Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2014. július 23., szerda

Beszámoló a IV. Magyar VilágtalálkozórólNagy sikerrel zárult a IV. Magyar Világtalálkozó  - „Az emberiség felé forduló
szeretetében is él a magyar” - mondta köszönt
őjében Tarlós István Budapest
főpolgármestere - Több mint harmincezer látogató a kilencnapos rendezvénysorozaton

- Mintegy 70 országot, államot képviseltek a jelenlévők


Jó magyarnak lenni!

A zsúfolásig megtelt Operettszínházban rendezett nagysikerű Mága Zoltán koncerttel ért véget a IV. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozata, amely május 18-26. között kilenc napon át zajlott a főváros számos helyszínén, Ópusztaszeren és Szegeden, majd folytatódik a kapcsolódó rendezvényekkel Erdélyben. Az események sorát szentmise indította el, majd az Uránia Nemzeti Filmszínházban került sor a megnyitó díszünnepségre. Másnap az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban az egész napos programok „Gyere haza, várunk!” címmel zajlottak. Aztán konferenciák sorozata következett különféle témakörökben, majd három napon át a SYMA Rendezvényközpontban felépített Világfaluban reggeltől estig peregtek az események. A kilenc napos rendezvénysorozaton mintegy 70 országot, államot képviseltek a jelenlévők, a különféle  programokat összesen több mint 30 ezren látogatták  -  díszvendége Kárpátalja magyarsága volt, ahonnan több mint száz fős küldöttség érkezett. A Világtalálkozó jelmondata - Határtalan összefogás értékeinkért - mellett az események hangulatát hűen fejezte ki a találkozó üzenete: jó magyarnak lenni.

Uránia Nemzeti Filmszínház
Elismerések átadása a Megnyitó ünnepségen

Zsúfolásig megtelt Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínház díszterme, a IV. Magyar Világtalálkozó megnyitó ünnepségére, amelyet  „Hazádnak rendületlenül légy híve!“  címmel, a Szózat vezérgondolatának szellemében rendeztek meg.  Már a bejáratnál pergő tánccal, zenével, kaláccsal és kis kupica pálinkával várták az érkezőket a kárpátaljai Ritmus hagyományőrző néptánccsoport tagjai, a Kokas Zenekar és Vesztergám Miklós tárogatóművész, majd a díszteremben a Világtalálkozók történetét bemutató pár perces film levetítése után a történelmi zászlósor és a Szent Korona másolatának bevonulásával kezdődött az ünnepség. A Himnusz felcsendülésében a Kaposvári Kodály Zoltán Művészeti Iskola kórusa is közreműködött, majd dr. Fisch Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára köszöntőjében a lélek, a hit fontosságát hangsúlyozta a világ magyarságának összetartásában.

Ezt követően dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke nyitotta meg a rendezvényt, megemlítve, hogy manapság „ jó magyarnak lenni, mert olyan szellemi, tárgyi és emberi értékeink vannak, amelyek túlnőnek határainkon, más népek, nemzetek számára is fontosak, szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy a világ általunk is előbbre halad.  Ezért is választottuk a Világtalálkozó jelmondatául a   határtalan összefogás értékeinkért jelmondatot”.

Tarlós István, Budapest Főpolgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy „ egy a nemzet, éljen akár a Kárpát-medence szívében vagy szétszóródva a nagyvilágban, akkor tud egységes és erős maradni, ha tagjai - Reményik Sándor hasonlatával élve - összefogódzva, értékeiket határtalan összefogással egybekovácsolva fényt és szeretetet visznek maguk, egymás és az emberiség jelenébe és jövőjébe. Hiszem, hogy nemcsak nyelvében, kultúrájában, a tudomány területén elért eredményekben, de szívében, az emberiség felé forduló szeretetében is él a magyar" - jelentette ki.

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációjáért felelős helyettes államtitkára a kormány azon intézkedéseiről szólt, amelyek megvalósítása során nélkülözhetetlen a nemzeti összefogás, Magyarország nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, az ország jó hírnevének erősítése.

Ezután a Világtalálkozóra érkezett közösségek üdvözletét adták a Kárpát-medencéből (Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Őrvidék), majd az öt földrészről (Ausztrália, Észak- és Dél-Amerika, Afrika, Ázsia és Európa) érkezettek. Itt jelentette be Zelei József burgenlandi Világklub-elnök, kerékpáros békenagykövet újabb nagy vállalkozását: több héten át tartó útja során felkeresi az I. Világháborús emlékhelyeket Budapesttől Párizsig. Mint említette, magával viszi IV. Magyar Világtalálkozó és a Panoráma Világklub békeüzenetét az Európát átívelő útjára.

Ezt követően megható pillanatok következtek: a Világtalálkozó civil-elismeréseinek átadására került sor. A Világ Magyarságért közéleti és művészeti elismerést azok kapják, akik az összmagyarság összefogásának és nemzettudatának erősítése érdekében kiemelkedő munkát végeznek, ezzel köszönve meg hazafias áldozatvállalásukat, s hozzájárulásukat a magyarság szellemi örökségének megmaradásáért és az országok közötti civilkapcsolatok elmélyítéséért. Az elmúlt három évben többek között olyan személyek vették át az elismerést, mint Kányádi Sándor, Sára Sándor, dr. Horváth János, Böjte Csaba, Buzánszky Jenő, Dobai Sándor főtisztelendő, Duray Miklós, Pozsgai Imre, Farkas Bertalan, Józsa Judit, Csapó Endre, Pitti Katalin és mások.

Az idei közéleti kitüntetettek: Bokor Balázs diplomata, nagykövet; Hg. Esterházy Antal, a Közép-Európai Club Pannónia elnöke; Dr. Papp Lajos szívsebész professzor; Kassai Lajos lovas íjász. A Világ Magyarságáért művészeti díjat Hegedüs Tünde festő- és szobrászművész; Mága Zoltán hegedűművész; Varga Miklós előadóművész; a Kaposvári Csiky Gergely Színház közössége vette át.

A Tiszteletbeli Magyar címet azok a nem magyar származásu személyek kapják, akik Magyarország és a magyarság javára hosszú idő óta végeznek értékes tevékenységet, országunk jó hírnevét erősítik. E díjat ketten vették át: Mehezko Aleksandr, oroszországi Világklub-elnök és  Miguel Manuel Segunda, angolai diplomata. Az Összefogás a Magyarságért Díjat azok kapják, akik a Világklub jelmondata, a „határtalan összefogás értékeinkért” szellemiségét képviselve a határokon átívelő kapcsolatteremtés és együttműködés érdekében tevékenykednek. Idén hárman érdemelték ki: Joó Géza közgazdász, filmproducer, a Magyar Világtalálkozók szóvivője; Dr. Mezei László jogász, a Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány elnöke és Pörneki András, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Világklub elnöke. Valamennyi kitüntetett az elismerő dokumentum mellé Józsa Judit erdélyi keramikusművész „Életfa-kereszt – megmaradásunkért” című alkotását kapta ajándékként.

Gyakran vastaps fogadta a kulturális gálaműsorban fellépő művészeket:  Mága Zoltán Príma Primissima-díjas hegedűművész, Varga Miklós Magyar Művészetért-díjas előadóművész, Guessous Majda Mária (Mesi) magyar-marokkói népdal énekes, Kárpátaljáról az eszenyi Ritmus néptánc együttes, a Kokas Zenekar és Kokas Erzsébet népdalénekes, a kaposvári Csíky Gergely Színház  művészei (Rátóti Zoltán, Varga Zsuzsanna, Hunyadkürti György, Huzella Péter, Nyári Oszkár), Méry Péter, a Világtalálkozó dala, a Határtalan Dal szerzője. Hatalmas sikert aratott az intézmény alapításának 300. évfordulóját ünneplő Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola kórusa és a Somogyi Aprók gyermek néptánccsoportjának műsora. A Nagyváradi-Kis Anna programigazgató rendezésében zajló megnyitó ünnepség a Szózat és a Székely Himnusz közös eléneklésével ért véget.

Ifjúsági program az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban
Gyere haza, várunk - Magyarsághíd-konferencia

Minden nemzetnek szüksége van egy olyan helyre, ahová hazatérhet, ahol a külföldön töltött hosszú évek után is befogadják. A rendezvénnyel azt a célt tűzték ki a szervezők, hogy minden olyan magyar embert hazahívjanak, akik elvándoroltak, illetve azokat a fiatalokat is megszólítsák, akik tanulni vagy dolgozni utaztak ki. És Ópusztaszer az a hely, ahová minden magyarnak haza kell térnie – fogalmazott köszöntőjében Kertész Péter, az ONTE igazgatója.  E gondolat jegyében állították össze a nap programjait, amelyen több mint kétezren érkeztek, kicsik és nagyok, magyarok és nem magyarok. Érkeztek Ausztráliából, Argentínából, Brazíliából, az Amerikai Egyesült Államokból, Olaszországból, Franciaországból, Nagy-Britanniából, Hollandiából és még sok más országból, s természetesen közvetlen a határon túlról, legtöbben Kárpátaljáról. De jöttek nem magyar származású vendégek is,  például  Indiából, Angolából, Szudánból, az Arab Emírségekből.   Több mint kétszázan vettek részt a Magyarsághíd Konferencián, amelynek résztvevői közül sokan megoszthatták tapasztalataikat, élményeiket a közönséggel. A  Magyarsághíd-konferencia célja egyfajta szellemi híd építése a Kárpát-medence magyarsága, s a világba szétszéledt honfitársaink, valamint Magyarország barátai között, kiemelten foglalkozva az ifjúság helyzetével. A világ különböző országaiból érkező vendégek elmondták rövid  bemutatkozásuk során, mit és miként tesznek a magyar értékek népszerűsítéséért,s milyen újabb lehetőségeket kínálnak az együttműködésre.  A rendezvényen felszólalt Hegedüs Tünde és művészbarátai: Adele Kehl(Svájc), Mimi Divinyi Gehin, Guy Gehin és Lengyel Jenő Pál (Franciaország), Kárpátaljáról Lovas Ilona és Török Edit,  Matl Péter, Csontos Sandra, a Gyere Haza Alapítvány vezetője, Ausztráliából a Kaponay-család; Argentínából: dr. Besenyi Károly és unokája, Indiából Suresh Chaudharry Világklub-elnök; Örményország képviseletében: Martaian Ermone-Zabel és Dávid Krisztián;  Szudánból Szená Borza Világklub-elnök, Olaszországból D’Innocenzo-Vollnhofer Alexandra. Felvidékről Tarics Péter, Algériából  Abdelbari Boumediene  – és még sokan mások.

Egész nap zajlottak a különféle szabadidős, kulturális programok a skanzenben, a jurtákban, a nomád parkban, a monostorban és a Rotundában. Bárki megtekinthette - tárlatvezetéssel egybekötve- a Feszty-körképet – mintegy 800-an éltek ezzel a lehetőséggel. Zajlottak a kézműves foglalkozások, kreatív játékok sora a szabadban, ünnepség és beszélgetős műsorok a nagyszínpadon, ahol neves népművészeti együttesek, énekesek, zenekarok léptek fel.

A Nemzeti Összetartozás Emlékműve tövében nem csak a Himnusz késztette vigyázzállásba a vendégeket,  hanem Wass Albert Üzenet haza című versét is hasonló áhítatossággal fogadták Tarics Péter felvidéki előadóművész tolmácsolásában. Azután dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke köszöntötte a zarándokokat: “lehet vihar, eső, kánikula, Ópusztaszerre minden magyarnak el kell jönnie. Idén több százan látogattak el a Kárpát-medence országaiból, de nem csak magyarok, hanem Magyarország barátai is.” Úgy fogalmazott, a találkozó mindenki számára elérhető szellemi táplálékot rejt, s arra sarkallta az ünneplőket: fogjanak össze határtalan értékeik megóvásáért.

A Magyar Kultúra Lovagjának szavait Farkas Sándor országgyűlési képviselő fűzte tovább. “Minden nemzetnek megvan a maga szent helye – kezdte – innen erednek gyökereink, innen indulunk a világ tájaira és ide térünk vissza, haza.” A nemzetek Európájának nevezte a kontinenst, ahol minden államnak törekednie kell saját kultúrája ápolására, s egyúttal tiszteletben is kell tartania szomszédaik hagyományait. Kitért arra is, az áprilisi választások 100 ezer külhoni magyart mozgattak meg, akikkel erősebb lett az ország.

Köszöntette az egybegyűlteket Matl Péter, a Nemzeti Összetartozás Emlékművének alkotója, aki elmondta a közönségnek a mű jelkép rendszerét.

Gazdag kulturális műsornak tapsolhatott a közönség:  Varga Miklós adott koncertet, elhangzott a Világtalálkozó dala, a Határtalan dal Méry Péter  szerző előadásában, majd  a kárpátaljai díszvendégek, az eszenyi táncegyüttes és a Kokas Zenekar zárták a megnyitót. A nap során a Bálaszínházban bábelőadásokkal, koncertekkel, a skanzenben pedig vándorfotográfussal, esztergálással, íjászattal és kártyaszövéssel várták a látogatókat. A lovas pályán a honfoglaló magyarok szokásaival ismerkedhettek meg a kisiskolások.

Hitéleti programok - szentmise, vallások párbeszéde, zsinat
   
      A Világtalálkozók mindig egyházi eseménnyel kezdődnek, így volt ez most is, amikor a nyitónapon, a budapesti Bosnyák téren lévő római katolikus, Páduai Szent Antal Templomban Bárány Béla atya méltatta a világtalálkozó jelentőségét, s dr. Tanka László elnök szólt az eseménysorozatról, hívta meg a jelenlévő híveket, majd közösen részt vettek az azt követő szentmisén. Este a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában dr. Fisch Vilmos főtitkár, evangélikus lelkész házigazdai vendéglátásával a különféle egyházak – keresztény, muszlim, hindu, zsidó, stb.- civilképviselőinek közreműködésével zajlott egy bensőséges hangulatú beszélgetés, a népek, nemzetek barátságáról, együttműködéséről, a hitélet fontosságáról, szerepéről.
   Valamennyi Világtalálkozó fontos programja a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata, amelynek ezúttal Budapesten a Kálvin téri népfőiskolai előadóterem adott otthont, s központi témája -  Horkay László ny. püspök bevezető előadásával -  Kárpátalja reformátusainak mai helyzete volt. Ezt megelőzően tartotta soron következő ülését a Népfőiskolai Collegium, amely a felsőoktatással való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségeit vitatta meg dr. Kis Boáz elnökletével.

Konferenciák sorozata Budapesten
Társadalmi Párbeszéd Fórum: a nemzetegyesítést
szolgáló fejlesztési rendszer létrehozása

Budapesten konferenciák sorát tartották, közülük is kiemelkedtek a közéleti témájú szakmai tanácskozások. A korábbi évek sikeres gyakorlatát követve ismételten szervezett Társadalmi Párbeszéd Fórumot a Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület (KEP) Budapesten, a Világtalálkozó keretében, ezúttal a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel (NSKI) közösen Közép-Európa helyzetét, benne a Kárpát-medencét választották rendezvényük témájául, tekintettel az I. világháború centenáriumára is.

Az értékes bevezető előadást a KEP társelnöke, Dr. Marinovich Endre professor emeritus, a Veritas h. főigazgatója tartotta. Először Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke tartott előadást „Közép-Európa gazdasági versenyképessége” címmel. Alapos elemzésében óvatos optimizmussal jelölte meg a jövő kilátásait. A rendezvény keretében a Kárpát-medencei együttműködésről fontos előadást tartottak többek között: Fráter Olivér, az NSKI elnökhelyettese, Molnár György, az NSKI igazgatója és Radetzky Jenő, az MKIK alelnöke.

Az I. világháború sokrétű hatásáról Prof. Dr. Szakály Sándor történész, a Veritas főigazgatója számolt be, az ukrajnai válság aktualitásairól pedig Bársony András volt kijevi nagykövet. Ezeket az előadásokat, több más fontos, rövid határon túli és hazai előadás követte: Erdélyből Szép Gyula a Kolozsvári Operaház igazgatója, a KEP képviselője Romániában; Körmöci Károly a Vajdasági Egészségügyi Klaszter elnöke, a KEP alelnöke és képviselője Szerbiában; Mézes Rudolf a CSEMADOK alelnöke, a KEP képviselője Szlovákiában; Radda István a Panoráma Világklub Ausztriai Társklubja elnöke, az 56-os Szabadságharcos Lovagrend osztrák-német nagypriorja és dr. Gantner Péter történész, nemzetközi szakértő Köszöntötte a Fórumot Dr. Tanka László, a Világtalálkozó elnöke és Duray Miklós tekintélyes felvidéki közéleti személyiség is. A Társadalmi Párbeszéd Fórumot hg. Esterházy Antal KEP-elnök nyitotta meg, aki ünnepélyes keretek között átvette Dr. Tanka Lászlótól A Világ Magyarságáért közéleti kitüntetést. Zárszavában Marinovich Endre megköszönte a színvonalas előadásokat, a szervezők jó munkáját és kifejezetten sikeresnek minősítette az NSKI – KEP együttműködését. Ez valóban kifejezésre jutott a IV. Magyar Világtalálkozó munkájában több területen, így elsősorban a Világtalálkozó kiemelt közéleti programjának a Társadalmi Párbeszéd Fórumnak a megszervezésében, két rendezvény keretében, 15 ország közel 200 képviselőjének jelenlétében, a Fórum folyamatos internetes közvetítés mellett öt világrész felé.

A KEP és az NSKI eredményes együttműködése a Magyar Világtalálkozó keretében kiterjedt a Világtalálkozó több programjának meglátogatására és köszöntésére – elsősorban a három napos Világfalú fesztiválhangulatú rendezvényén– amelyet öt földrész közel 70 országából mintegy 30 ezren látogattak meg. A Társadalmi Párbeszéd Fórum rendezvényeiről több film is készül tekintettel arra, hogy lényegében az összes előadás felvételre került. A IV. Magyar Világtalálkozóhoz júniustól kapcsolódó három centenáriumi I. világháborús közép-európai emléktúrán a KEP és az NSKI képviseletében –együtt hagyományőrző honvéd civil szervezetekkel- kilenc helyen megemlékeznek a magyar hősökről. A Fórum fővédnökei: Hg. Esterházy Antal, a KEP elnöke és Prof. Dr. Kovács Árpád a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke voltak. Konferenciaigazgató és a Szervező Bizottság elnöke: Dr. Czeglédi József, a KEP ügyvezető elnök, a Szervező Bizottság titkára: Vasvári József, a KEP klubigazgatója voltak.

A Fórum keretében sor került május 22-én A nemzeti integráció fejlesztési rendszere a Kárpát-medencében című magas színvonalú szakmai tanácskozásra is. E rendezvény fővédnöke Szász Jenő, az NSKI elnöke képviseletében az intézet elnökhelyettese Fráter Olivér köszöntötte a hallgatóságot. Ezt rövid előadások követték a nemzeti integráció időszerű politikai, stratégiai kérdéseiről Duray Miklós, az NSKI elnökének tanácsadója, Dr. Garaczi Imre egyetemi docens és Horkay Nándor NSKI kutatási igazgatója részéről. Molnár György, az NSKI Kárpát-medencei hálózatfejlesztési igazgatója bemutatta az NSKI kezdeményezését a nemzeti integráció fejlesztési rendszerének létrehozásáról és az ennek érdekében a 2014-2020 között felhasználható európai uniós fejlesztési forrásokról. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás, az EMMI helyettes államtitkára ismertette a Kárpát-medencei szintű fejlesztési programok megvalósításának lehetőségeit 2014-2020 között az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban, melyekre az EMMI nemzetstratégiai nyitottságának eredményeként várhatóan ebben az ágazati programban kerülhet sor elsőként. Végül mintaként három konkrét példa került bemutatásra a határokon átívelő fejlesztési kezdeményezések lehetőségeiből Komáromi Róbert, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója, Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, valamint Bacsárszki Pál, a FEOP Zrt elnök-vezérigazgatója előadásában. E tanácskozás összefoglalásaként megállapítható, hogy a Kárpát-medencében napjainkra létrejöttek a feltételei a nemzetegyesítést szolgáló fejlesztési rendszer létrehozásának. (További információk: www.karpathaza.eu , www.kepcp.hu ).

Nemzetközi Tudományos Tanácskozás  - a Kárpát-medence versenyképességéről
181 előadás, 220 előadó, 24 szekció

Május 21-22. között az Óbudai Egyetemen sikeresen lezajlott a Báthory-Brassai Konferenciasorozat (BBK) immár 5. rendezvénye, dr. Tuzson Tibor konferencia igazgató irányításával. A BBK-sorozat valódi Kárpát-medencei magyar találkozóvá nőtte ki magát azzal, hogy az összes határon túli magyar egyetemről érkeztek előadók: a Lembergi Egyetemről, az Ungvári Egyetemről, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemről, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem marosvásárhelyi karáról, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemről, a kolozsvári Műszaki, a komáromi Selye János, a szabadkai és újvidéki egyetemről. Természetesen csaknem az összes magyarországi felsőoktatási intézmény is jelen volt. A Kárpát-medencei jelleget az is erősítette, hogy a szervezésben támogatást kaptunk az erdélyi tudományos szervezetektől is: a Kolozsvári Akadémiai Bizottságtól, a Romániai Magyar Közgazdász Társaságtól, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságtól, a Rajka Péter Vállalkozók Szövetségétől, a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségétől.

Az idei konferencia témája a „Kárpát-medencei versenyképesség”, széles értelemben, multidiszciplináris megközelítésben. Sikeréhez jelentősen hozzájárult az Óbudai Egyetem támogatása, köszönhetően egyetem korábbi és jelenlegi rektorának, Prof. Dr. Rudas Imrének és Prof. Dr. Fodor Jánosnak. Hasonlóan jelentős támogatást kaptunk Prof. Dr. Vajda Istvántól, a Kandó-Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánjától. Dr. Tanka Lászlónak, a Panoráma Világklub elnökének, a Magyar Világtalálkozók főszervezőjének köszönhetjük a kapcsolatot a fesztivállal. Emellett megtermékenyítően hatott a BBK-ra az Óbudai Egyetem fiatalos szellemisége is. A BBK fővédnöke Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács Elnöke volt. A BBK sikeres szervezésében kiemelkedő szerepe volt Neubauer Éva, SZIE doktorandusz önkéntes munkájának. Meg kell említeni Dr. Ozsváth Judit (Kolozsvár BBTE) kiemelkedő munkáját, az ISBN számmal ellátott BBK kiadványok szerkesztésében.

A BBK gondolata 2010-ben született és azóta az előadások száma évente megkétszereződik. Idén már két nap alatt 181 előadás hangzott el 220 előadótól 24 szekcióban. Az előadások témakörei megfeleltek a meghirdetett címnek, vagyis minden, ami a magyar versenyképességhez hozzájárul a Kárpát-medencében, beleértve a nemzeti összetartozás tudatát is. Az alábbi szekció csoportok alakultak ki:
  • A megnyitó plenáris ülésen, Dr. Kőrösi Mária elnökletével kiemelkedő szaktekintélyek tartottak érdekfeszítő előadásokat: Dr. Csath Magdolna, Dr. Finszter Géza, Dr. Botos Katalin, Sándorné Dr. Kriszt Éva és Lóránt Károly;
  • Gazdasági kérdések: versenyképesség, makrogazdaság, KKV, EU, management és pénzügyek, területi tervezés, turizmus, Dr. Csath Magdolna koordinálásával, 8 szekcióban.
  • Történelem és politikai földrajz Dr. Váralljai-Csocsán Jenő és Dr. Kőrösi Mária szervezésében, 5 szekcióban;
  • Védelmi rendszerek, Dr. Ranai Zoltán vezetésével;
  • Társadalomtudományok, oktatás, nyelvészet, Dr. Pletl Rita segítségével;
  • Műszaki és természettudományok, mezőgazdaság, Dr. Imecs Mária hozzájárulásával;
  • A lakosság testi, lelki erőnléte, mint versenyképességi tényező, Dr. Kádár Annamária támogatásával;
  • Kerekasztal szekcióban Dr. Botos Katalin elnökletével élénk párbeszéd alakult ki az aktuális problémákról.

A konferencia keretében fórumot biztosítottunk egy tudós-tudós párbeszédhez, és egyúttal létrehozunk egy generációs hidat is azzal, hogy a felsőoktatási hallgatóktól a legfelső egyetemi és szakmai vezetőkig minden szint képviseltette magát előadásokkal. A jövőre tervezett 6. Báthory-Brassai Konferencián - reményeink szerint - már nem a válságkezelés, hanem a Kárpát-medencei fellendülés lesz a középpontban, kiemelve a gyakorlati terveket és a sikeres megvalósításokat a gazdaság minden területén.

Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó
Afrika, a kihívás kontinense - Kereskedőházak a nagyvilágban - Vállalkozások ajánlásai
Az Aquincum Hotelben lezajlott, s számos ország üzletemberének részvételével rendezett Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó célja volt az üzleti, gazdasági kapcsolatteremtés és együttműködés lehetőségét kínálni a résztvevők számára. Ugyanakkor a Fórum nyitott és segítőkész volt a külföldi országok termékeinek, szolgáltatásainak, technológiáinak Magyarországon és más országokban történő megismertetése iránt; továbbá tájékoztatás hangzott el a kormány gazdasági törekvéseiről, az érdekképviseleti szervezetek munkájáról, az üzleti életet segítő intézkedésekről, intézményekről.  A találkozó egyik kiemelt témája Afrika üzleti lehetőségeivel foglalkozott.

Bevezetőül Joó Géza, a Világklub Üzleti Fórumának elnöke köszöntötte a mintegy kétszáz fős konferenciát, majd dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke  hangsúlyozta, hogy a rendezvény  a Világklub szellemisége, értékrendje alapján az üzleti, gazdasági kapcsolatteremtés és együttműködés lehetőségét kínálja számára, akik készek elősegíteni a magyar értékek, termékek, szolgáltatások, találmányok, technológiák és teljesítmények, népszerűsítését, térhódítását és üzleti sikerét megvalósítani szerte a nagyvilágban.

A Fórum résztvevőit Nemes Gábor, a The Aquincum Hotel igazgató üdvözölte, majd Bödőcs Róbert, a HITA üzletfejlesztési és befektetés-ösztönzési elnökhelyettese mutatta be a  Nemzeti Külgazdasági Hivatal üzletfejlesztési tevékenységét. Ezután Szárszó Tibor, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. ügyfélszolgálati igazgatója beszélt a magyarországi cégek Európai Unión kívüli exporttevékenységének segítéséről, a magyar termékek, szolgáltatások kiviteléről a magyar kereskedőházak által.

Kiemelt témakörként szerepelt a konferencián Afrika, mint az uj gazdasági lehetőségek kontinense. Elsőként H.M. Lounes Magramane, Algéria budapesti nagykövete tájékoztatta az üzletembereket országának azon intézkedéseiről, amelyek a külföldről érkező vállalkozásokat segítik. Majd Bokor Balázs, a Külügyminisztérium Afrika- Közel-Kelet Főosztályának helyettes vezetője beszélt a kormányzati törekvésekről, ezt követően pedig az Africa-Europe Challenge projektet mutatták be, a BF Futura társaság képviseletében  Gál József és dr. Kondricz Péter projektigazgatók. 

A konferencia további részében több mint húsz vállalkozás mutatta be röviden  tevékenységét, projectjeit. Többek között:  Lőrinc János, az Ökonet Kft. tulajdonos-igazgatója;  Révész Tamás a TWD Investments  Nyrt. marketing menedzsere; Gyuricza Gábor üzletember, a Világklub Brazil-Magyar Üzleti Fórumának elnöke; Mehezko Aleksandr oroszországi üzletember; Hegedüs Tünde, a Nívó Világ Galéria Gyűjtemény művészeti igazgatója; Weinhardt Attila, a Portfolio.hu elemzője; uresh Chaudhary,a Világklub Indo- Magyar Üzleti Fórum elnöke;  András Tünde, a Vitéz Kürtős marketingvezetője; Peszleg Tibor János villamosmérnök a Green Home Concept(épületfűtés napelemmel-magyar találmány) feltalálója;  Bedő Imre, a Férfiak Klubja igazgatója; Kerekes György, a Sky Cab, a magyar riksa találmány menedzsere; B. Szabó Péter borász Zürichből - és még mások, majd a fórum fogadással ért véget.

Művészeti programok
„Világok virága” - Festőművészek közös, monumentális alkotása -
NÍVÓ VilágGaléria Gyűjtemény - Békepaletták világháborús emlékhelyekről
A Világtalálkozó művészeti programsorozata Szegeden, a Feketesas Művészeti és Kulturális Szalonban  vette kezdetét  egy Nemzetközi művésztalálkozóval, amelynek  díszvendégei Svájcból és Franciaországból érkeztek.  Az előző Világtalálkozón megkezdett monumentális festmény közös alkotása tovább folytatódott a IV. Magyar Világtalálkozón, a Világfaluban. A mű reprezentálja a magyar művészek összefogását és stílusgazdagságát. A „Világok virága”, amely már 2013 évi fesztivált követően magán hordozta majd 100 művész keze munkáját, meghívást kapott több helyszínre, bemutatásra került Szegeden a Feketesas Művészeti Szalonban, Verőcén a Székelyfesztiválon. A IV. Magyar Világtalálkozón ismét színesítette, gazdagította művészeti közös alkotószíntérrel a fesztivált. A magyar művészek lelkes együttműködéssel, további kivirágoztatással közel 200 virágra bővítette a palettáját a nagy műnek.

Már csupán annyi szabad hely fenntartásával elkészült a nagy festmény, amennyi lehetőséget szándékozunk biztosítani azon magyar művészeink számára, akikhez el kívánjuk juttatni a közös alkotás lehetőségét. A Magyar Világtalálkozó Ifjusági Találkozó programján, Ópusztaszeren is bemutatásra került, majd 2014. június közepén, Franciaországban, Sochaux-ban, a MALS galériában kerül bemutatásra és továbbfestésre. Terveink szerint a „Világok virága” folyamatosan bemutatásra kerül a jövőben magyarországi és európai színtereken.

A Világklub Művészeti Galériája a magyar művészek összefogását, támogatását, segítését az üzleti szempontok erősítésével továbbgondolta és elindította a NÍVÓ VilágGaléria Gyűjtemény programját. A gyűjteményhez  csatlakozó művészek egy-egy alkotásukkal kapcsolódnak. Minden darabja eredeti alkotás, amelyből sugárzik az alkotójának szellemisége, lelke, mégis promóciós darabként viszi a hírét, tehetségét a magyar művészeinknek. Külön figyelemmel fordulunk az irányba, hogy a Világban szétszóródva alkotó magyar származású művészeinkhez is eljusson a gyűjteményhez való csatlakozási lehetőség. Az alkotások  bemutatásaival egy szelekciós folyamaton halad át időről időre, ami megmutatja a művészeinek piaci keresletét és  helyzetét a világban. Minden bemutató dokumentálása visszacsatolásra kerül a gyűjtemény alkotóihoz, amely gazdagítja a művészeti életművüket. A NÍVÓ Gyűjtemény első 18 darabja Mexikóban, Cancúnban, a 7. Magyar Fesztiválon bemutatásra került, majd Szegeden a Feketesas Kulturális, Művészeti Szalonban. Ezt követte a IV. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozata, amely otthont adott a gyűjteménynek, továbbá az Uránia Filmszínházban,  mind a Nemzetközi Sajtótájékoztatón, mind pedig a Megnyitó Díszünnepségen. Ezt követően Ópusztaszeren az Ifjúsági Találkozón, végül 65 darabra bővülve, gazdagította a Világfalu tömegrendezvényt a SYMA Rendezvényközpontban.

A NÍVÓ Gyűjtemény, ez ideig soha nem alkalmazott módszerrel, eredeti alkotásokkal, mégis technikailag alkalmazható, utaztatható módon viszi a jövőben hírét, tehetségét a magyar nemzet művészeinek. Júniusban a teljes anyag bemutatásra kerül Franciaországban, Sochaux-ban, továbbá meghívást kapott októberre Svájcba, Zürichbe. Szervezés alatt állnak további kiállítások, így például Szerbiában, Kaliforniában, s más helyszíneken.

A Világtalálkozón került bejelentésre Zelei József kerékpáros békekövet útja az I. Világháborús emlékhelyekre Budapesttől Párizsig – együttműködésben a „Béke-paletták” ( „Peace Palettes” ) európai művészeti együttműködést prezentáló programmal. Hegedűs Tünde festőművész, a Panoráma Világklub Művészeti Galéria vezetője, egyben az Amerikai Egyesült Államokban, Floridában bejegyzett Worldwide World Peace Marker Project  magyarországi „Művész Világbéke Nagykövete”, nemzetközi művészeti összefogásra és közös alkotásra buzdítja kortárs művésztársait a „Béke-paletták” ( „Peace Palettes” ) című alkotás létrehozására. Egy 10 négyzetméteres, I. Világháborúra való megemlékezését célzó, monumentális festmény születik meg a szegedi Feketesas Kulturális, Művészeti Szalonban. A felhívást elfogadó, Zelei József békekövet útját keresztező országok művészei által megfestett darabok a kerékpáros békeútja során összegyűjtésre kerülnek, majd Párizsban, az I. Világháborúra megemlékező, francia nemzeti ünnepnapon egy közös alkotássá egyesül. A létrejött  alkotás a művészeti összefogás eszközével figyelmet követel az „együttműködő Európáért”, célja a „Béke üzenete”.A „Béke-paletták” monumentális mű franciaországi fogadását a Párizsban működő Ateliers de Ménilmontant Művészeti Egyesület segíti.

Világfalu három napon át
Kárpátaljától Sri Lankáig - Kapcsolatépítés határok nélkül
Hétvégére a SYMA Rendezvényközpontban felépített Világfaluba, a nagy találkozások helyszínére költözött a rendezvény, ahol reggeltől estig zajlottak az események  sok ezer látogató részvételével, akik több mint fél száz országot, államot képviseltek. Messzi országokból is érkeztek, többek között voltak itt Argentínából, Brazíliából, Venezuelából, az USA több államából, Kanadából, Algériából, Ugandából, Angolából, Dél-Afrikából, Indiából, Sri Lankáról, Dubajból, Irakból, Kurdisztánból, Palesztinából, Európa tucatnyi országából, s természetesen a Kárpát-medence szomszédos országaiból. A Világtalálkozó díszvendége Kárpátalja volt, ahonnan több mint százfős kulturális küldöttség érkezett és mutatkozott be nagy sikerrel a színpadokon.

A Világfalu a magyar-magyar együttműködéseket, s más népek, nemzetek közötti kapcsolatépítését is szorgalmazza. Az idelátogatók a programok során megismerkedhettek a világ számos országának kultúrájával, világával, képviselőivel. A Világfalu nagyszínpadán a nyitástól zárásig tartó műsorfolyamban minden műfaj helyet kapott: a népzenétől az operetten át a pop-rockig, a legnépszerűbb előadóművészek, együttesek előadásában.
Megnyitó - Kívánságműsor - Hagyományőrző együttesek
A Világfalu megnyitó ünnepségén dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnökének köszöntője után dr. Vadász György, az OKISZ elnöke, s Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese üdvözölte a vendégeket. Fellépett a műsorban a nemzetközi hírű Honvéd Táncegyüttes és Zenekar, Kárpátaljáról Máthé Öcsi előadóművész, s a marokkói magyar származású, junior Príma díjjal kitüntetett Mesi népi énekes, az  irodalom is jelen volt, az Ady-évforduló kapcsán: a Medve Társulat „ Ady emlékezete - Csodálatos, képes, rettenetek”  című irodalmi műsorából kaphattunk remek ízelítőt Csuja Imre, Legerszki Krisztina, Baranyi Zoltán közreműködésével, Halmy György rendezésében.

Majd a Kívánságműsor keretében bemutatkozott Steve Taylor, a világ legjobbjai között számon tartott pánsíp művész Svédországból, s egy-egy dallal Nagy Anikó Kárpátaljáról, Farkas Annamária Kolozsvárról, Simándy Adél Malmőből,   Ezután a pop-rock és a magyar retro-zene kedvelői láthatták-hallhatták élőben kedvenceiket. Előbb a szegedi Indigó Zenekar „Őshaza - klasszikus magyar dallamok” című műsorában hangzottak el a legemlékezetesebb nóták. Majd felcsendült a Világtalálkozó dala, a Határtalan dal - Méry Péter szerzeménye -, s színpadon láthatta a közönség  Varga Miklóst, Nyári Károlyt és lányait, Alízt és Editet, akik legismertebb dalaikat adták elő.  Nagy sikert aratott a Mercy Együttes, s  a remek muzsikát játszó Melody Market zenekar. Bár Zámbó Jimmy már nincs közöttünk, de szerte a világon magyar közösségek őrzik emlékét, éneklik dalait, amelyek némelyike már-már örökzöld sláger lett. Ennek tiszteletére hangzottak el a Világtalálkozó nagyszínpadán, testvérei szervezésében, s a Jimmy emlékének ápolásában kimagasló szerepet vállaló nővér, Marietta háziasszonyi közreműködésével. Hatalmas taps fogadta Zámbó Krisztián és Zámbó Árpi dalait, valamint az üstökösként Szlovákiából érkezett fiatal előadóművész, Peter Sramek előadását.

Másnap a palóc hagyományőrzés képviselői, a Nógrád Néptáncegyüttes és Bohács István magyar nóta és népdalénekes mutatkoztak be, valamint a Rákóczi Hagyományőrző Egyesület, sok humorral átszőtt, parádés műsorát láthatták a jelenlévők. Ezután a 25 fős Ritmus Könnyűzenei Kórus érkezett a színpadra - a Zalai Világklub ajándékműsoraként- Nagyrécséről, az Ausztráliában hosszú éveken át koncerteket,műsorok  bemutató Vigadó Duó tagjaival, Ernszt Katalin és Nemere László előadóművészekkel. Műsoruk címe: Tavaszi szél vizet áraszt - s felölelte a magyar és a nemzetközi zenei élet örökzöldjeinek feldolgozásait, népszerű dallamait. Ezt követően az Obsitos Fúvószenekar előadásában klasszikus zenekari művek szólaltak meg, Fejes István karnagy vezetésével, majd a Díszruha Szalon ruhakölteményeit láthattuk a nagyszínpadi bemutató során, Szabó-Majlik Éva és Csehiné Lublóváry Mónika  irányításával. Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok - ezt a címet viselte a Törökszentmiklósról érkező Vadrózsák citera együttes műsora, amelyet a közönség már a korábbi Világtalálkozón is láthatott, s mindig nagy sikert arattak. Ezt követően a kalocsai T-Dance Hip Hop Tánciskola produkcióját tekinthették meg a jelenlévők, majd a Barakoo Szabad Dobkör műsora hangzott el, s bemutatkoztak a színpadon a Botond nemzetközi erő-és  ügyességi verseny döntősei, akiknek izgalmas  versenyét a Világfalu Botond-udvarában - Vér Valentin programvezető szervezésében tekinthették meg az érdeklődők.

Ezután  Afrika kultúrája mutatkozott be, az Utazz Afrikába Idegenforgalmi Iroda vezetője, s a Világklub Szub-Szaharai Társklubja elnöke, Szilasi Ildikó házigazdai közreműködésével. Ennek során fellépett a Boyzless Voice Gospel együttes (magyar énekesnők angol illetve zulu, szuahéli nyelvű afrikai gospel); az Afrobreakz Dobzenekar, akiket a nyugat-afrikai tradicionális ütőhangszer (djembe) iránti közös szeretet vezet, s a 8-10 fős csapat profi szinten dobolt djembén és más afrikai hangszereken, nyugat-afrikai ritmusokat játszva, s volt egy divatbemutató is, az Afrikai Szabóság szervezésében.

Valamennyi Világtalálkozón  fellépett  eddig és mindig nagy sikert aratott az ötven fős Váci Ifjúsági  Fúvószenekar - Kápolnai Jenő vezetésével-, akikben ezúttal sem csalódtunk, hiszen repertoárjukban a  klasszikus dallamok fúvós feldolgozásai éppúgy szerepelnek, mint a modern hangzások – elhangzott például egy LGT-szám, s az Omega együttes Petróleumlámpa című dalának fúvószenekari feldolgozása is.

Ezer torokból szólt a 10 legnépszerűbb népdal

Szerte a nagyvilágból több ezren küldték el legkedvesebb népdalaik címét az elmúlt hónapokban a IV. Magyar Világtalálkozó Szervezőbizottságának, hogy a szavazatok alapján összeállítsák a legnépszerűbb 10 dal listáját.  Mindezek május 24-én, szombaton délután először egy-egy népszerű előadóművész tolmácsolásában, majd pedig „ezer torokból” csendültek fel a Világfalu nagyszínpadán, egy gálaműsor keretében.  Mintegy száz dalra érkezett szavazat szinte a világ minden részéből, s a szavazatok alapján az alábbi sorrend alakult ki: 1. A csitári hegyek alatt, 2. Tavaszi  szél vizet áraszt, 3. Elindultam szép hazámból, 4. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, 5. Lovamat kötöttem, 6. Erdő mellett estvéledtem, 7. Erdő, erdő, marosszéki kerek erdő, 8. Megyen már a hajnalcsillag lefelé, 9. Ősszel érik babám, a fekete szőlő, 10. De szeretnék hajnalcsillag lenni.

A dalokat a zenei élet kiválóságai először egyedül - vagy meghívott vendégeikkel- énekelték el, majd bekapcsolódott az „ezer hang, s másodszorra a közönséggel együtt csendültek fel a dallamok.  Visszhangzott a Világfalu nagyszinpada, egyedülálló élmény volt hallani gyönyörű népdalainkat!

A dalokat előadták:  Beregszászi Olga Stephanus Rex aranydíjas  kárpátaljai színművésznő ; Bodza Klára Életfa- díjas énekművész; Budai Ilona Magyar Örökség-díjas népdalénekes; Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas előadóművész és a Krónikás Zenede; Guessous Majda Mária (Mesi) magyar-marokkói népdalénekes, junior Príma-díjas; a zuglói Liszt Ferenc Általános Iskola kórusai, s a Zenevár Óvoda ovisai;  Nagy Ibolya Déryné-díjas énekesnő; Nógrádi Tóth István Lyra-díjas magyar nóta és népdal énekes és tanítványai;  Tamás Gábor erdélyi származású előadóművész Svédországból, a Magyar Kultúra Lovagja; Tolcsvay Béla Príma-díjas énekmondó. Az együtt éneklésben közreműködő karvezetők voltak: dr. Ruzsásné Sebestyén Emília, Frimmel Zsófia, Kovács Katalin. Voltak, akik hangszert fogtak, tárogatóval, hegedűvel, citerával, népi hangszereikkel gazdagították az előadást, így példáuly Látó Imre és zenekara, Hegedüs Valér zongoraművész, Vesztergám Miklós tárogatóművész, valamint a különféle „dalbokrok”: Tolnai Mari és barátai, a Pesterzsébeti Csili Népdalkör; a kunadacsi Életet az éveknek népdalkör; Szabó Levente és a rákosszentmihályi katolikus templom énekkara; a Hölpp dalkör-  és még sokan mások járultak hozzá az együtténeklés sikeréhez.

A mintegy két órás gálaműsorról film készül, valamint az interneten élőben követhető volt a világ bármely táján, így  a képernyő előtt ülve magányosan, vagy csoportosan együtt énekelhették a Világtalálkozó résztvevőivel a legszebb magyar népdalainkat. Minden bizonnyal a magyar népdal szép ünnepe volt ez a májusi nap a IV. Magyar Világtalálkozón!

Méltó befejezése volt a produkciónak Mága Zoltán és Angyalai  fergeteges koncertje, amelyben a hegedűművész a repertoárjának legnépszerűbb dalait adta elő hatalmas sikerrel. Egyúttal bejelentette és meghívta a Világtalálkozó közönségét a rendezvénysorozat záró eseményére, az Operettszínházbeli koncertjére, amely egyúttal a 100 fellépésből álló világkörüli turnéjának a nyitókoncertje is.

A nagy együtténeklést és a Mága-koncertet követően érkezett a színpadra Svédországból, a kolozsvári születésű Tamás Gábor, a legnépszerűbb magyar származású előadóművészek egyike, műsorának címe: Óh, Erdély, szép hazám. A koncerten elhangzott valamennyi slágere, amellyel Amerikától kezdve Európán át Ausztráliáig meghódította a magyar közösségeket.  A nap zárásaként került sorra, immár hagyományosan az Operettgála, amelynek házigazdái a népszerű művészházaspár: Tóth Éva és Leblanc Győző voltak, s felhangzottak a legismertebb dalok, kiváló előadások, több neves előadóművész közreműködésével.

Joó-talkshow hírességekkel - Abigél a szépségverseny győztese - Vastag Csaba meghódította közönséget

A Világfalu nagyszinpadának minden nap az egyik legkedveltebb programja volt  Joó Géza zenés beszélgető műsora, amelyben felvonultak a hazai zenei élet legnépszerűbb szereplői. A Joó-talkshow vendégei voltak:  az X-faktor egykori sztárja, a felvidéki származású Takács Nikolas; a Neoton-legenda „frontembere”, Csepregi Éva; a Németországból zenei karriert befutó IVAN; Malek Andrea, a magyar musical koronázatlan királynője; az X-Faktor felfedezettje, a nagykárolyi Csobot Adél; a világon is párját ritkító férfi szoprán hanggal rendelkező Vásáry André énekes; Vastag Csaba, a legnépszerűbb X-Faktor győztes előadóművész; a legutóbbi X-Faktor verseny sikercsapata, a ByTheWay; az Amerikai Egyesült Államokból hazatelepült egykori hippi és kiváló zenész, a Psychedelic Cowboys frontembere Mouksa (Yungmayer Lajos); Pődör Csaba, a kick-boksz világbajnokság dobogós versenyzője.

Megrendezték a  IV. Magyar Világtalálkozó Szépe verseny döntőjét is. Az idei versenyre magyar származású vagy magyar gyökerekkel rendelkező 18-28 év közöttiek jelentkezhettek, s közülük áll össze a döntő mezőnye. A versenyigazgató Menyhárt Ágnes és a  művészeti vezető Tórizs Hajnalka nagyon színvonalas produkció keretében mutatta be a versenyzőket. Az utcai divatviseletben vagy valamely tájegység, ország, régió népi viseletében, majd koktélruhában a zsűri előtt - öt kontinens képviselői, a szépség- és divatszakma, a kulturális, a zenei és az üzleti élet reprezentánsaiból összeálló társaság- felvonuló lányok közül került ki a IV. Magyar Világtalálkozó Szépe cím tulajdonosa, aki egyúttal a közönségszavazatokat is elhozta: Repcsik Abigél budapesti leány. A második helyet Mihálylovics Heléna, a harmadikat Kerekes Fanny  szerezte meg.

Nagy siker fogadta a Díszruha Szalon divatbemutatóját, két alkalommal is tapsolhatott a közönség a gyönyörű ruhakölteményeknek, Csehiné Lublóváry Mónika divattervező cégtulajdonos irányításával. Ugyancsak látványos bemutatót rendeztek a barantások parádés műsorukkal. Majd ezután lépett a színpadra a mai könnyű zenei élet üstököse, a legnépszerűbb X-faktor győztes Vastag Csaba, akinek koncertjében nem csalódott a közönség, remek hangulatot varázsolt a színpadra.  Utána rajongói kíséretében végigsétált a Világfaluban, meglátogatta a pavilonokat, vezette a riksát, vendége volt a Világklub-pavilonnak, sőt még arra is vállalkozott, hogy a Világok virága óriás festményre saját kis alkotását elkészítse.

Gyermekprogramok: mesesátor, kalácssütés, puli

Dr. Gubánné Pintér Annamária programigazgató és csapata gazdag bemutatókkal várták az ifjabb látogatókat. Kézműves foglalkozások (csuhéfonás-babakészítés, nádhangszerek, virágkoszorúk, gyöngyfűzés, jurta mesesátor) és még sok más érdekesség fogadta az apróságokat. Kipróbálhatták a különféle népi hagyományokat, megismerkedhettek a szkíta, avar, hun ősmagyar ékszerek készítésével. A Gyermekuradalom központjában egy jurta Mesesátor állt, s a díszletet, ahol a foglalkozások, előadások zajlanak a dunaújvárosi kézművesek biztosították.

Egy igazi magyar termék a kürtös kalács - a Világtalálkozó süteménye-, s készítői, a Vitéz Kürtős munkatársai standjukon megtanították a gyerekeket a kürtős kalács készítés fortélyaira is - s természetesen, ki-ki elfogyaszthatta a maga által készített finomságot.

Neves előadók, érdekes történetek a Magyarsághíd-teremben
Kossuthról, világkörüli utazásokról, értékeinkről

Neves előadók, érdekes emberek, történetek, kulturális műsorok, filmvetítés - mindezt kínálta nyitástól zárásig a Világfalu bejáratánál található, mintegy 120 fős előadó terem. Magyarok a nagyvilágból. Vidd hírét a magyaroknak! Filmszemle, a Nívó VilágGaléria Gyűjtemény bemutatása. Magyar értékek fóruma. Előadások Kossuthról, a Mária-útról, az Őshazáról, az emberi testről, lélekről - és még sok más érdekességről. agyné Varga Mária és Tarczy Gyula műsorvezetők három napon át több tucat előadást, résztvevőt konferálhattak fel. Előadásokat tartottak: Kossuth szellemi öröksége - dr. Mezei László, a Kossuth Koszorúja Alapítvány elnöke és vendégei; a Mária zarándokút bemutatása - dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke; Két keréken a nagyvilágban -  Zelei József burgenlandi kerékpáros békenagykövet képes beszámolója külföldi útjairól; „Világok virága” közös monumentális festmény és a Nívó VilágGaléria gyűjtemény bemutatása - Hegedüs Tünde festő- és szobrászművész; A Föld kozmikus hatásai a balesetekre - Lantos-Lyka Antal előadása. A   Magyar Értékek Fórumán, többek között  - A kürtös kalács, több mint sütemény - András Tünde, a Vitéz Kürtös igazgatója; Afrika világáról - a  National Geographic díjnyertes fotográfusa, Lantai-Csont Gergely  képvetítéses beszámolóját láthatták, Szilasi Ildikó Afrika-szakértő, antropológus közreműködésével. Magyarok Svédországban  dr. Szalontai Éva háziasszonyi vezetésével. Nagy sikert aratott a Test, szellem, lélek - dr. Papp Lajos szívsebész professzor előadása és az „ Elveszett identitás és felemelkedés az ősi magyar világképünk szerint” dr. Darnói Tibor orvos előadása. Másnap Magyarok a nagyvilágban címmel bemutatkoztak a Panoráma  Világklub vezetői, majd a Gyere haza, várunk! Csontos Sandra, a Gyere Haza Alapítvány képviselője és vendégei. Ezt követte a „ Hagyományos harcművészet, barantások” címmel Vukics Ferenc előadása, s a Vidd hírét a magyaroknak - előadássorozat- Őseink nyomában - dr. Máthé Lajos hagyománykutató  előadása belső-ázsiai útjairól; Táltosok barlangja - Az ecuadori Tayos barlang titkai Purisaca Golenya Ágnes képes előadása; Magyarságismeret, hagyományaink - Tarján Gábor, néprajzkutató, antropológus előadása; A magyar nyelv, mint útikönyv az élet nevű túrához -  Juhász Zsolt, a címadó kötet szerzője, Szűcs Cecília, Iby Duba és dr. Pap Éva közreműködésével.

Harmath Ilona, Bősze Ferenc és Gulyás Péter  riportfilmje az ausztráliai magyarságról.  Dávid Fanni Zsófia (Ciprus) kisfilmje. Továbbá a Filmszemlén kerültek bemutatásra a PDSU Közép-Európai Tudományos Alapítvány Médiatanszékének vizsgafilmjei. A Magyarsághíd-teremben pedig a Nívó Világgaléria Gyűjtemény alkotásait tekinthette meg folyamatosan a nézőközönség.

A Találkozások Tere

Ez az a hely, ahol a világ különböző országaiból érkező honfitársaink és a külföldi állampolgárok randevút adhattak egymásnak, miközben megismerkedhettek egymás kultúrájával, értékeivel. Itt kaptak helyet a Kárpát-medence és magyarsága, s a Panoráma Világklub pavilonjai, ahol találkozhattunk az öt kontinens mintegy nyolcvan országát, államát átfogó közösség hazai és külhoni képviselőivel.  Találkozhattak például a Panoráma Világklub hazai és külhoni képviselőivel, akik a többi között Amerikát,Kanadát, Ausztráliát, Brazíliát, Dubajt, Svédországot, Svájcot,Angliát, Hollandiát, Németországot, Olaszországot és még számos  országot képviseltek. A Huszár Éva,  Szigethy Katalin és  Pörneki András által vezetett pavilon egyúttal afféle VIP-helyszínként is szolgált, hiszen itt találkozhatott ismerőseivel, rajongóival például Mága Zoltán, Vastag Csaba, Takács Nikolas, a ByTheWay együttes és mások. A szemközti pavilonban mutatkozott be Gaál István házigazda közreműködésével Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Őrvidék magyarságának képviselői. Gyakran csendült fel a zene, s ropták a táncot a kárpátaljaiak, akik süteménnyel, finom ital kóstolóval, és jó kedvvel, vendégszeretettel fogadták  a közönséget.

Magyar Értékek Utcája, Gyógyító Övezet, Találmányok Tere

Kiállítói standokon mutatkoztak be a magyar értékek képviselői: termelők, gyártók, szolgáltatók, s minden, ami jellegzetesen magyar érték, s azon cégek, intézmények, szervezetek, amelyek tevékenysége, szolgáltatása és kapcsolatrendszere a magyar-magyar együttműködés révén itthon és külföldön is egyaránt figyelemre méltóak lehetnek.Több mint száz kiállító várta termékeivel, szolgáltatásaival, bemutatóival, kóstolóival és prospektusaival a közönséget, a többi között: a Szentkirályi Ásványvíz, a Vitéz Kürtős, az Elixor, Zalakaros, Matyóföld, Ópusztaszer, Bánk, Sopron, az Aquincum Hotel, a Főnix Kastélyszanatórium, a Ceffa Virág és Díszruha Szalon, a Zila Kávéház, a Funny Drink, a Kardinál Coffee, a Variq World,  a Petendi Pálinkaház, Hungarikum Spájz, a Puli Holdjáró, a Phermed Pharma, az Experidance, a Siva Solar, a Vita Help,  Damasztor, az Idea Zone, a Molinó kft.

Külön utcarészt kapott a magyar vidék, a jelentősebb idegenforgalmi régiók, látványosságok, programok, Bátai Dóra programvezetésével. Ugyancsak külön standokon találkozhattunk a feltalálókkal, az ötletemberekkel, menedzsereikkel, s a találmányok forgalmazóival, Somogyi Hajnalka szervezésében. Bemutatkoztak a különböző régiók, városok, falvak idegenforgalmi ajánlataikkal, Kerekes György szervezésében.

A kiállítói pavilonokban az adott országra, kultúrára jellemző környezetben bemutatók, kóstolók, üzleti ajánlatok fogadták a közönséget.  Széles Emília programvezetésével elegáns pavilonjukban Ázsia  kiállítói nyitották a sort, majd Szilasi Ildikó, az Utazz Afrikába Utazási Iroda igazgatójának összeállításában Afrika kulturális és idegenforgalmi látványosságai fogadták az érdeklődőket, majd Irán, Kurdisztán és az Arab Emírátusok következtek, szemben velük pedig Oroszország, Horvátország, Olaszország, India és Ausztrália látványosságaival ismerkedhetett a közönség.

A Világfalu Gyógyító Övezetének célja: a test a lélek és a szellem harmóniája. Mindenki kedvére válogathatott a legősibbtől a legmodernebb gyógymódokig, a magyar orvosok, feltalálók gyógyító eszközeiket és gyógyító szereiket mutatták be. Előadások, bemutatók az egészséges életmód, a természetgyógyászat és az ezotéria témaköreiből, dr. Idrányiné Pátzay Anna programvezetésével. Megtalálhatóak voltak  a hagyományos gyógymódok, technikák, termékek és találmányok képviselői, a házi természetgyógyászati praktikák, kaphatóak bio-élelmiszerek, italok, különféle gyógyhatású készítmények. Bemutatkoztak az ezotéria különféle területei, volt ingyenes masszázs, felmérés, tanácsadás, különféle kóstolók. A Gyógyító Sátorban előadások, bemutatók, műsorok zajlottak.

Botond-udvar,  a barantások és íjászok jurta sátra

"Erős nemzet a magyar!" – ez volt a jelmondata a hagyományőrzést ápoló erős emberek ügyességi versenyét szervezőknek, Vér Valentin irányításával. Bemutatókat tartottak, majd vasárnap délután megrendezték az erős emberek nemzetközi ügyességi versenyének döntőjét. Szomszédságukban kapott helyet a barantások jurta sátra, amelyben a bemutatók, szórakoztató programok mellett az ősi harcművészet hagyományőrző csapatának tevékenységével is megismerkedhettek az érdeklődők  Csaba László és Bognár István programvezetésével.  Itt kapott helyet az Íjászudvar, ahol nyíllövő bemutató és verseny is zajlott  Csizmadia József szervezésében.

Konferenciák üzletr
ől, egészségről, Ázsiáról

Az I. emeleten található mintegy száz férőhelyes, vetítővel, hangosítással felszerelt, légkondicionált előadóterem adott otthont az Üzleti Fórumnak, az Egészség Konferenciának, az Ázsia Fórumnak, s más programoknak.  A konferenciák résztvevői arra keresték a választ: a magyar-magyar kapcsolatok révén hogyan építhetik kapcsolataikat a nagyvilágban, lehet-e magyar-magyar összefogás az üzleti kapcsolatok, a marketing területén is?

Az Üzleti Fórum díszvendége dr. Vadász György, az OKISZ elnöke volt, aki előadásában a kis- és középvállalkozások lehetőségéről szólt, hangsúlyozva:  célkitűzéseiknek megfelelően segítik, hogy tekintélyes, európai színvonalú, hagyományaiban és értékeiben gazdag, pártoktól független kis- és középvállalkozói munkaadói érdekképviseletet lássanak el. Ezt követően számos üzletember, vállalkozás mutatkozott be, tartott rövid előadást, majd kötetlen beszélgetéssel ért véget a fórum.

Vasárnap rendezték meg a IV. Egészségkonferenciát, amelynek célja volt, felhívni a figyelmet a kiváló magyar egészségügyi szakembereinkre, feltalálóinkra, a kiemelkedő magyar szakterületekre, az egészségturizmus, az egészségügyi világpiac számára. Közösségek, intézmények, cégek bemutatkozására, szolgáltatások, termékek, kóstolók ajánlására is sor került.

A Világfalu utolsó programjaként- mint mindig-, ezen az estén is felcsendült Vesztergám Miklós tárogatóművész előadásában az Il Silenzio, s ezzel ért véget a Világfalu három napos rendezvénysorozata.

A Világtalálkozó záró eseménye az Operettszínházban:
Mága Zoltán világkörüli koncertjének nyitánya

Mága Zoltán hegedűművész, amikor az Uránia Filmszínházban átvette A Világ Magyarságáért művészeti díjat, bejelentette, hogy az eseménysorozat zárásaként egy nagyszabásu koncertet ad, május 26-án este az Operettszínházban. Zsúfolásig megtelt az Operettszínház azon az estén, amely egyúttal a Hegedűvel a világ körül 100 állomásos turné nyitó koncertjét is jelentette. Mága Zoltán mellett, többek között fellépett   Anna Maria Kaufmann kanadai-német opera- és musical énekes, az Operettszínház művészgárdája, a Primarius Szimfonikus Zenekar, az Ymiso Kamarazenekar, a  Budapest Táncművészeti Stúdió. A gálaestet a Budapesti Operettszínház igazgatója, a Kossuth-díjas Kerényi Miklós Gábor rendezte.

Dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke a kilenc napos rendezvénysorozat végén bejelentette, hogy az elkövetkező hetekben még úgynevezett kapcsolódó rendezvények is zajlanak Kolozsváron, Csíksomlyón, Széken, Balatongyörökön, Örkényben, Siófokon, az V. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozatára pedig 2015 májusában kerül sor.

www.vilagtalalkozo.hu

 

2014. július 14., hétfő

Mindig támogatja a kárpátaljai magyarokat a magyar kormány

Mindig a kárpátaljai magyarok mögött áll a magyar kormány és Magyarország miniszterelnöke - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára vasárnap Tiszaújlakon, a kárpátaljai magyarság hagyományosan legnagyobb tömegrendezvényének számító Turul-ünnepségen. A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának helyszínén, a Tiszaújlak-Tiszabecs határátkelő mellett emelt turulmadaras emlékműnél elmondott ünnepi beszédében az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a Vereckei-hágón át Lengyelországból megérkezett Rákóczi Ferenc vezetésével nyolc éven át tartó szabadságharc kezdődött. A politikus úgy vélte, hogy a nemzeti összetartozásról 2010-ben elfogadott törvény nagyon fontos szimbolikus lépés volt a nemzet újraegyesítéséért folytatott küzdelemben, de még mindig nagyon sok tennivaló van a nemzeti közösségek közötti bizalom növelésében, a nemzeti egység megteremtésében. Hozzáfűzte: "az elmúlt négy évben bebizonyítottuk, hogy nemzetünk ereje az egységben és a közösségben rejlik", amelyet szerinte a kárpátaljai magyarság negyedszázada minden évben megtartott Turul-ünnepsége is bizonyít. Az elmúlt időszak sikerei mellett Kárpátalján ma is számos kihívás van, amelyek körültekintést, kitartást és bölcsességet követelnek. "Magyarországnak a kárpátaljai magyarok biztonsága az, ami leginkább számít. Világossá szeretném tenni, hogy a kárpátaljai magyarok számíthatnak ránk, mindig mögöttük áll a magyar kormány és Magyarország miniszterelnöke" - mutatott rá a helyettes államtitkár. Kiemelte: a kárpátaljai magyarság sorsának előmozdításában a magyar kormány a KMKSZ-re megbízható stratégiai partnerként tekint. Rámutatott: a kormány mindig biztos partnere azoknak a szervezeteknek, amelyek az adott magyar közösség és az egyetemes magyarság érdekeinek képviseletére esküdtek fel, s esküjükhöz méltóak is maradtak. A politikus kiemelte: a kárpátaljai magyarság számára a legfontosabb Kárpátalja biztonságának a megőrzése, ennek érdekében a magyaroknak is mindent meg kell tenniük. Ehhez szükség van – mint fogalmazott – minden egészséges politikai erő összefogására. Ugyanakkor a kárpátaljai magyarság továbbra is fenntartja azokat a követeléseit, amelyeket 25 év óta minden évben elmond a Turul-ünnepségen is – emlékeztetett a KMKSZ elnöke.

(MTI)

Erősödik a Magyarság Kárpát-medencei képviselete Brüsszelben

A most megszerzett brüsszeli képviselet azt a célt szolgálja, hogy a magyar ügyek erőteljesen jelenjenek meg "Európa legnagyobb agóráján". A májusi európai parlamenti (EP) választásokon kialakult brüsszeli erőviszonyok és a magyar ügyek fokozott megjelenítésének tervei voltak a központi témái vasárnap a 2. Martosi Szabadegyetem utolsó politikai fórumának, amelyen Szájer József és Csáky Pál EP-képviselők beszélgettek. A felvidéki magyarság legnagyobb nyári rendezvényének zárónapján a Fidesz és a Magyar Közösség Pártjának (MKP) EP-képviselője egyetértett abban, hogy a Kárpát-medencei magyarság erős brüsszeli képviseletét fel kell használni az európai fórumokon a magyar ügyek erősebb megjelenítésére. Úgy vélekedtek: az erős képviselet bővíti az érdekérvényesítés lehetőségeit. Szájer József az EP választások eredményeit értékelve - külön utalva arra, hogy a Fidesz által állított össznemzeti EP-képviselőjelölti listára a külhoni magyarság tagjai is felkerültek - azt hangsúlyozta, hogy a kárpát-medencei magyarságnak az eddigi legerősebb képviselete lett Brüsszelben. Elmondta: a most megszerzett brüsszeli képviselet azt a célt szolgálja, hogy erőteljesen jelenjenek meg "Európa legnagyobb agóráján". Csáky Pál az EP választással kapcsolatban kifejtette: "Ma már világos, hogy az MKP stratégiája jó volt" - szögezte le Csáky Pál, hozzátéve: a felvidéki magyar választók erős mandátumot adtak neki, annál is inkább, hiszen az EP-választáson sikerült legyőzniük a Most-Híd vegyespártot. A fórumon az egyik nézői kérdésre, amely a Fidesz képviselői csoportjának az Európai Néppárt (EPP) frakcióján belüli helyzetét és a Jean-Claude Juncker EB-elnöki jelölése kapcsán kialakult helyzetet firtatta, Szájer József azt mondta: az erőviszonyok egyértelműek, a Fidesz össznemzeti listáján Brüsszelbe jutott képviselők ahhoz a csoporthoz tartoznak, amely eldönti az EPP ügyeit, és ezt az erőt a magyarság ügyeinek átültetéséhez akarják felhasználni. Csáky Pál a magyar ügyek brüsszeli megjelenítéséről azt mondta: mindent meg fog tenni azért, hogy a magyar érdekeket maximális erővel képviselje, ugyanakkor a korábbi felvidéki magyar EP-képviselőknél "érzékelhetőbben akar megjelenni" a Felvidéken is. Egy kérdésre válaszolva, amely a Most-Híd listáján az EP-be jutott képviselővel való esetleges együttműködésének lehetőségeit firtatta, úgy vélekedett: a kérdés nyitott, és magában hordozza az együttműködés lehetőségét. "Egyelőre beszélő viszonyban vagyunk, aztán meglátjuk, hogyan lesz ebből több" - jegyezte meg. A szerdán kezdődött ötnapos szabadegyetem a felvidéki magyarság legnagyobb nyári rendezvénye volt. Az erdélyi Tusványos mintájára - hagyományteremtő céllal - tavaly rendeztek meg először a Révkomáromhoz közeli Martos község Feszty parkjában. Idén központi témáit a felvidéki magyarság sorskérdései és megmaradásának lehetőségei, illetve a nemzetpolitika adta.

(MTI - fidesz.hu)

2014. július 1., kedd

Szentségében gyökerezik a király

Szent László nagysága azon túl, hogy igazi nagy király volt, szentségében gyökerezik.

Hagyományos városi Szent László-napot tartottak a magyaróvári Szent Gotthárd Római Katolikus Egyházközség és a városvédő egyesület szervezésében, az önkormányzat támogatásával vasárnap este. Az esemény alkalmával ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Gotthárd-templomban Kapui Jenő esperes. Ezt követően a lovagkirály szobrának tövében dr. Kocsis Sándor, a városvédők elnöke köszöntőjében kiemelte: történeti hagyomány, hogy Magyaróváron, mint határőrvidéken megfordult Szent László. A lovagkirály tisztelete évszázadok óta él a városban.


Szent László királyra emlékeztek vasárnap a róla elnevezett téren Mosonmagyaróváron.
Szent László királyra emlékeztek vasárnap a róla elnevezett téren Mosonmagyaróváron.


Kiss Tamás, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár igazgatója Szent László örökségét méltatva kiemelte: a középkorban Szent Istvánénál is erősebb volt a lovagkirály tisztelete. Nem csupán a templomokban tisztelték, hanem különösen nagy tekintélye volt a későbbi királyi udvarokban is.
A szónok részletesen beszélt Szent László hermája készítésének körülményeiről. Mint mondta: a többi Árpád-házi király, szent arcvonásai nem ismertek, a róluk készült alkotások csupán művészi elképzelések. Ezzel szemben Szent László hermáján a lovagkirály valódi arcvonásai láthatók. Kiss Tamás szerint Szent László nagysága azon túl, hogy igazi nagy király volt, szentségében gyökerezik.

http://www.kisalfold.hu

A Magyar Királyi Udvar politikai közleménye

1.) Földvásárlási moratórium meghosszabbítása

A földvásárlási moratórium meghosszabbítása indokolt Magyarország részéről. Az EU csak azután várhatná el az EU állampolgárok földvásárlási jogát, hogy ha Magyarország eljutott a nyugat-európai gazdasági- és életszínvonalra. A Szent Korona Tan azonban egyértelműen kimondja, hogy a Magyar Földet csak magyar emberek birtokolhatják! Szükség esetén Magyarország EU csatlakozási szerződését is újra kell tárgyalni, mint ahogyan azt Anglia oly sokszor megtette saját érdekei érvényesítésére. Az új Földtörvénynek azonban minden Magyar ember részére biztosítania kell a földvásárlási jogot!

2.) A Jegybankon keresztül megvalósítandó kormányzati árfolyam-politika kialakítása és az árfolyamcél

Továbbra is jegybankon keresztül megvalósítandó kormányzati árfolyam-politika kialakítását szorgalmazzuk, árfolyamcélnak megjelölve a 230 forint/euró célárfolyamot. Az erős nemzeti fizetőeszköz létrehozása Nemzetérdek! Egyértelmű és teljesen nyilvánvaló a kormány felelőssége a kialakult helyzet miatt. A devizahitelek önmagukban alacsony kamatozású jó konstrukciók, ha a forint árfolyama hosszú távon stabil és erősödik. Jelenleg a kormány a teljes felelősséget a bankokra kívánja hárítani, holott a forint árfolyam miatt egyértelmű a kormány felelőssége is. Az etikus banki működés létrehozását továbbra is szükségesnek tartjuk, ugyanakkor egyértelmű a kormányzati árfolyam-politika kialakításának szükségessége. A kormányzati szándékot alapvetően jónak tekintjük, de gazdaságilag jobban megfontolt és professzionálisabb lépések szükségesek! Magyarország jobban teljesít, de még nagyon sok a teendő!

3.) Új médiatörvény létrehozása szükséges, mely elvárja az emberi élet védelmét és az emberi méltóság tiszteletét a médiában. Legyen több szeretet a világban! 

4.) Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a szexuális orientációról és nemi identitásról szóló határozatának kérdésköréhez
Egyetértünk azzal a joggal hogy az emberek önmagukat békés és törvényes keretek között kifejezzék.
Egyetértünk az emberi jogok tiszteletben tartásával, ide értve az igazságosságot, az egyenlőséget és mindezen jogok gyakorlását.
Egyetértünk azzal, mely szerint a nemzetközi emberi jogi törvény is arra az elvre épül, hogy minden egyes embert ugyanazok a jogok és szabadságjogok illetnek meg, ahogyan ez az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában áll.
Viszont az egészséges és helyes nemiséget a férfi és a nő kapcsolata jelenti. A nemek létrejöttét a születéssel ténynek és a természetes, helyes állapotnak tekintjük.

5.) Gazdasági növekedés - Az Ország exponenciális gazdasági növekedése továbbra is indokolt. A nyugat-európai gazdaságok teljesítménye eléri a GDP 1000-2000 Mrd €/évet, míg Magyarország továbbra is 100 Mrd €/év körüli gazdasággal rendelkezik. Felhívtuk Kósa Lajos úr figyelmét a hatalmas különbségre, melynek révén Matolcsy úr azt nyilatkozta, képesek vagyunk a magyar GDP-t megduplázni, mely lényegében 200 Mrd €/évet jelent. A jelenlegi gazdasági növekedési szint maximuma kb 6% évente, míg a GDP megduplázása 100%-os növekedést jelent. Magyarország akkor lesz versenyképes a nyugat-európai országokkal, ha a GDP 1000 Mrd €/év teljesítményt éri el, mely lényegében 1000%-os növekedés szükségességét jelenti.

6.) Az egészségi állapot növelése
Az orvostudomány fejlesztése révén arra kell törekednünk, hogy minden ember számára elérhető legyen a 100%-osan egészséges állapot. Gondolunk itt pl. a természetes éles látásra, jó hallásra, beszédkészségre, teljes értékű mozgásra, érzékelésre; testünk külső fizikai állapotának egészségére, valamint a belső szervek egészséges működésére. Az orvostudomány ma már számos fejlett megoldást kínál, melyeket igyekezzünk alkalmazni.


 
 

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés