Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2016. március 15., kedd

Március 15. kapcsán

A Magyar Királyi Udvar hivatalos közleménye:

Nemzetünk kiválóan felismerte függetlenségének és önállóságának szükségességét 1848-ban. Az Árpád-ház és Mátyás király uralkodása után nem volt kimondva, sem törvényben rögzítve, hogy Magyarországon csak magyar király, nemzeti király uralkodhat, így leányági királyi leszármazottakként lényegében külföldiek külföldi identitással igényelhették a magyar trónt. A külföldi királyok a magyar érdekeket csak másodsorban képviselték, első sorban olykor a Magyarság érdekeivel teljesen szembe mentek. Bocskai, Rákóczi és Kossuth szuverenitásunk helyreállítását ismerte fel, azonban magyar nemzeti király trónra lépésének szükségességét nem, holott államalapító István király szuverén Magyar Királyságot hozott létre, nemzeti uralkodást indítva. Összefoglalva tehát egyetértünk az 1848-as forradalom céljaival függetlenségünk és önrendelkezésünk kivívásának érdekében, azonban már akkor ki kellett volna mondani nemzeti magyar király trónra lépésének szükségességét!
A köztársaság szó a legtöbb európai nyelvben a latin res publica (közös dolog) kifejezésből ered, ami az ókori Rómában egyszerre jelenti a köztulajdont, a közteret és a közügyeket, ami a közös dolgok feletti közös rendelkezést jelenti. Egy közösségnek közös elnöke lehet, azonban a Nemzetnek Királya van és kell legyen. A polgárság fölötti kontrollt az arisztokrácia, a nemesség kell gyakorolja az Országgyűlés Felsőházában! Széchenyi gróf, "a legnagyobb Magyar" arisztokrata, nemes volt. Az államalapító István pedig magyar király. A királyság államformának köszönhetjük, hogy jelenleg állam vagyunk. A királyság államformát az Országgyűlés rögzítse az Alaptörvényben!

A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A SZUVERÉN MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés