvasztották)
2. XIII. Lajos koronái (egy arany és egy aranyozott ezüst) (sorsuk ismeretlen)
3. XIV. Lajos koronái (egy arany és egy aranyozott ezüst) (sorsuk ismeretlen)
4. XV. Lajos koronái (egy arany és egy aranyozott ezüst) (az arany korona sorsa ismeretlen, az aranyozott ezüst korona, az eredeti drágakövek helyett színes üvegekkel kirakva, a Louvre-ban)

Temetési koronák

1. Ausztriai Anna (XIII. Lajos hitvese) koronája (sorsa ismeretlen)
2. Mária Terézia (XIV. Lajos hitvese) koronája(sorsa ismeretlen)
3. Három korona, közte Fülöp orleans-i herceg, XIV. öccse temetési koronája (sorsuk ismeretlen)

Jogarok

1. Dagobert jogara (1793-ban a Louvre-ba vitték, 1795-ben ellopták)
2. Nagy Károly ’main de justice’ ('az igazság keze') jogara (Nagy Károlynak tulajdonítva) (sorsa ismeretlen, lehetséges azonban, hogy Napóleon hasonló jelvényével azonos, vagy annak készítésekor felhasználták az elefántcsont jobbkezet)
3. Szent Lajos ’main de justice’ (az igazság keze) jogara (sorsa ismeretlen)
4. „Nagy Károly jogara” (VI. Károly megrendelésére készült, 1370-ben) (a Louvre-ban)
5. IV. Henrik jogara és ’main de justice’ (az igazság keze) jogara (a ’main de justice’ (az igazság keze) jogar elveszett a forradalom idején, a másik jogart, IV. Henrik koronáival együtt beolvasztották

Sarkantyúk és kardok

1. Koronázási sarkantyúk és a koronázási kard (Nagy Károly kardja, a „le Joyeuse”) (a Louvre-ban)
2. Szent Lajos kardja (sorsa ismeretlen)

Egyebek

1. Koronázási pontifikálé (A könyvborítót 1794-ben beolvasztották, a kézirat a francai nemzeti könyvtárban (Bibliothèque nationale) van.)
2. Dagobert trónja (A nemzeti könyvtár Cabinet des Medailles részlegében)
3. A Ptolemaioszok kelyhe (a Louvre-ban)
4. XIV. Lajos koronázási öltözéke, illetve a többi koronázási öltözék sorsa ismeretlen

http://multbanezo.blogspot.com

Magyar Űrhajót!!! - Elindították a Discovery űrrepülőgépet


Fájl:STS 114 day before launch.jpg
Magyar idő szerint szombaton kora reggel elindították a floridai Kennedy Űrközpontból a
Discovery űrrepülőgépet. A start az előre kijelölt időpontban, rendben zajlott le. A Discoveryn hét űrhajós utazik a Föld körül 350 kilométeres magasságban keringő nemzetközi űrállomásra. A legénység hat tagja amerikai, a hetedik svéd: az Európai Űrügynökséget képviselő Christer Fuglesang. Rajtuk kívül hat egér is utazik, rajtuk tudományos kísérleteket fognak végezni; a súlytalanság csontszerkezetre kifejtett hatásait fogják vizsgálni a rágcsálókon három hónapon keresztül.

090828-sts128-launch-02


A Discovery főként tudományos berendezéseket és a huzamosabb időn át az ISS-en tartózkodó asztronautáknak szánt használati eszközöket (új hálófülkéket, egy fagyasztóládát és egy futópadot, amit a NASA internetes szavazása után Stephen Colbert amerikai humoristáról neveztek el [1]) szállít az űrállomásra, a teljes rakománya közel hét tonnát nyom. Az utat 13 naposra tervezik. Az űrhajósok összesen háromszor lépnek ki a nyílt világűrbe, hogy szerelési és karbantartási munkákat végezzenek az űrállomás burkolatán.

090828-sts128-walkout-02

A profi legénység

A csapat egyetlen női tagja, az amerikai Nicole Stott nem tér vissza társaival a Földre, hanem felváltja honfitársát, Tim Koprát, és fedélzeti mérnökként dolgozik egy ideig az űrbázison. Idén még egyszer küld űrsiklót a NASA az űrállomáshoz, novemberben, jövőre pedig hat utat terveznek.

Fájl:DiscoveryVABrollout.jpg


MTI, mno, index, wiki

KDNP - Dr. Semjén Zsolt


A nyár általában csöndesebb időszak a politikában. Így volt ez idén is, ám néhány ezidő alatti történésnek vélhetőleg hatása lesz az előttünk álló hónapokra. Ezek kommentálására kértük a Kereszténydemokrata Néppárt elnökét.

www.kdnp.hu

Kisorsolták a Loki BL ellenfeleit

Kisorsolták a Loki BL ellenfeleit

sport
2009. 08. 28.

Tizennégy esztendei várakozás után végre mi magyarok is érdekeltek voltunk a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportjainaksorsolásán Monacóban. A Debreceni VSC- re a Liverpool, Lyon, Fiorentina trió vár szeptember 16-val kezdődően.

A keddi este az eufórikus ünneplésé illetve az egész hazai futballtársadalom egymásra találásáé volt. A Puskás Ferenc stadionban harmincháromezer, a televízió készülékek előtt pedig mintegy hárommillió ember örült széles e hazában annak, hogy végre a magyar bajnokcsapat is beléphet abba az egészen különleges valamibe, amit LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJÁNAK neveznek.

1992 óta létezik ilyetén formában a legrangosabb európai klubvetélkedés – korábban Bajnokcsapatok Európa Kupája – és mind ez idáig csupán egyszer sikerült – 1995-ben a Ferencvárosnak – az a bravúr, hogy a selejtező megpróbáltatásai során kiállja a próbát és bebocsátást nyerjen a milliárdos klubok elit társaságába. Az idén szerencsére Michel Platini UEFA elnök szemléletmódjának is köszönhetően az úgymond szegény országok bajnokcsapatai is kaptak egy esélyt, hogy külön ágra kerülve elkerüljék a dúsgazdag angol, spanyol, olasz vagy éppen német gárdákat, és ha több selejtező mérkőzés után is, de tulajdonképpen egymás között döntsék el, hogy melyik lesz az az öt boldog együttes, amely a 32-es főtáblára jutva egy kicsit bekapcsolódhat az európai vérkeringésbe. Mindenesetre a magyar bajnok Debrecen élt ezzel a lehetőséggel és meglehetősen imponáló eredménysort felmutatva öt győzelemmel és mindössze egy vereséggel, kilenc rúgott és csupán négy kapott góllal bekerült a BL csoportkörbe. Abba a csoportkörbe, amelynek sorsolását csütörtökön kora este ejtették meg Monacóban.

Bizony végig izgulni kellett a mieinknek, hiszen – természetesen - a hajdúsági együttes az utolsó kalapba került, a leggyengébbek közé és ezen csapatok neveit tartalmazó gömbből húztak utoljára. Így aztán az ötszörös BEK/BL győztes angol Liverpool, a zsinórban hétszer hazája bajnokságát megnyerő francia Olympique Lyon és a Magyarországon az Újpest szurkolóival igencsak jó kapcsolatokat ápoló olasz violák, a Fiorentina már együtt volt, amikor hozzájuk sorsolták a számukra nyílván teljességgel ismeretlen DVSC –t.

A sorsolás tehát amolyan közepesen erősnek nevezhető, hiszen nem érkezik Magyarországra a Manchester United, a Barcelona vagy a Real Madrid, de nem kapott a Debrecen mondjuk egy AZ Alkmaar vagy Olympiakosz Pireusz szintű csapatot sem, amelyek ellen talán reális esélye lett volna a pontszerzésre. Azt elmondhatjuk, hogy L betűs ellenfélben nem lesz hiánya a magyar bajnoknak az idei sorozatban, még ha a már kiütött észt Levadia és a bolgár Levszki nem is említhető egy lapon a Lyonnal vagy a Liverpoollal.
Ezen magazin lapjain a jövőben igyekszünk majd figyelemmel kísérni a leendő ellenfelek bajnoki szereplését főleg, hogy a francia, az olasz és különösen az angol pontvadászat igencsak reflektorfényben van, így könnyen képben lehetnek a magyar szurkolók az ellenfelek formáját illetően. Persze valószínűleg nem a pillanatnyi forma dönt majd a párharcok során, hiszen valamennyi vetélytárs fényévekre jár minden magyar együttes előtt, de azért a Loki erőt meríthet egy kicsit a múltból is, hiszen a Liverpool és a Fiorentina már évtizedekkel ezelőtt is sztárcsapatnak számított mégis három alkalommal is megleckéztették őket a mi csapataink az európai kupákban!
Az 1966-67-es egykor volt KEK sorozatban a Győr együttese otthon 4-2-re verte a firenzei violákat és talján földön csupán 1-0-ra kapott ki így továbbjutott. A Liverpool pedig a múlt század hatvanas hetvenes éveiben kétszer is kapitulált a legeredményesebb magyar csapattal, a Ferencvárossal szemben. A Vásárvárosok Kupája 1967-68-as kiírásának 3. fordulójában a Fradi kettős győzelemmel – kétszer 1-0-val ütötte ki a liverpooliakat és ezek után egészen a döntőig meneteltek Alberték, míg az 1974-75-ös Kupagyőztesek Európa Kupájában a második körben kerültek össze a zöld fehérek a Mersey- parti sztárgárdával és hatalmas csatában 1-1-el, az idegenben lőtt gól juttatta tovább az FTC -t amely ebben a sorozatban is finálét játszhatott.
Ami viszont a legfontosabb; nem szabad amolyan teli gatyával pályára lépni egyik mérkőzésen sem, meg kell próbálni a Lokinak a saját harcos, megalkuvást nem tűrő játékát játszania mint az eddigi mérkőzésein és nem ártana, ha lennének megint vállalkozó szellemű focistáink akik 25-30 méterről is el merik vállalni a kapura lövést, ahogy tette azt a selejtezők során Kiss Zoltán, Bodnár László, Varga József vagy Rudolf Gergely. És milyen jól tette!
Egy szó, mint száz; magasra szökött az egykori „Futbóliában” a fociláz így minimum ötször dörzsölhetik tenyerüket a Puskás Ferenc stadion jegypénztárosai a bevételek számolása során, hiszen szeptemberben a válogatott svédek és portugálok elleni VB selejtezője megtölti majd a jó öreg létesítményt és nem tartom valószínűnek, hogy a BL –re kiéhezett hazai közönség a Debrecen bármelyik meccsén is üresen hagyna akár csak néhány széket is. Abba már bele sem merek gondolni, mi lesz itt ha még pótselejtezőt is játszik a Koeman csapat…
2009-2010-évi Bajnokok Ligája menetrend, „E” csoport:
Szeptember 16. szerda: Lyon – Fiorentina, Liverpool – Debrecen
Szeptember 29. kedd: Debrecen – Lyon, Fiorentina – Liverpool
Október 20. kedd: Debrecen – Fiorentina, Liverpool – Lyon
November 4. szerda: Lyon – Liverpool, Fiorentina – Debrecen
November 24. kedd: Debrecen – Liverpool, Fiorentina – Lyon
December 9. szerda: Liverpool – Fiorentina, Lyon - Debrecen

Juhász Attila

Szerző a Flag Polgári Műhely tagja.

Magyar Cserkészek

malacperselyMagyar Cserkészszövetség számlaszáma:
11702036-20668893 (OTP)


A magyar cserkészet története 1910-től napjainkig c. állandó kiállítás megnyitásához tervezett munkálatok költségének végösszege 1.900.000 Ft. Ebből 700.000 Ft-ot nyert a múzeum az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, a hiányzó forrás így 1.200.000 Ft amit részben szövetségünk áll.

Mivel nekünk ezirányú pályázatunk nem nyert, kézenfekvő lehetőségként adódik az adománygyűjtés. Ezt a forrásteremtési módot sok szervezet alkalmazza rendszeresen, így bennünk is felmerült annak a lehetősége, hogy évente különböző célra adományt gyűjtsünk. Idén az állandó cserkész kiállítás létrejöttéhez.

A Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye a budapesti székházból 2009. március 31-én a Gödöllői Városi Múzeumba, a könyvtár és a védett levéltár pedig a Gödöllői Városi Könyvtárába költözött. A gyűjtemény a könyvtár és a letét értékükhöz méltó, mind szakmai, mind esztétikai szempontból megfelelő helyre kerültek. A helyszínen Bokody József, dr. Ferencz Mária és Péteri István öregcserkészek rendszeresen segítenek az állomány rendezésében, tapasztalatukkal és odafigyelésükkel támogatják a helyi alkalmazottak munkáját.

A gyűjtemény kiállítása mindenki számára nagy öröm lesz, hiszen fontos a múltunk, hagyományunk, megjelenésünk. A kiállításnak nagy szerepe lehet a Triennálé, a 100. évforduló megszervezésében, a decentralizáció által a vidéki cserkészélet fellendítésében és a “Gödöllő a magyar cserkészet fővárosa” elnevezésű program beindításában.

Egyéb gyűjtési szempontok:
-Az állandó kiállításon megtekinthető lesz az adományozók listája a támogatókról, ahova természetesen felkerülhetnek az adakozók, amennyiben hozzájárulnak kilétük nyilvánossá tételéhez
-Az adakozó akár magánszemély akár cég, a felajánlása után adókedvezményre jogosult (ehhez szükség van a befizető nevére, címére és adószámára amit a közleményben kell feltüntetni)
-Az adományokat 2009 augusztus 1-től október 20-ig fogadjuk (Megnyitó tervezett időpontja: 2009. október 20. kedd 11 óra)

Adakozás formái:
- átutalás a fent említett számlaszámra
- készpénz befizetés az országos központban

Köszönjük, hogy hozzájárul a magyar cserkészet története 1910-től napjainkig c. állandó kiállítás megnyitásához!

http://www.mcssz.hu

Őfelsége XVI. Károly Gusztáv Svéd Király cserkész, Cserkész Világjamboree 2011

Kungen träffar scouter från hela världen utanför Kristianstad

Kungen på möte med scouter (bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle). Foto: Leif R Jansson.

Kungen på möte med scouter (bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle). Foto: Leif R Jansson. I helgen möts scouter från hela världen utanför Kristianstad. De ska besöka lägerplatsen för världslägret, även kallat Världsscoutjamboreen, som äger rum 2011 . Parallellt med mötet äger ett forum om framtidens scouting rum. Som scouternas hedersordförande besöker Kungen lägerplatsen för att träffa de utländska scouterna och ta del av förberedelserna. 30 000 människor från 150 länder beräknas besöka Världsscoutjamboreen utanför Kristianstad 2011.

Kungen på scoutläger i Rinkaby utanför Kristianstad vid ett tidigare tillfälle. Här tillsammans med vice lägerchef Monica Alsén. Foto: Stig-Åke Jönsson, Scanpix.

Kungen på scoutläger i Rinkaby utanför Kristianstad vid ett tidigare tillfälle. Här tillsammans med vice lägerchef Monica Alsén. Foto: Stig-Åke Jönsson, Scanpix.

Samtidigt som det internationella mötet inför Världsscoutjamboreen pågår, äger också ett forum om scouterna och framtiden rum. Scouterna vill förbereda unga och göra dem redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som ledare och som individer. Scoutforum diskuterar hur detta görs på bästa sätt.

Världsscoutjamboreen 2011
Scouternas världsläger kallas jamboree och arrangeras vart fjärde år med scouter från jordens alla hörn. På världsscoutjamboreen samlas de för att under två veckor bo i tält och uppleva aktiviteter och äventyr tillsammans.

www.royalcourt.se

2009. augusztus 28., péntek

ENSZ

Az ENSZ zászlaja

Egy új klímavédelmi megállapodás szükségességére emlékeztetett az ENSZ főtitkára Bécsben. Az éghajlatváltozás kérdése kulcsfontosságú az emberiség és a Föld számára - hangsúlyozta Ban Ki Mun a bécsi ENSZ-központ fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.

http://images.iwiw.net/0106/club/00/22/18/32/2/club_2218322_1228400651316

"Még három hónapunk van arra, hogy aláírjuk a megállapodást, amely meghatározza bolygónk jövőjét" - fogalmazott. A tervek szerint decemberben Koppenhágában az ENSZ égisze alatt kötik meg azt az új klímavédelmi szerződést, amely felváltja az 1997-ben elfogadott kiotói jegyzőkönyvet. Meghatározza majd az éghajlatváltozás káros hatásai elleni küzdelem módjait, az abból adódó feladatokat és vállalásokat. "Kulcsfontosságú, hogy megállapodásra jussunk. A világ azt várja az ENSZ-től, hogy megoldást találjon" az éghajlatváltozással összefüggő problémákra - mondta Ban Ki Mun. A világszervezet első embere szeptember elsején kétnapos látogatást tesz az Északi-sarkvidéken, hogy a helyszínen győződjön meg a jégtakaró állapotáról.

30 Years Vienna International Centre


A Bécsi ENSZ Központ

A Bécsi Nemzetközi Központ (Vienna International Center, VIC), mely 1979. augusztus 23.-án nyitotta meg kapuit, egyike a négy fô ENSZ központnak New York, Genf és Nairobi mellett.

A Bécsi Nemzetközi Központ, ismertebb nevén "UNO City", a Duna Park területén fekszik. Az épület az osztrák építész, Johann Staber tervei alapján hat év alatt készült el. Különbözô ENSZ irodák és szakosított nemzetközi szervezetek találhatók itt, így a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete, az ENSZ Kábítószer Ellenôrzô és Bûnmegelôzô Szervezete valamint az Átfogó Nukleáris Kísérletezést Tiltó Szervezet Ideiglenes Titkársága.

Több mint 100 országból 4000 dolgozót foglalkoztat a bécsi nemzetközi központ. Ezek közel harmada osztrák. A 22 millió euros fenntartási költségeket a Központban működő szervezetek fedezik. A Központ évente 360 millió eurót pumpál az osztrák gazdaságba a fenntartási költségek, irodai felszerelések vásárlása és a munkatársak és konferencián résztvevő küldöttek vásárlásai révén. Minden évben számtalan nemzetközi konferenciát, értekezletet, találkozót rendeznek a Központban. A nagyobb kongresszusoknak és világkonferenciáknak a szomszédos Ausztria Központ (Austria Centre) ad otthont.

UN Logo AZ ENSZ BÉCSI IRODÁJA

A bécsi ENSZ iroda (United Nations Office at Vienna, UNOV) a Központban mûködô ENSZ programok munkáját segíti, így többek között a konferenciaszervezést, tolmácsolást és az épület védelmét. Kofi Annant, a gánai származású ENSZ fôtitkárt Antonio Maria Costa, a bécsi ENSZ iroda fôigazgatója képviseli diplomáciai missziók és a fogadó ország, Ausztria vonatkozásában..

Az ENSZ Világűrt érintő Kérdésekkel Foglalkozó Irodájának (United Nations Office for Outer Space Affairs, OOSA) feladata a világűr békés felhasználásával kapcsolatos nemzetközi egyezetetés népszerűsítése. Az iroda kivitelezi a Közgyűlés (General Assembly, GA) és a Világűr Békés Felhasznási Bizottságának (Committee of Peaceful Uses of Outer Space) döntéseit. Fő célja kettős: támogatja a kormányközi vitákat a Bizottságban és a Tudományos és Technikai, valamint a Jogi Albizottságokban; és segíti a fejlődő országokat abban, hogy az űrtechnikát fejlesztési célok elérése érdekében használják fel???. Továbbá figyelemmel követi az űrtevékenységgel kapcsolatos jogi, tudományos, és technikai fejleményeket, hogy technikai információval és tanácsadással tudjon szolgálni a tagországok, nemzetközi intézmények és egyéb ENSZ irodák számára.

A bécsi ENSZ Információs Iroda (United Nations Information Service at Vienna, UNIS) az ENSZ munkájához és tevékenységéhez kapcsolódó tájékoztatásért felelôs. Az iroda elsôsorban Ausztria, Magyarország, Szlovákia, illetve Szlovénia számára szolgál informácios központként. A bécsi ENSZ Információs Iroda együttmûködik a helyi médiával, állami és nem állami szervezetekkel valamint az ENSZ társaságokkal.

KÁBÍTÓSZER ELLENÖRZÉS ÉS BÜNÜLDÖZÉS

Az ENSZ Kábítószer Ellenôrzô és Bûnmegelôzô Irodája (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) az ENSZ Nemzetközi Kábítószer Ellenôrzô Programjából és a Nemzetközi Bûnmegelôzô Központból áll. Létrehozásának alapvetô célja a kábítószerkereskedelem ellenôrzése, bûnmegelôzés és a nemzetközi terrorizmus visszaszorítása.

UNIDO Logo IPARFEJLESZTÉS

Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) immáron 30 éve elôsegíti a különbözô fejlôdô országok ipari és gazdasági problémáinak megoldását, melyhez kormányok, társaságok, sôt egyedülálló vállalatok segítségét is igénybe veszi. A szervezet továbbá szociális és környezetvédelmi problémákat is segít megoldani.

NUKLEÁRIS ELLENÖRZÉS

IAEA Logo A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency, IAEA) a világ nemzetközi, nukleáris, tudományos és technikai kooperáció központi fórumaként mûködik. A képviselet figyelemmel kíser minden nukleáris beavatkozást beleértve a világ atomerômûveinek mûködését.

CTBTO Logo Az Átfogó Nukleáris Kíserletezést Betiltó Szervezet Elôkészítô Bizottságának Ideiglenes Titkársága (Preparatory Committee of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) az ENSZ nukleáris kísérleteket illetve nukleáris robbantásokat megtiltó egyezmény gyakorlatba való átvitelét szorgalmazza. Az egyezményt 1996-ban fogadták el, de még nem lépett hatályba megfelelô számú ratifikálás híján.

UN Logo KERESKEDELMI JOG

A Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Ágazat (International Trade Law Branch) az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL) titkárságaként tevekenykedik. Feladata az eltérő nemzeti szabályozok harmonizálása és igy a nemzetközi kereskedelem ösztönzése.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) a környezetvédelem hangja az Egyesület Nemzetek rendszerében. Központja Nairobiban, Kenyában van. A bécsi UNEP iroda tartja a kapcsolatot a régióban működő nemzetközi szervezetekkel, ideiglenesen titkárságot biztosít a Kárpátok Keretegyezményhez, megrendezi az UNEP Balkán programját, beleértve a Környezetvédelmi és Biztonsági Kezdeményezés Délkelet Európában koordinációját is, illetve biztosítja az UNEP hegyi referencia központját.

A Svéd Királyi Pár Finnországban

Kungaparets sista dag i Finland

Onsdagen den 26 augusti var den andra och sista dagen för Kungaparets officiella besök i Finland med anledning av hågkomsten av Märkesåret 1809.
Kungaparet besöker Svenska samskolan i Tammerfors. Foto Jonas Ekströmer, Scanpix.

Kungaparet besöker Svenska samskolan i Tammerfors. Foto Jonas Ekströmer, Scanpix.

På förmiddagen besökte Kungaparet Tammerfors tillsammans med Finlands president Tarja Halonen och hennes make Pentti Arajärvi.

Stadsfullmäktiges ordförande, Irene Roivainen, mötte Kungaparet och presidentparet vid tågstationen. I Tammerfors besökte Kungaparet Tammerfors Svenska barndaghem och Svenska samskolans scoutkår.

Vid lunchen i Tammerfors rådhus sade Kungen, apropå det officiella besöket, att "det finns inget annat land, där vi avlagt så många statsbesök, och många övriga visiter genom åren. Gemensamt för alla dessa besök är att vi alltid fått ett mycket varmt mottagande."

Kungaparet på Muminmuseet i Tampere. Foto Matti Björkman, Lehtikuva.

Kungaparet på Muminmuseet i Tampere. Foto Matti Björkman, Lehtikuva.

På onsdagseftermiddagen såg Kungaparet Muminmuseet och därefter besökte de en grafikverkstad som gör verk av konstnären Outi Heiskanen på Finlaysons fabriksområde i Tammerfors.
Kungaparet tillsammans med Finlands president Tarja Halonen och hennes make Pentti Arajärvi i grafikverkstaden Himmelblau i Tammerfors. Foto Jonas Ekströmer, Scanpix.

Kungaparet tillsammans med Finlands president Tarja Halonen och hennes make Pentti Arajärvi i grafikverkstaden Himmelblau i Tammerfors. Foto Jonas Ekströmer, Scanpix.

www.royalcourt.se

Álomból valóság: BL-főtáblán a DVSC!

Álomból valóság: BL-főtáblán a DVSC!

sport
2009. 08. 26.
Bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe a DVSC, miután az idegenben aratott 2–1-es győzelmét követően a magyarországi visszavágón 2–0-ra legyőzte a bolgár Levszki Szófiát.
Mestermérleg

„A Levszki az első félidőben nagyon jött, de két parádés gólt lőttünk. Szófiában úgy érzem, jobban játszottunk, itt csúsztunk-másztunk, és egy jó Levszkit győztünk le" – elemzett Herczeg András a lefújást követően. „Azt gondolom, hogy csak az álmainkban szerepelt, hogy ilyen magasságokba jussunk. Köszönöm mindenkinek, aki kijött és buzdított minket. Csodálatos élmény volt, jó lenne még néhányszor megismételni" – tette hozzá.

A Loki Varga József és Rudolf Gergely remekbe szabott góljával diadalmaskodott a Puskás-stadionban, s 4–1-es összesítéssel ment tovább.

Sokat kellett várni rá, de végre kijelenthetjük: ismét van magyar csapat a Bajnokok Ligája főtábláján. A Ferencváros 14 évvel ezelőtti sikere után a DVSC lett a második magyar alakulat, amely bejutott az elitliga csoportkörébe.

A Loki a Szófiában aratott 2–1-es győzelme után a visszavágón, a Puskás-stadionban is legyőzte a bolgár Levszkit. A 2–0-s végeredmény Varga József és Rudolf Gergely találatával alakult ki. Ráadásul nem is akármilyen gólok voltak ezek…

A középpályás, miután Coulibaly harcosan visszaszerezte a labdát a bolgároktól, okosan nyesett a kissé kint álló Georgi Petkov fölött a kapuba a 13. percben.

Bő húsz perccel később az ebben a szezonban még eredménytelen Rudolf találata sem volt kisebb csapattársáénál, a támadó pörgött-forgott, majd óriási gólt ragasztott a vendégkapu bal felsőjébe.

Az egész mérkőzésen okosan, taktikusan futballozott a DVSC. Herczeg András együttese az idegenben megszerzett egygólos előnye tudatában, majd Varga és Rudolf gólja után is kontratámadásokra épített, a taktika pedig maximálisan bejött.

A magyar bajnokcsapat megérdemelten jutott a Bajnokok Ligája 32-es főtáblájára, és várhatja a csütörtöki sorsolást, amelyen már Európa elitcsapatait is kaphatja a Debrecen.

EZ TÖRTÉNT . . .

33 ezer ember foglal helyet a stadionban. Ez jelenleg telt házat jelent, nemzeti stadionunkba ugyanis ennyien nyerhettek bebocsátást.

Ez meleg volt: Szarmov ballal szétforgácsolta a kapufát 18 méterről. Az ellentámadásból Coulibaly lépett meg a bal oldalon, középre adása azonban pontatlan volt. Mindez az 5. percben történt.

Coulibaly harcosan szerezte vissza a labdát a 16-os előterében, majd okosan az érkező Varga elé tálalt a 13. percben. A középpályás futtából, okosan a kimozduló kapus fölött a bal felsőbe nyeste a labdát. 1–0

A gólt ide kattintva megtekintheti!

A Levszki nagyon nyom, de a Loki veszélyes kontrákat vezet. Körvonalazódik az előzetesen is megjósolt taktika mindkét oldalon. Ebből egyelőre a Debrecen jött ki jobban. Remélhetőleg ez így is marad!

Még egyet megúsztunk! Hrisztov a 26. percben többször is megforgatta a magyar védelmet, leginkább Komlósit, majd 17 méterről a bal alsó felé gurított. Polekszics „kinézte” a sarokból a labdát. Ha a lövés pontosabb, a Loki kapusa esélytelen lett volna… De nincs ha! Csak Loki-vezetés.

Rudolf hatalmas gólt rúgott! Az ebben a szezonban tétmérkőzésen még eredménytelen csatár miután átvette a labdát, vagy háromszor fordult egymás után különböző irányba. Mivel senki sem támadta meg a Loki játékosát, 22 méterről kilőtte a bal felső sarkot. Óriási gól volt a 35. percben. 2–0

A gólt ide katintva megtekintheti!

A Levszki támad, a Loki gólt lő. Maradhatna ez a forgatókönyv a második félidőre is…

A szünetben 2-0-ra vezet a Debrecen. 45 percre került a magyar csapat a Bajnokok Ligája főtáblájától. Ha továbbra is okos, érett futballt mutat be Herczeg András együttese, nem lehet baj.

A 2. félidő elején meddő mezőnyfölényben játszott a bolgár csapat, gólhelyzetet azonban nem tudott kialakítani.

Czvitkovics tálalt a 61. percben Dombi elé, aki eltette a labdát a rosszul kimozduló Petkov mellett. Az érkező Varga egy higgadt csellel elvitte a labdát az utolsóként tisztázni próbáló bolgár védő mellett. Az első gólt szerző játékos azonban duplázni nem tudott, a bolgárok kapusa ugyanis becsúszva visszaért, s az utolsó pillanatban mentett. Minden eldőlt volna, persze így sincs rossz helyzetben a Loki.

Az utolsó időszakban a közönség felállva tapsolta meg a Loki játékosait. A Levszki futballistái már teljesen motiválatlanul mozogtak, az eredmény pedig nem változott. A BL csoportkörébe jutott a Loki.

www.nso.hu

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés