Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2010. augusztus 20., péntek

A királyság megmenti az országot

A királyság megmenti az országot
Egyesek a múltba révedve siratják a Magyar Királyságot, mások a modernség zálogának tekintik a köztársasági államformát. Mire tanít Európa?
Az Európai Unió ma 27 tagú, de ha őszinték akarunk lenni, nyugodtan beszélhetünk a 15 tagú „mag-Európáról”. Kivált, ha a tartós államiság kritériumait akarjuk megvizsgálni.
A 15 tagú európai „mag” érdekes összetételt mutat: 7 királyság (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Hollandia, Belgium, Dánia, Svédország, Portugália, Spanyolország) és 7 köztársaság (Írország, Franciaország, a Németországi Szövetségi Köztársaság, Olaszország, Ausztria, Finnország, Görögország) mondhatni döntetlenre állna, de a legkisebb tagállam, a Luxemburgi Nagyhercegség végeredményben a monarchiák javára billenti a mérleg nyelvét. Egyébként az alapító hatok is fele-fele arányban voltak monarchiák és köztársaságok.
Ha megnézzük a fenti listákat, azt láthatjuk, hogy a királyságok lényegesen nyugalmasabb, belső meghasonlásoktól kevésbé terhes múltat tudnak maguk mögött. Ha viszont azt nézzük, hogy az elmúlt évszázadban melyik EU-országnak sikerült a legnagyobb államszerkezeti problémákat áthidalnia, akkor bizony leeshet az állunk: ez az ország ugyanis nem más, mint Spanyolország.
A Spanyol Királyság. Bizony. Hosszas történelemóra helyett most legyen elég fölidézni csupán annyit, hogy a mai Spanyolország területén hatalmas spektrumú kulturális gyökérzet élteti a sok-sok belső különbséget.
János Károly király alkotmányt adott, és fogadtatott el a spanyol néppel. Ez az alkotmány a mai EU-tagországok alkotmányai közül a legbonyolultabb, a legösszetettebb. Mert Spanyolország maga is összetett és bonyolult. Lakja egy sor „őslakos” etnikum (kasztíliai, baszk, katalán, galíciai, aragón stb. stb.), beszélnek két alapvetően különböző nyelvet (a baszk még csak nem is neolatin) és egy sor dialektust (közülük az asztúriai és az aragón középkori „nyelvmaradvány”), él az emberek millióiban egy sor mélyen rögzült, történelmi sérelem a „nemzettársak” kezétől elszenvedett borzalmak miatt, és a többi s a többi. És mégis: a 17 autonóm közösségből és két önálló városból álló Spanyolország működőképes lett, annyira működőképes, hogy az 1975-ben trónra lépett János Károly 1978-ra alkotmányt tudott fölmutatni, elsöprő népszavazási többséggel, 1986-ban fölvették az Európai Közösségbe (az EU elődje, fiatalabbak kedvéért), aztán 1992-ben Barcelonában olimpiát, Sevillában világkiállítást rendezett, közben Madrid volt Európa kulturális fővárosa. A két éve megnyert labdarúgó Európa-bajnokság és a nemrégiben meghódított világbajnoki cím is mutatja: Spanyolország a sokféleségből az egység, pontosabban az eredményes együttműködés országává – és lassan talán elmondhatjuk: nemzetévé válik, a szemünk láttára.
Egy szó mint száz: aki úgy gondolja, hogy a királyság avítt, múzeumi kacat, immár nem aktuális, az vegye csak észbe: a legnagyobb sikert az államrezon kérdésében egy király tudja felmutatni a mi korunkban.
A mi korunkban is.
Nyiri János

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés