Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2016. december 30., péntek

A Magyar Királyi Udvar hivatalos közleménye

Komoly problémát látunk több kormánytag hazánk szuverenitását sértő hozzáállásában! A Magyar Kormánynak nemzetinek és szuverénnek kell lennie az Árpádok (1301-ig), Mátyás király, Rákóczi, Kossuth és 1956 nyomdokain! Az igaz magyar a kuruc! A kormánytagok változtassanak hozzáállásukon vagy távozzanak a kormányzásból!

Áder János úr újévi beszédében a kiegyezést magasztalja, holott jogos szabadságharcunk után, melyet egy külföldi hatalom vérbe fojtott, került sor egy kényszer megállapodásra. Az akkori helyzetben Deák valószínűleg helyesen cselekedett, de csak az akkori helyzetben. Hazánk függetlensége a legnagyobb kincsünk, melyet a legnagyobb becsben kell tartanunk! Hazánk szuverenitásának eladása hazaárulást jelent, így a kiegyezés is azt jelenti. A kiegyezés következményei elképesztően súlyosak voltak, hiszen az idegen hatalom trianonba vezette hazánkat, melyért felelniük kell, mint ahogy felelniük kell az aradi 13 vértanúért is! Kuruc mentalitású királyi kancellárra van szükség a Sándor Palotában! (kiegészítve 2017. január 1.)

A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A SZUVERÉN, KURUC, NEMZETI MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés