Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2016. augusztus 21., vasárnap

Reagálás Orbán Viktor miniszterelnök úr tusványosi beszédéreSokkal jobban kell figyelni a pozitív kommunikációra, mely a stabilitás és stabilizáció, növekedés, fejlődés kommunikálását jelenti. A gazdasági stabilitás kommunikációja fog gazdasági stabilitást eredményezni. Európában és Magyarországon jólét van, ezt a jólétet kell tovább növelnünk és erősítenünk! Európában és Magyarországon elitstabilitás van, de még jobb elitet kell létrehozni a teendők és feladatok jobb elvégzése érdekében. Európa továbbra is globális szereplő. A Brit Monarchia benntartása az Európai Unióban továbbra is feladat és királyi parancs! Növelni kell Európa globális szerepvállalását! A teendőket és a megoldást minden esetben sokkal jobban ki kell hangsúlyozni!

Magyarországon továbbra is teendő a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése, mint szuverén magyar nemzeti királyság!
Az Európai Unió szempontjából előrelépés az Európai Parlament Felsőházának létrehozása az európai arisztokrácia tagjaiból. Uniós szinten feladat a migráció jelen formájának teljes leállítása. Az Európai Unión kívül keletkezett problémákat az Európai Unión kívül kell megoldani, mely elsősorban ENSZ feladat.

Küzdenünk és ha kell harcolnunk mindig elsősorban valamiért kell mivel az a pozitív irány.


A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A SZUVERÉN MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés