Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2014. július 1., kedd

A Magyar Királyi Udvar politikai közleménye

1.) Földvásárlási moratórium meghosszabbítása

A földvásárlási moratórium meghosszabbítása indokolt Magyarország részéről. Az EU csak azután várhatná el az EU állampolgárok földvásárlási jogát, hogy ha Magyarország eljutott a nyugat-európai gazdasági- és életszínvonalra. A Szent Korona Tan azonban egyértelműen kimondja, hogy a Magyar Földet csak magyar emberek birtokolhatják! Szükség esetén Magyarország EU csatlakozási szerződését is újra kell tárgyalni, mint ahogyan azt Anglia oly sokszor megtette saját érdekei érvényesítésére. Az új Földtörvénynek azonban minden Magyar ember részére biztosítania kell a földvásárlási jogot!

2.) A Jegybankon keresztül megvalósítandó kormányzati árfolyam-politika kialakítása és az árfolyamcél

Továbbra is jegybankon keresztül megvalósítandó kormányzati árfolyam-politika kialakítását szorgalmazzuk, árfolyamcélnak megjelölve a 230 forint/euró célárfolyamot. Az erős nemzeti fizetőeszköz létrehozása Nemzetérdek! Egyértelmű és teljesen nyilvánvaló a kormány felelőssége a kialakult helyzet miatt. A devizahitelek önmagukban alacsony kamatozású jó konstrukciók, ha a forint árfolyama hosszú távon stabil és erősödik. Jelenleg a kormány a teljes felelősséget a bankokra kívánja hárítani, holott a forint árfolyam miatt egyértelmű a kormány felelőssége is. Az etikus banki működés létrehozását továbbra is szükségesnek tartjuk, ugyanakkor egyértelmű a kormányzati árfolyam-politika kialakításának szükségessége. A kormányzati szándékot alapvetően jónak tekintjük, de gazdaságilag jobban megfontolt és professzionálisabb lépések szükségesek! Magyarország jobban teljesít, de még nagyon sok a teendő!

3.) Új médiatörvény létrehozása szükséges, mely elvárja az emberi élet védelmét és az emberi méltóság tiszteletét a médiában. Legyen több szeretet a világban! 

4.) Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a szexuális orientációról és nemi identitásról szóló határozatának kérdésköréhez
Egyetértünk azzal a joggal hogy az emberek önmagukat békés és törvényes keretek között kifejezzék.
Egyetértünk az emberi jogok tiszteletben tartásával, ide értve az igazságosságot, az egyenlőséget és mindezen jogok gyakorlását.
Egyetértünk azzal, mely szerint a nemzetközi emberi jogi törvény is arra az elvre épül, hogy minden egyes embert ugyanazok a jogok és szabadságjogok illetnek meg, ahogyan ez az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában áll.
Viszont az egészséges és helyes nemiséget a férfi és a nő kapcsolata jelenti. A nemek létrejöttét a születéssel ténynek és a természetes, helyes állapotnak tekintjük.

5.) Gazdasági növekedés - Az Ország exponenciális gazdasági növekedése továbbra is indokolt. A nyugat-európai gazdaságok teljesítménye eléri a GDP 1000-2000 Mrd €/évet, míg Magyarország továbbra is 100 Mrd €/év körüli gazdasággal rendelkezik. Felhívtuk Kósa Lajos úr figyelmét a hatalmas különbségre, melynek révén Matolcsy úr azt nyilatkozta, képesek vagyunk a magyar GDP-t megduplázni, mely lényegében 200 Mrd €/évet jelent. A jelenlegi gazdasági növekedési szint maximuma kb 6% évente, míg a GDP megduplázása 100%-os növekedést jelent. Magyarország akkor lesz versenyképes a nyugat-európai országokkal, ha a GDP 1000 Mrd €/év teljesítményt éri el, mely lényegében 1000%-os növekedés szükségességét jelenti.

6.) Az egészségi állapot növelése
Az orvostudomány fejlesztése révén arra kell törekednünk, hogy minden ember számára elérhető legyen a 100%-osan egészséges állapot. Gondolunk itt pl. a természetes éles látásra, jó hallásra, beszédkészségre, teljes értékű mozgásra, érzékelésre; testünk külső fizikai állapotának egészségére, valamint a belső szervek egészséges működésére. Az orvostudomány ma már számos fejlett megoldást kínál, melyeket igyekezzünk alkalmazni.


 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés