Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2009. március 29., vasárnap

2009. március 9., hétfő

Királyi újévi beszéd

A Jóisten kegyelméből, áldásával és segedelmével!


Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király 2008.01.01-jei trónra lépése után 1 esztendővel ünnepeljük együtt a Magyar Királyságot, a Szakrális Királyságot, az Alkotmányos Abszolút Monarchiát!


A több ezer éves hun-magyar királyság nyomdokain honfoglaló Árpád által a Kárpát-Medencébe vezetett Magyarság a Szent István Király által 1000-ben alapított Magyar Királyságban 2009 új esztendejében éljen örömben, békességben, jólétben! A dicső Magyar Történelmet, melynek viszontagságai kalandosak a jelen új jövendő felé vezeti! Az elmúlt esztendő sikeres volt, legyen 2009 sikeresebb! A királyi óhajok teljesülésében előrelépés történt, bár sokkal gyorsabb előrelépésekre van szükség mely a Magyar Nemzet érdeke! Számoljuk sorra a királyi célokat! 1.) Koronázás - A trónra lépést követően a Magyar Király óhaja a koronázás a Szent Koronával, mely jelenleg a Magyar Parlament Kupolatermében található! A Szent Atya, XVI. Benedek Pápa koronázza I. Levente Apostoli Magyar Királyt a Szent István Király Bazilikában, Budapesten! 2.) Házasság - A Magyar Király Ő Királyi Felsége Magdaléna Svéd Hercegnőt óhajtja feleségül Magyar Királynénak! 3.) Budavári Királyi Palota - A Budavári Királyi Palota az Uralkodó lakhelye. Az Uralkodó megparancsolta a kinevezett Királyi Kancellárnak: Excellenciás Dr. Sólyom Lászlónak és a Magyar Országgyűlésnek a Palota felújítását, belső és külső királyi pompájának helyreállítását. A Palota felújításra költendő teljes összeg 1000 milliárd magyar forint, az éves királyi udvartartásra költendő összeg 100 milliárd magyar forint/év! 4.) Magyar Királyság - az Uralkodó óhaja a Magyar Királyság: Nagy Magyarország területeinek egyesítése! 5.) Belpolitika - Az Uralkodó óhaja a Magyar Parlament Felsőházának létrehozása, összehívása, melynek tagjai a Magyar Nemzeti Arisztokrácia “maiores natu et dignitate, una eademque nobilitas”, a tőkések, a tudomány és az egyház képviselői! Az arisztokrácia tagozódása: főnemesség, középnemesség és kisnemesség, melynek lélekszáma 500.000 fő! Főnemesek a hercegi, grófi, bárói családok! Magyarországot a Parlament Felső és Alsóházában egyaránt Emberebb Embereknek és Magyarabb Magyaroknak kell vezetni! Magyar Parlament Alsóház - A szignifikáns politikai pártok jelenleg a Jobbik, MIÉP, KDNP. A polgári kormányzat előrelépés az Alsóházban. Az Uralkodó óhaja polgári kormányzat alakulása Dr. Semjén Zsolt miniszterelnökségével! Tartsanak előrehozott választásokat egyidejűleg az európai parlamenti választásokkal! Az Alsóház politikája megfelelő szinten legyen kongruens, így az Uralkodó csak a Felsőházban óhajt megjelenni! Magyar Népesség - A Magyar Népesség növekedjék 20 millió főre a Kárpát-Medencében! Magyar Gazdaság - a Magyar tulajdon növekedése kívánatos, magyar tulajdonú banki, biztosítói, high-tech, ipari, energia, élelmiszeripari, mezőgazdasági szektor! Teljes Magyar tulajdonba a Magyar Tőzsdét, a BUX növekedjen, a magyar tulajdonú multinacionális, nagyvállalatok, középvállalatok és KKV-k növekedjenek, gyarapodjanak. A magyar export növekedjen! A GDP jelenleg 30.000 milliárd magyar forint/év. A Magyar Gazdaság érje el a GDP: 100.000 milliárd forint/évet. A forint erősödjön az euróhoz, dollárhoz képest, 100 forint/deviza érték alatt stabilizálódjanak! A GDP-ben növeljük magyar tulajdonú cégek részarányát min. 51%-ra! 6.) Külpolitika - Barátság, béke, szeretet, intelligens erő politikája! Minden Nemzettel barátságban, békében, szeretetben, egymás segítésében kell élnünk! Az 1000 éves Magyar Királyság és Nagy-Magyarország létét el kell fogadtatnunk szomszédainkkal és a Világ Nemzeteivel! EU - A Magyar Király óhaja az Európai Királyság megalkotása, mely a teljes Európa Kontinenst magába foglalja, annak minden európai nemzet tagja! Az Európai Királyság a leggazdagabb, legintelligensebb, legerkölcsösebb Világhatalom! Az EU jelenleg a Világ legnagyobb gazdasági hatalma, éves összes GDP-ben meghaladja az Egyesült Államokat, közel 14 trillió euró/év szinttel! Az amerikai életszínvonalhoz ezt meg szükséges duplázni a környezet javulásával egyidejűleg - fenntartható fejlődés irányelv! ENSZ - Az élet megóvása és az emberi méltóság növekedése kiemelt cél, valamint a klímavédelem! A béke és a szeretet intelligens! A klímaváltozást meg kell állítani, megfelelő, kényelmes klímában éljünk! A globális GDP növekedjen a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően! A Világgazdaság stabilizálódjon és növekedjen!

PAX!

A Magyar Nemzetért, a Magyar Hazáért, a Magyar Királyságért!

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés