Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2015. szeptember 8., kedd

A Magyar Királyi Udvar hivatalos közleménye - migráció

A migrációt komoly kérdésnek kell tekinteni, tehát szükségesnek tartjuk a magyar, európai és ENSZ szervezetek megerősítését, melynek feladata a migráció prevenciója, megelőzése. Az ENSZ sokkal nagyobb felelősséget kell vállaljon a kérdés kezelésében. Őfelsége Levente király már évek óta szorgalmazza az ENSZ költségvetésének növelését az ENSZ képességeinek növelése érdekében. Szükséges a migrációs folyósok feltérképezése és az érintett országok bevonása a megoldás elérésére. Panaszkodnak Görögországra, hogy átengedi a migránsokat, Görögország pedig Törökországra panaszkodik. Nyilvánvalóan Törökországgal is mindenképp tárgyalni kell a megoldás érdekében. Az okozati tényezők feltárása szintén szükséges. A szíriai és líbiai helyzetet stabilizálni, rendezni kell, szükség esetén ENSZ békefenntartókkal. A jobb élet reményében történő elvándorlást szintén jogos igénynek lehet tekinteni, ezért átfogó EU és ENSZ megoldásokat kell keresni a térség gazdasági fejlesztésére akár ipari létesítmények kihelyezésével (politikai stabilizáció után) az érintett régiókba.

Az emberi élet védelme, az emberi méltóság tisztelete intelligens emberi magatartásmód!
Intelligencia, erkölcs, szeretet!
A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A SZUVERÉN MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!
PAX!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés