Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2010. május 16., vasárnap

Ezer székely leány ünnepe

Maros, Hargita és Kovászna Székelyföld sajátos kulturális identitását mutatja be.
Marosvásárhelyen fotókiállítással népszerűsíti a csíksomlyói Ezer Székely Leány ünnepét Ádám Gyula. Maros, Hargita és Kovászna megye önkormányzata először szervez olyan közös ünnepségsorozatot, amellyel a Székelyföld sajátos kulturális identitását mutatják be.

A csíksomlyói nyeregben minden július első szombatján egész Székelyföldről összegyűlnek azok, akiknek fontosak a népi hagyományok.
– Ezt annak idején a Katolikus Nőszövetség tagjai kezdeményezték azoknak a székely lányoknak, akik a nagyvárosokban szolgáltak, hogy a kultúrájukat, néphagyományukat, táncukat, éneküket és azt a tartást, amit otthonról vittek, ne veszítsék el – mondta Ferencz Angéla a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója.
A kommunista időszak kényszerszünete után is a nemzeti közösséghez való ragaszkodás ünnepeként kelt életre az Ezer Székely Leány napja. A közös ünneplésben rejlő megtartó erő késztette a székely megyék önkormányzatait is az összefogásra.
Az Ezer Székely Leány Napját bemutató fotókiállítás május 18-adikáig látható a marosvásárhelyi Kultúrpalota előcsarnokában.

DunaTV

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés