Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2017. október 10., kedd

Királyi parancs!


Őfelsége Levente király óhaja a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése az Országgyűlés által és a Budavári Királyi Palota átadása a Magyar Királyi Udvar részére!

Őfelsége Levente király megparancsolja Orbán Viktor miniszterelnök úrnak komoly és maximális kapacitású lobbitevékenység indítását Brüsszelben, az EU-ban és az USA-ban a magyar gazdaság teljesítményének és a hazai bérszínvonal gyors ütemű felzárkóztatásának érdekében a nyugati szintre!

A miniszterelnök úr jelenlegi álláspontja szerint a bérfelzárkóztatást egyedül a magyar gazdaságtól várhatjuk, mely alapvetően jó meglátás és mindent meg is kell tennünk annak érdekében, hogy a tőlünk telhető mértékben ez meg is valósuljon.

Azonban tisztában kell lennünk lennünk Magyarország történelmi helyzetével és gazdasági helyzetével. A posztkommunista országok gazdaságilag lemaradott hátrányos helyzetben léptek be az Európai Unióba.

A jelentős különbségek egyből kiviláglanak ha pl. a magyar gazdaságot összehasonlítjuk a holland gazdasággal, mely egy Dunántúlnyi terület. GDP Magyarország 2016 125 milliárd USD, GDP Hollandia 2016 750 milliárd USD. Hollandia népessége majdnem 2x akkora, mint Magyarország, tehát a népességszám figyelembevételével is több, mint 3x, anélkül 6x akkora gazdaság, mint Magyarország, mely azt jelenti, hogy a holland gazdaság utoléréséhez legalább 300%, 600% növekedésre van szükségünk összehasonlítva az évi 4% éves növekedéssel. Átlagfizetés vonatkozásában pl. összehasonlíthatjuk a svéd havi 800000 forintos átlagfizetést a magyar havi 200000 forinttal, mely közel a négyszerese, azaz 400% béremelés szükséges.

Ekkora növekedést Magyarország önerőből csak hosszú évtizedek alatt fog tudni produkálni, ezért szükséges az Európai Unió beavatkozása. Matolcsy úr szerint képesek vagyunk a GDP megduplázására, mely 100% növekedést jelent a jelenlegi éves 4% növekedéssel összehasonlítva.

A probléma a teljes térségre vonatkozik, a 2004-től csatlakozott összes posztkommunista tagállamra, tehát nemcsak Magyar érdekről van szó, hanem a teljes Európai Unió működésére kiható jelenségről, melyre az Európai Uniónak választ és megoldást kell nyújtania!

Az Európai Unió rendelkezik akkora gazdasági teljesítménnyel, hogy a térség gazdasági felzárkózását biztosítani tudja, hiszen az EU teljes gazdasága több, mint GDP 16 trillió euró/év = 16000 milliárd euró/év, melyet ha összehasonlítunk a 100 milliárd euró/év nagyságrendű magyar gazdaságéval, akkor azt az eredményt kapjuk, hogy az EU gazdasága összességében 160x akkora, mint Magyarország, azaz 16000%-al nagyobb.

A szuverén, nemzeti, kuruc Magyar Királyságért!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés