Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2014. szeptember 5., péntek

A Magyar Királyi Udvar politikai közleménye

Levél a miniszterelnök úrnak

Fontos tisztáznunk a Magyar Nemesség mivoltát, valamint a nemesi mozgalmak helyes irányát. Szent István király szuverén Magyar Királyságot alapított 1000-ben. Szuverén magyar királynak, nemzeti királynak nevezhető Szent László király és Mátyás király. Magyarország addig volt erős és szuverén, ameddig nemzeti királya volt. Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király nemzeti királyként a szuverén Magyar Királyság érdekében lépett trónra 2008-ban. A trónra lépéssel informálisan visszahelyezte jogaiba a lojális történelmi nemességet, mely mindenkor hazánk szuverenitásáért állt ki és vette fel a küzdelmet. Az igazságot a Hősök terén találjuk meg: Kossuth Lajos, II. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre, Bethlen Gábor, Bocskai István, Mátyás király és Hunyadi János jelenti az igaz utat, a szuverén Magyarországért folytatott küzdelmet az elmúlt évszázadok során. Magyarország egyetlen helyes és igaz útja, ha magunk urai vagyunk: a szuverén Magyarország. A történelmi nemesség közül csak azok előtt szabad tisztelegni, akik ezen utat képviselik és képviselték, valamint elköteleződést mutatnak a szuverén Magyarország megerősítésének érdekében.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Az árvíz elleni védekezést, a bankok elszámoltatását és a rezsicsökkentést nevezte az elmúlt időszak legnagyobb sikerének a miniszterelnök úr Kötcsén. 
1.) Árvíz: az ok és okozat összefüggéseit világosan kell látni (klímaváltozás) - hiteles szavak a miniszterelnök úrtól ebben a témában csak a Környezetvédelmi Minisztérium helyreállítása után lesznek. A professzionális szervezés és összhang, összefogás ténylegesen komoly teljesítmény. 
2.) Az etikus banki működés fontos, de az árfolyampolitika hiánya miatt komoly felelőssége van a kormánynak is. Végre helyes irányba indulnak a dolgok! 
3.) A rezsicsökkentést okosabb rezsihelyreállításnak, vagy rezsivisszaállításnak nevezni, mivel mint tudjuk összesen 300% gázáremelés történt és 200% villanyáremelés. Az emberek a szolgáltatóktól is kapják vissza a pénzüket, sőt az összes szolgáltató kerüljön vissza magyar tulajdonba! Végre helyes irányba indulnak a dolgok! 
4.) A magyar cégek kiemelt jogi és gazdasági védelme, stabilizálása szükséges. Alakuljanak államilag támogatott cégvédelmi szervezetek és gazdasági stabilizáló vállalatok, melyek segítő kezet és védelmet nyújtanak a magyar tulajdonú családi vállalkozásoknak, mikro és KKV vállalkozásoknak, sőt szükség szerint a nagyvállalatoknak is. A magyar tulajdonú bankokat szintén a kormány kell megvédje!

Összességében sokkal nagyobb eredmény az ország stabilitásának növekedése, a gazdasági növekedés gyorsulása és a Nemzet összefogása. Mindenképp dicséret illeti a kormányt! Minden jó, de legyen jobb!


Intelligencia, erkölcs, szeretet!
A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A SZUVERÉN MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!
PAX!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés