Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2009. április 12., vasárnap

Surrexit Dominus

Az Úr Tízparancsolata

1.) Uradat Istenedet Imádd!

2.) Istenedet és annak nevét tiszteld!
3.) Az Úr napját szenteld meg!
4.) Atyádat és Anyádat tiszteld!
5.) Védd, és tiszteld az emberi tulajdont!
6.) Védd az emberi életet!
7.) Élj erkölcsösen, életre szóló szent házasságban!
8.) Légy becsületes, mondj igazat!
9.) Védd az emberi környezetet, szeretett bolygónkat a Földet!
10.) Élj intelligensen: békességben és szeretetben!2009. április 1., szerda

Rex cum Deo pro Patria

Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király megfogalmazásában olvassák a Szentatya üzenetét a G20 országokhoz, az Uralkodó megparancsolja a pozitív kommunikációt, mely elősegíti a gazdasági és pénzügyi növekedést!


XVI. Benedek pápa üzenetben fordult a londoni G20 csúcs résztvevőihez, arra bátorítva az államokat és nemzetközi szervezeteket, hogy közösen keressenek megoldást a nemzetközi gazdaság növekedésére. Több etikára van szükség a gazdasági struktúrákban. Ezzel arra tanít bennünket, hogy az etika nem egy külső eleme a gazdaságnak, hanem belső része és a gazdaság megfelelően csak etikai összetevőkkel működhet. XVI. Benedek levelében rámutatott, hogy a jelenlegi globális helyzetből történő előrelépést csak együttesen lehet elérni. Mély megfontolásra ösztönöz a pápa. Figyelembe kell venni a multilaterális mechanizmusokat és struktúrákat, amelyek az ENSZ és társult szervezeteinek része, annak érdekében, hogy minden ország hangját meghalljuk és biztosítsuk, hogy mindenki támogassa a G20-as találkozók által hozott intézkedéseket. Majd a Szentatya egy másik témát ajánlott a G20 országok tanácskozásának figyelmébe. A pénzügy, a kereskedelem és a termelési rendszerek emberi alkotások. Az egyetlen valós és szilárd alap az emberi személybe vetett hit – figyelmeztetett a pápa. Ezért a gazdasági előrelépésre irányuló intézkedéseknek biztonságot kell kínálniuk a családoknak és stabilitást a dolgozóknak, továbbá megfelelő szabályok és ellenőrzések által vissza kell állítani az etikát a pénzügyi világban. A személybe vetett megújított hit hasson át minden lépést, amely az előrelépés felé vezet. Úgy alkalmazhatjuk legjobban a gyakorlatban, ha bátran és nagyvonalúan megerősítjük a nemzetközi együttműködést, amely képes előmozdítani az igazán humánus és átfogó fejlődést.

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés