Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2017. január 1., vasárnap

Őfelsége Levente király újévi trónbeszéde 2017
Szerelmes Nemzetem!

Az elmúlt esztendőben ismét komoly kihívásokkal nézett szembe Hazánk, azonban a történésekre sikeresen és idejében reagáltunk, így kivédtük a nagyobb problémákat.

A migráció komoly figyelmet keltett és kelt Európában, melyet nagyon komolyan kell venni! A legfontosabb annak a felismerése, hogy Magyarország és az Európai Unió területére csak legálisan és ellenőrzött formában történjen és történhessen külföldi személyek belépése. Minden államnak joga van eldönteni kiket enged be saját területére. A jogállamokban természetes elvárás a legalitás. A segíteni akarást jó szándéknak kell tekinteni, azonban segítenünk mindig ésszel kell! Legjobb ha a problémát ott tudjuk orvosolni ahol keletkezett.

Gazdasági vonatkozásban továbbra is komoly feladatok előtt állunk. Az emberek otthonát az állam semmilyen alapon ne vegye el, akadályozza meg és állítsa meg a kilakoltatásokat, akitől pedig elvették, kapja vissza otthonát! A tisztességes banki működés minden esetben az emberek vagyongyarapodását kell előre mozdítsa!
A magyar gazdaság teljesítménye növekedett: a nemzeti hazai össz termék 120 milliárd euró/év körül mozog, melyet jelenleg legalább duplázni szükséges. Évi 6% növekedéssel duplázódna 6 évente a gazdaságunk. Matolcsy úr lehetőséget lát gazdaságunk megduplázására, mely gazdaságpolitikát meg kell valósítanunk! Összehasonlításokat továbbra is folyamatosan végeznünk kell legalább a nyugati országokkal: ha csak Hollandiát vesszük figyelembe a nemzeti hazai össztermék 750 milliárd euró/év, mely több mint hatszorosa hazánkénak, tehát egy 240 milliárd euró/éves nemzeti össztermékű gazdaság már jóval versenyképesebb. A gazdaságpolitikában ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kell fektetni a magyar gazdaság, - mely alatt egyértelműen magyar tulajdonú vállalatokat és ipart értünk - a magyar ipar növelésére. Fontos növelni a magyar cégek védelmét és elősegíteni fejlődésüket! A nyugat-európai átlagfizetés szintjére (2500 euró/hó) történő felzárkózásunk továbbra is feladat. Az Európai Uniós politikákban sokkal nagyobb szerepet kell kapjanak a gazdasági kiegyenlítődést célzó szubvenciók és támogató programok mind a gazdasági növekedés, mind a fizetések növekedése vonatkozásában! A volt NDK donorországa az NSZK volt annak idején, amely segítségével sokkal gyorsabban volt képes felzárkózni. Hasonló donorálásra van szüksége minden keleti blokkból csatlakozott országnak, főképp Magyarországnak!
Fizetőeszközünk rendezése továbbra is feladat! Az euró bevezetése jelenleg előrelépés, de továbbra is lehetőség a forint árfolyamának folyamatos erősítése az 1 euró = 1 forint szintig, vagy új forint kibocsátása 1 euró = 1 forint árfolyamon. A legjobb megoldás az új magyar korona kibocsátása lenne az 1 korona = 1 angol font árfolyamon.

Történelmi vonatkozásban meg kell értenünk, hogy Magyarország egyetlen helyes útja a szuverenitás, a függetlenség útja. Magyarország akkor volt igaz, amikor nemzeti királya volt. Az Árpád-házi királyok uralkodása 1301-ig és Mátyás király uralkodása tekinthető nemzetinek. A Hősök terén felállított szoborpark mutatja be helyesen az Igaz Magyar Utat! Bocskai, Rákóczi és Kossuth az igazi nemzeti hőseink, akkori nemzeti királyainknak tekinthetőek. 1956 szintén a szabadságunk visszaszerzéséről szól, tehát Igaz Magyar Utat jelent! Kurucoknak kell lennünk és Mátyás király útjára kell lépnünk! Mátyás király idején a magyar kincstár az angolokéval vetekedett: jelenleg a 2800 milliárd euró/évhez kell hasonlítanunk a hazai 120 milliárd euró/évet! Felelősöket mindig könnyű találni, azonban inkább a magoldáson és az előrelépésen kell gondolkodnunk..Fogjon össze a Magyarság, fogjon össze a Nemzet a felemelkedés érdekében! Van feladatunk, van teendőnk bőven!

Honvédelem - honvédelmünk megerősítése, növelése és modernizálása komoly cél és feladat, legyük meghatározó erő a régióban, mint Mátyás király idején.

Tanügy - tanügyi, oktatási rendszerünket professzionális szintre kell emelni, nemzetközi viszonylatban is legyünk kiemelkedőek!

Államforma - a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése az Országgyűlés feladata szuverén, nemzeti királyságként, a nemzeti történelmi szempontokat figyelembe véve.

Az Országgyűlés Felsőháza - jelenleg Parlamentünk egyetlen Alsóházzal működik, holott a Felsőház létrehozására mindenképp szükség van. Az angol Lordok Házához hasonlatosan az Országgyűlés Felsőházát a királyhű, lojális Magyar Nemesség, a kongruens nemzeti arisztokrácia kell alkossa.


Budavári Királyi Palota - a polgári kormány jelentős lépéseket tett a Palota felújítása érdekében, felújítva a Várkert épületcsoportját, azonban fontos észrevételeznünk, hogy a Palotát nemzeti tudattal kell renoválni, az idegen befolyás címereit pedig Rákóczi és Kossuth címerekre kell cserélni! Jelenleg a teljes Palota felújítása tervbe van véve, azonban ennél sokkal fontosabb abban a Királyi Udvar működéséhez és az új Királyi Család életviteléhez helyet biztosítani!A polgári kormány hangoztatja a klímavédelem fontosságát, azonban ez akkor lesz hitelesebb, ha helyreállítják a Környezetvédelmi Minisztérium működését, hiszen a klímavédelem környezetvédelmi feladat. Áder János királyi kancellár úr (köztársasági elnök) a Víz Világtalálkozó megszervezésével kíván a környezetvédelmi célokhoz hozzájárulni, mely szintén fontos feladat. A globális felmelegedés megállítása, a sarkköri jég olvadásának megállítása fontos feladat, melyhez ENSZ szintű nemzetközi összefogás szükséges!

Az ENSZ és az EU költségvetését növelni szükséges, az ENSZ költségvetést legalább a globális GDP 1%-ára, az EU költségvetést pedig célszerű a tagállamok GDP-jének legalább 2%-ára növelni.

Fogjon össze a Magyarság! Fogjon össze a Nemzet! Ezúton kívánok békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt! 

A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A SZUVERÉN, NEMZETI, KURUC MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés