Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2017. szeptember 12., kedd

A Magyar Királyi Udvar hivatalos közleménye a KÉSZ kongresszus vonatkozásában


A KÉSZ kongresszus vonatkozásában Őfelsége Levente király óhajtja és parancsolja

Szent István király a nyugati népek közé integrálódás érdekében vett fel új vallást, mely vallás intelligens értékelése, folyamatos megújítása egyre szükségesebb. A vallás önellentmondásaira már Koppány vezér is felhívta a figyelmet. Nem állítjuk, hogy új pogányságot szeretnénk létrehozni, elismerjük a jézusi tanítás értékeit, ugyanakkor a vallás jelenlegi paradox tanításait feloldani szükségeltetik! Koppány vezér a következőkre hívta fel a figyelmet: "nem kell olyan Isten aki megöli fiát!" - mely kijelentés valóban egy komoly paradoxonra figyelmeztet nyers és szókimondó stílusban. A paradoxonok sokasága közül csak egyet emeltünk ki, mely megerősíti a vallás emberi eredetét a Tízparancsolat kihirdetéséig visszamenőleg. A Földön emberek élnek, emberek hozták létre és formálták a különböző vallásokat évszázadokon keresztül az ismeretlennek istenséget tulajdonítva, legtöbbször nem is gondolkodva vagy értelmezve az állítások hitelességét, valódiságát vagy értelmességét. Bölcs királyok állítása szerint magunknak kell megkeresni, megtalálni és felismerni azt az utat, mely a Jóisten szándékai szerint való. A vallásokra jellemző módon a tudományos fejlődés  eredményeit sokszor egyszerűen tiltották, vagy akadályozták, míg végleges igazolást nyert tényekkel szemben értelmetlen lett volna tovább harcolni. Egy szenvedést hirdető vallástól hogyan várják el, hogy az emberek szeressék?

A katolikus vallásra térve az egyik legkomolyabb paradoxon a papi nőtlenség és a nemek szétválasztása. Állításom szerint a Jóisten a férfit és a nőt egymásnak, párnak teremtette, melyre Erdő Péter bíboros úr válasza az volt, hogy "férfinak és nőnek teremtette", mely álláspont inkább tekinthető önigazolási próbálkozásnak, mint az emberiség egyetemes érdekének. A nemek szétválasztása terméketlenséghez vezet, melyhez a vallásnak köze van, akárcsak ha Magyarország vagy Európa népességét vizsgáljuk a globális térben. A vallás hirdeti az életre szóló házasságot, a szüzességet, értéknek tekinti a gyermekáldást, mely tanítást értékelünk és elfogadunk, ugyanakkor a papság ezt nem cselekszi, mely egyből jelentős paradoxon. A  vallás intézményi szervezete, egyes nézetek szerint "vagyoni" kérdés a kialakult helyzet, mely ellen már a reformáció is felemelte szavát és bebizonyította, hogy a vallás működőképes nős papsággal is. 

A "kereszt" paradoxona. A kereszténynek nevezett egyház sok emberben természetszerű elidegenedést vagy elutasítást vált ki, melyre a vallások szintén nem gondolnak. A kereszt jelképe természetszerűleg összekapcsolódik Jézus halálával. A vallási tanítás szerint "Jézus szent keresztje által" váltotta meg a világot. Megállapításunk szerint Jézus tanításával, tudásának átadásával váltotta meg, indította el új útra az emberiséget. A kereszt ókori kivégzőeszköz, melynek vallási szimbólumként való megtartása nem szerencsés, általa a vallás véresnek tűnik, még akkor is ha Jézus maga áldozat volt. Őfelsége Levente király megfogalmazásában "az emberi élet védelme intelligens emberi magatartásmód". Ha az emberiség intelligensebb lett volna, Jézusnak nem kellett volna meghalnia. A vallás fő mondanivalója a szeretet, sokkal inkább egy szeretetszimbólumra van szüksége az egyházaknak, mint egy kivégző eszközre.

A migráció kérdése. Felhívtuk a magyar kormány figyelmét a kérdés fontosságára! Őfelsége Levente király óhaja az Európába irányuló migráció teljes leállítása! Értékeinket, kialakult hagyományainkat, társadalmunkat meg kell védeni, szükség esetén honvédelemmel és katonai eszközökkel. Magyarország és Európa népességét növekvő pályára kell állítani! Európa népességét ki kell egyensúlyozni a globális térben vagy önmagától fog kiegyensúlyozódni számunkra nem kívánatos módon. Az indiai káma szutra Kínát meghaladó népességet hoz létre, Afrika népessége meghaladta az 1 milliárdot, a prűd és nemeket szétválasztó kereszténység pedig egyenesen csökkenő népességet eredményez. Tessék felfogni, megérteni és korrigálni! A muszlim vallás termékenységi rátája magasabb a kereszténységnél jelenleg, melyből a jövő leképezhető, ha nem változtatunk! Változtassunk! A globális  népességet szabályozni szükséges az emberi életet és méltóságot tisztelő módon!

Királyi parancsok:
1. A vallási paradoxonok feloldása: a papság nősülése (nős pápát az egyház élére), a szimbólumrendszer megújítása, a tanítások átgondolása, fejlesztése! Az Országgyűlés Felsőházába csak nős papok léphessenek be feleségükkel az oldalukon!
2. Az Európába irányuló migráció leállítása, a magyar és az európai népesség növelése gyermekáldással, a honvédelem növelése!


A Magyar Nemzetért, a Magyar Hazáért, a szuverén, nemzeti, kuruc Magyar Királyságért!XI. KÉSZ kongresszus
2017-09-16 10:00 - Országház
Védők és építők – Magyarok a keresztény Európában címmel kerül megrendezésre a KÉSZ XI. kongresszusa szeptember 16-án, szombaton 10 órától a Parlament Felsőházi termében.
A magyar nemzet története a honfoglalás óta összeforrt az európai kereszténység történetével. Népünk a keresztény tanítás egyes elemeit már a Kárpát-medence felé történő vándorlás során megismerte, de az társadalmat alakító, meghatározó tényezővé Szent István uralkodása során vált. Az elmúlt 1100 évben számos magyar szent, hadvezér, várvédő, államférfi, gondolkodó és művész védte és építette nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában a kereszténységet.
Napjainkban kontinensünkön meggyengültek a keresztény hit védelmére és építésére irányuló törekvések. Ez különösen aggasztó akkor, amikor az eddigi veszélyekhez egy újkori népvándorlás társul. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a KÉSZ XI. kongresszusán rávilágítsunk történelmi örökségünk időszerűségére, tanulságaira és ezekből fakadó kötelezettségeinkre.
PROGRAM (A változtatás jogát fenntartjuk!)
10.00 Latorcai János, az Országgyűlés alelnökének nyitó beszéde
10.20 Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek: Reform és hűség
10.40 Orbán Viktor miniszterelnök: Magyarország jövője Európában
11.00 kávészünet
11.30 Steinbach József püspök, Dunántúli Református Egyházkerület: A reformáció és Isten Igéje – Keresztyén örökségünk megerősödése a reformáció idején és ma, teológiai és társadalmi hatások
11.50 Fabiny Tamás püspök, Északi Evangélikus Egyházkerület: Európa: mítosz vagy álom?
12.10 Gál Kinga EP képviselő, Európai Néppárt: Merre tovább, Európa?
12.30 ebédszünet állófogadással
14.00 Makláry Ákos parókus, a KÉSZ elnöke:  "Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért..." (Mt 5,10) – ​Jézus Krisztus követéséről napjainkban
14.20 Török Tamás az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár: Korunk keresztényüldözése – Hiteles válaszok és a közös fellépés lehetőségei
14.40 Zachar Péter Krisztián egyetemi docens, mb. tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem: A keresztény Európa magyar építői és védői
15.00 Benvin Sebastian SVD, igazgató, Pápai Missziós Művek: A fejsze a fa gyökerén van
15.20 Galgóczy Gábor, a KÉSZ társelnökén

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés