Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2013. december 25., szerda

Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király ünnepi trónbeszéde és újévi köszöntője 2014-re


Szerelmes Nemzetem!

Boldog Ünnepeket kívánok és a Jóisten áldását kérem Nemzetünkre!

Az idei esztendőt összefoglalva elsősorban a pozitívumokra kell koncentrálni, azt keressük és vegyük figyelembe, hol sikerült előrelépnünk és fejlődnünk. A pozitív szemlélet sikeresebbé tehet mindannyiunkat. A környezeti, gazdasági, politikai, nemzeti feladatokról egyaránt szót kell emelni. A kommunikációban elsősorban a fejlődés és előrelépés irányát kell meghatároznunk!

Politikai sikerek, a rendszerváltás és a polgárosodás folytatása
Politikai vonalon értünk el sikereket. Az 1990-ben elindított rendszerváltás az ország polgári átalakulását célozta és kell célozza, melynek fő iránya a nyugat-európai régióhoz történő gazdasági felzárkózásunk. A helyes és ideális társadalmi tagozódás az ideális királyságban a hierarchia alapján a király, királyi pár, a királyi család, a nemesség, a polgárság és a munkásosztály. A munkásosztályt nevezzük a politikai értelemben vett baloldalnak, a polgárságot és a nemességet pedig a jobboldalnak. A történelmi események forgatagában az ország olyan helyzetbe került, melyben 40 évig egy külföldi befolyással átszőtt baloldali rendszer irányította az országot, míg Nyugat-Európában polgári kormányzatok és királyságok vezették az országokat kapitalista, tőkés rendszerrel. 1999-ben a NATO erőterébe lépett az ország, 2004 pedig belépett az Európai Unióba.

Európai Unió, gazdasági növekedés, magyar gazdaságpolitika
Az Unióhoz történő csatlakozásunkat sokan többféleképpen értékelik. Az Európai Unió lényegében lehetőség, ahol a nemzetközi európai térben érhetünk el sikereket, ha jól politizálunk és jól érvényesítjük nemzeti érdekeinket. Az Európai Unió tagjaiként az Unió fejlődéséhez, fejlesztéséhez nekünk is hozzá kell járulnunk. A nyugat-európai országot szemlélve jelentős gazdasági különbségeket észlelhetünk.  Összehasonlításképp a 2012 évi gazdasági teljesítmény (GDP) adatok szerint a példának kedvéért Olaszország gazdasági teljesítménye 1700 milliárd €/év, míg Magyarország 100 milliárd €/év. Jogos az igényünk az európai felzárkóztatási rendszeren (strukturális és kohéziós alapok működésén) történő változtatásra Európa kiegyensúlyozása érdekében, hiszen mi Magyarok is nyugat-európai életszínvonalon szeretnénk élni! Gazdaságunkban tehát exponenciális növekedést kell indukálnunk a felzárkózás mihamarabbi elérése érdekében. Matolcsy miniszter úr véleménye szerint meg tudjuk duplázni a gazdasági teljesítményünket, mely lényegében már komoly előrelépést jelent. Az életszínvonal növekedését a gazdasági növekedésünkből tudjuk legkönnyebben finanszírozni. Az ország gazdagodásával több forrás fog jutni minden téren, mely pályára az utóbbi években a kormány jobb teljesítménye révén sikerült ráállítani az országot. Olaszország kapitalizmussal és polgári politikával érte el ezt a magas gazdasági szintet, tehát azt nekünk is át kell vennünk. A szociális piacgazdaság megfelelő iránynak kínálkozik, melyet a kormány is megfelelőnek tekint. A magyar kormány gazdaságpolitikájában vannak előremutató jelek. Jobban kell figyelnünk azonban arra, hogy Magyarországnak elsősorban magyar iparra, magyar tulajdonú iparra van szüksége. A magyar ipar növelése elsődleges nemzetpolitikai feladat. Protekcionista gazdaságpolitikát kell folytatnunk! Az európai uniós támogatások és a kormányzati támogatások legnagyobb része magyar tulajdonú cégekhez kell kerüljön! Az Európai Unióval el kell fogadtatnunk, hogy mi is nyugat-európai szintű életszínvonalat és magyar tulajdonú nyugat-európai szintű gazdaságot kívánunk! Magyarország esetében a nyugat-európai életszínvonal legalább GDP 400 milliárd €/év gazdasági teljesítményt, 400000 forintos minimálbért és 750000 forintos átlagbért jelent!

Cégvédelem
A magyar kormányzati politika sokat tett az önkormányzatok likviditásának helyreállítása érdekében. Következő lépés kell legyen a magyar tulajdonú vállalkozói szektor (mikrovállalkozások és KKV-k) anyagi védelme, és ahol szükséges likviditásának helyreállítása. A magyar ipart magyar tulajdonú cégekre lehet építeni, ezért cégeink kiemelt anyagi és jogi védelemben kell részesüljenek! Az alapított cégek megtartása ezért az egyik legfontosabb feladat. A kormányzat és a jogi rendszer azt kell elősegítse, hogy ezek a vállalkozások stabilak és működőképesek legyenek, tőke termelő vállalkozásokká alakuljanak. Cégvédelmi szervezeteket és intézményeket kell létrehozni és olyan megoldásokat, melyek a problémás cégeket is helyes irányba tudják terelni, növekvő pályára tudják visszaállítani. A felszámoló cégeket át kell alakítani stabilizáló és segítség nyújtó cégekké, melyek képesek gazdasági és szakértő segítséget nyújtani cégeinknek, hiszen a kórházakban is meggyógyítják az arra rászorulókat.

Állampolgárok anyagi védelme, a forint erősödése, a bankok etikus működtetése
Az egyes állampolgároknak és a családoknak is nyújtson anyagi védelmet a kormány, mely mindenképp prioritást kell jelentsen a stadionépítések- és a focicsapatok hiteleinek visszafizetéséhez képest! A devizahitelezéssel kapcsolatban meg kell értenünk, hogy a forint árfolyamának erősödésével a helyzet megfordítható és visszaállítható legalább kiindulási szintre! Ennek érdekében 230 forint/euró árfolyam létrehozását parancsolom és a forint árfolyamának folyamatos erősítését! A bankoktól etikus banki működést kell megkövetelnünk, mely azt jelenti, hogy az ügyfeleik vagyongyarapodását kell előremozdítsák!

Egészségvédelem
Az egészségügyi politikánkat tovább kell fejlesztenünk, mivel egészséges társadalomra van szükségünk! Legyen mindenki egészséges! Érje el mindenki a 100%-osan egészséges állapotot. Fejlesszük tovább egészségügyi rendszerünket!

Környezetvédelem, fenntartható, környezetjobbító fejlődés
Környezetvédelmünkre nagyobb hangsúlyt kell helyezni! Királyi parancsom a Környezetvédelmi Minisztérium működésének helyreállítása! A klímavédelem tovább növelt prioritás kell legyen. Ezévben csak hazánkban két olyan extrém időjárási jelenség is kialakult, mely felhívja a figyelmet a klímavédelem fokozásának fontosságára és az ENSZ szintű összefogásra. Márciusban extrém hó lepte el az autópályát, a hóolvadás után pedig extrém magas Duna vízszintet tapasztaltunk, ahol csak komoly nemzeti összefogással sikerült elkerülni a komolyabb árvizet. A miniszterelnök úr mutatja a 40 fokot a hőmérőn, de akkor minden okos ember belátja, hogy elsősorban az okot kell orvosolni a gyógyuláshoz, ahhoz pedig legalább a Környezetvédelmi Minisztérium helyreállítása szükséges. Vízbázisaink kiemelt védelme szükséges, továbbá sok tennivaló akad a levegőtisztaság védelem területén is.

Energia szektor
A teljes energia szektorunkat vissza kell vennünk magyar tulajdonba! Legjobb ha az ország teljes mértékben önellátó energia szempontjából is. Energiabiztonságunk növelése szintén kiemelt cél és feladat kell legyen! Törekednünk kell a megújuló energiaforrások alkalmazására és azok 100%-ra történő növelésére az ország energiatermelésében, mint zöld energiafajtákra. Komoly lehetőségek rejlenek a biogáz technológiában és az algatechnológiában is.

Népességnövekedés
A gazdasági növekedéshez hasonlóan a népességnövekedés is kiemelt cél. Gyarapodjon Nemzetünk több gyermekáldással!

Magyar állampolgárság, Nemzetegyesítés
A polgári kormány egyik legkiemelkedőbb és legsikeresebb tevékenysége a Magyar állampolgárság megadása és annak szándéka a Nagy-Magyarország területén élő és a nagyvilágban élő magyaroknak. Már több mint 500000 határon túli magyar ember kapott magyar állampolgárságot! Vigyáznunk kell azonban, hogy ténylegesen magyar emberek kapjanak magyar állampolgárságot, valamint olyan szimpatizánsok, akik Nemzetünk felemelkedését kívánják előre mozdítani. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk az USA-ban élő magyarokra, hiszen több, mint 1 millióan vándoroltak el a tengeren túlra, ugyanakkor még csak 2000-ren kaptak magyar állampolgárságot! Nemcsak állampolgárságot kell adnunk a határon túli magyaroknak, hanem szem előtt kell tartanunk a területi egyesülést is. A Székelyföldi Területi Autonómia ugyanúgy kiemelt cél, mint a Délvidéki Magyar Területi Autonómia, vagy a Felvidéki Magyar Területi Autonómia, de a Partiumból és a Bánátból is érkezett rá igény. Királyi cél ugyanakkor Észak-Erdély visszacsatolása Magyarországhoz békés, diplomáciai úton. A nemzetegyesítés érdekében jobban kell védenünk a moldvai csángó-magyarságot, a bukovinai székely-magyarokat, a muraközi és a horvátországi Magyarságot, az Alpokalja Magyarságát!

Legyünk erkölcsösebb ország
Az erkölcsös ország az erős ország! Az erős ország erős családokra alapszik! A házasság egy férfi és egy nő szentségi, életre szóló kapcsolata. A párok életre szóló házasságot kössenek! Szexualitásunkat házasságon belül éljük meg! A házasság előtti szüzességet értéknek tekintjük, ha azt majd a házasságban gyermekáldás koronázza. A hűség erény, a házassági hűség különösen!

Magyar Nemesség, Arisztokrácia
2008 évi trónra lépésemmel visszahelyeztem jogaiba a lojális magyar nemzeti, kuruc történelmi nemességet. Az új nemesség része tehát a történelmi nemesség, másik része pedig azon nemesség, kiket királyi szándékomból nemesi rangra óhajtok emelni. Létre óhajtom hozni az Országgyűlés Felsőházát a Magyar Nemesség tagjaiból.

A királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése
Királyi óhajom és akaratom révén támogattam a 2/3-os országgyűlési többségű polgári kormányzat létrehozását a Parlamentben. Az alkotmányozóképes polgári többség el is indította az új alkotmányozási folyamatot, de a fő cél a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése kell legyen az Alaptörvényben, királyi személyem és királyi családom elfogadása az Országgyűlés által, koronázásom a Szent Magyar Királyi Koronával.

Magyar Királyi Udvar, a Budavári Királyi Palota
Királyi óhajom és parancsom a Budavári Királyi Palota átadása a Magyar Királyi Udvar részére, belső és külső királyi pompájának helyreállítása. Az Országgyűlés szavazza meg a Magyar Királyi Udvar éves költségvetését!

A Jóistenbe vetett hittel és bizalommal, szorgalommal és buzgalommal induljunk neki a következő esztendőnek! Fogjon össze a Magyarság, fogjon össze a Nemzet, hiszen együttes erővel és a Jóisten segedelmével minden nemes célt könnyebben elérünk, mellyel a Nemzetünk gyarapodni, erősödni, növekedni fog! Szeretettel, békességgel, tisztelettel, megbecsüléssel forduljunk embertársaink felé, védjük az emberi életet és az emberi méltóságot! Bölcsességgel és kreativitással tervezve életünket boldogságban és jólétben fogunk élni.

Ezúton kívánok Nemzetünk minden tagjának egy szerencsés, sikeres és nagyon boldog új esztendőt!

Intelligencia, erkölcs, szeretet!
A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!
PAX!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés