Archiregnum

A Magyar Királyságban a Jóisten lakozik. Jelenléte annyira áthatja a szívünket, hogy még a Földünk megjelölésére is az Úr nevét használjuk. Úr, uruszág, ország, mondogatjuk királyságunkról. Uradalmakról beszélünk, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. A Jóisten lelke van a Föld erejében, a Nap sugarában és a Szél zúgásában! A teremtés, a Mindenség koronája ez a királyság: az Isten országa, a világ legnagyobb csodája! A Mindenhatónak, a Földnek és a Népnek az egységét pedig az Égből alászállott Szent Korona pecsételi meg! Annyira szeretjük az összetartozás égi jelét, hogy egylényegűvé váltunk vele. Bennünk, általunk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő gyermeknek a szívében ott ragyog! Ez a fénylő tökéletesség összefűzi mindazokat akik valaha ebben a királyságban éltek. Az e világi és a mennyei élet összetartozik, mert a Szent Korona Királysága örök életű. Ez az evangéliumra épült ország jelként lebeg Ég és Föld között. A Világ más birodalmai úgy neveznek bennünket Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért jár a legmagasabb fizetség, mert az Ország felemelkedése a legnagyobb dicsőség! A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy mindenki kövesse az Örök Rendet! A mércét, amellyel a Szent Király megvalósítja a Mindenható tervét Budapesten őrzik örök emlékeztetőül, hogy mindenki emlékezetében tartsa: Mindenki azonos a Jóisten előtt! Az emberek a szerződéseiket a Jóisten papjai és szerzetesei előtt kötik, mert vallási szerződés minden egyezség. Az Isten papjai és szerzetesei életre szóló házasságban élnek, mivel a Jóisten a férfit és a nőt párnak, egynek teremtette! Az igazság szeretete igazgatja ezt az országot, mert az igazságérzet a Jóisten szeretete! Ez az ősi, égi eredetű királyság a Magyar Királyság! Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

Budavári Királyi Palota

Budavári Királyi Palota

Támogatja Nagy-Magyarország, a Magyar Királyság területeinek egyesítését!

Királyi bejegyzések archívuma

A királyi oldal rendszeres olvasása jót tesz a Magyar Királyságnak és Önnek egyaránt!

2015. január 1., csütörtök

Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király ünnepi trónbeszéde és királyi újévi köszöntője 2015-re
Szerelmes Nemzetem!
                           
A 2014-es esztendőt értékelve sok sikert és eredményt ért el Hazánk, melyeket fontos észrevennünk. Vegyük sorra sikereinket! A polgári kormány sikeresen stabilizálta a gazdaságot, mely tartós növekedési pályára állt. Önmagában a legnagyobb sikerről beszélhetünk. A gazdasági sikerünk hazánk szempontjából az egyik legfontosabb, hiszen nagyobb jólétben és gyarapodva könnyebb a fejlődés, könnyebb a gyarapodás, könnyebb a felemelkedés. A Nemzetegyesítés terén is előrelépés született. Nemzetben kell gondolkodnunk, egy Nemzet vagyunk, melynek egységre kell törekednie és összefogásra! A polgári kormány létrehozta a Magyarság összefogásának fórumait a Kárpát-medencében és globálisan egyaránt. Az összefogás meghozta gyümölcsét, hiszen politikai érdekérvényesítésünkben erősödés tapasztalható a történelmi Magyar Királyság, Nagy-Magyarország területén. Polgári kormányom támogatja a tömbmagyarság autonómia-törekvéseit kiemelten Székelyföld területi autonómiájának létrehozása érdekében.

Az Európai Unió részéről jelentős, több mint 10000 milliárd forintos támogatás érkezik, mely elősegíti gazdasági felemelkedésünk. Az euró bevezetését továbbra is szükségesnek tartom, hiszen egy erős európai fizetőeszköz bevezetése gazdaságunkat tovább stabilizálja. Gazdasági célunk továbbra is a nyugat-európai és amerikai gazdasági- illetve életszínvonal elérése kell legyen, mely lényegében 500 Mrd euró/év gazdasági teljesítményt (GDP) és 2500 euró/hó, kb. 750000 forint/hó átlagfizetést jelent. A polgári kormány részéről Matolcsy úr jelezte képességünk a jelenlegi gazdasági teljesítményünk megduplázására, fontos látnunk, hogy a nyugat-európai gazdasági színvonal elérése érdekében gazdaságunk legalább ötszörösére szükséges növelnünk. A gazdaság növekedése össze kell kapcsolódjon a környezetvédelemmel. A fenntartható fejlődés ENSZ irányelve a gazdasági növekedés környezetbarát módon történő megvalósítását jelenti. Szükséges a Környezetvédelmi Minisztérium működésének helyreállítása, illetve a környezetvédelmi intézmények és hatóságok megtartása, szerepének növelése. A klímavédelem szintén kiemelt terület, mivel meg kell állítani a globális felmelegedést és a sarkköri jéghegyek olvadását. A jéghegyek olvadásának következtében több csapadék kerül a vízkörforgásba, mely többletcsapadékot, extrém időjárást okoz és okozhat. Az árvízvédelem ezért kiemelt figyelmet kell kapjon hatékony akcióprogramokkal. A klímakutatásokat szintén szükséges magasabb szintre növelnünk. A megújuló energiák széles körű alkalmazása Nemzetérdek.

A polgári kormány tevékenységét értékelve átgondolások szükségesek. Jobban oda kell figyelni a prioritások meghatározására. A szándékot többnyire jónak érzem, azonban nagyobb szociális érzékenység szükséges. Az etikus banki működés létrehozása továbbra is komoly feladat. A tisztességes banki működés az ügyfeleik vagyongyarapodását kell jelentse. Ez a teljesen új megközelítés tehet rendet a banki szektorban. A banki tevékenységet továbbra is vizsgálni kell! Ellenőrizni szükséges, hogy a banki közreműködés következtében ténylegesen növekedett-e az ügyfél vagyona. Olyan korrekciók szükségesek a bankok részéről, mely a tényleges vagyongyarapodást létrehozza és megoldja. Nagyobb cégvédelem szükséges magyar cégeink vonatkozásában. A felszámolási eljárásokat fel kell függeszteni és moratórium alá kell helyezni! A polgári kormány visszafizette az eladósodott önkormányzatok hiteleit és most a kórházak hiteleinek visszafizetését tervezi, mely ugyancsak helyesnek tekinthető. Szükséges azonban a magyar tulajdonú kisvállalkozásokat is megvédeni, hiteleiket visszafizetni minimálisan a magyar tulajdonú családi, mikro és kisvállalkozások esetében. Okosabb gazdasági szemlélet, ha legelőször a cégeket stabilizáljuk, hiszen azok az érdemi forrás és tőke termelők. A gazdasági növekedés gyorsulása mindenre több forrást tud biztosítani. Az adópolitikában is szemléletváltoztatás szükséges. Az adók kivetésénél vizsgálni kell a cégek általános anyagi helyzetét és fizetőképességét, hiszen elsődleges szempont cégeink stabilizálása és védelme. A biztos működésű és nagy likviditású cégek több jövedelmet és így több adót fognak termelni. Az adózás legyen motivált. A cégeket tegyük érdekelté a minél magasabb adó befizetésére. A bankokat szükséges elszámoltatni a cégek irányában is.

A magyar kormány rendelkezzen árfolyam-politikával, mely a forint árfolyamának erősödését célozza! Varga Mihály miniszter úr azt nyilatkozta, hogy a forint árfolyama akkora legyen mely a gazdasági növekedést legjobban elősegíti. A meglátással egyetértek, azonban olyan okos és hatékony politika is létrehozható, mely az exponenciális gazdasági növekedést és a forint árfolyamának erősödését egyidejűleg képes megvalósítani. Erre kell törekedni! Királyi parancsom továbbra is érvényben van, mely szerint a forint árfolyamát erősíteni kell első körben 230 forint/euró árfolyamszintre! A királyi parancs betartásával a devizahitelezési problémák elkerülhetők lettek volna, hiszen a devizahitelek önmagukban alacsony kamatozású konstrukciók, ha a forint árfolyama stabil, illetve jövedelmet termel, ha a forint árfolyama erősödik. A polgári kormánynak felelőssége van a forint árfolyamának alakulásában, ezért a devizahitelek esetében a forint árfolyamváltozásáért felelősséget kell vállalnia. A jogalkotó (Országgyűlés, Kormány) a jogalkalmazóra (Kúria) bízta a döntést, melyet át szükséges gondolni! A jogalkotó (Országgyűlés, Kormány) eleve képes jogot alkotni, tehát megoldást létrehozni a devizahitelezés kérdésében. A Kúria jogalkalmazó, tehát azt a jogot alkalmazza, melyet a jogalkotó, az Országgyűlés létrehozott. A kormány intézkedései legyenek sokkal jobban tervezettek, átgondoltak és jól kommunikáltak. Több esetben jó a szándék és okos a cél, de azt pontosan és érthetőbben, transzparensen kell kommunikálni. Változtatások kezdeményezése esetén a kormány legyen sokkal megfontoltabb és körültekintőbb, óvatosabb.  
Az alkotmányozás területén szintén sok a feladat. A polgári kormány 2/3-os alkotmányozóképes többségét az Országgyűlésben a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése érdekében hozattam létre 2010-ben, majd ismételten 2014-ben is. Az alkotmányozóképességet meg kell tartani! A királyság államforma Alaptörvényben való rögzítése Nemzetérdek, hiszen az 1000 éves történelmi Magyar Királyság kontinuitását állítjuk helyre, éppen ezért az Országgyűlés azt vegye napirendjére és szavazza meg! Fontos értenünk a szuverén Magyar Királyság létrehozásának szükségességét! A szuverenitást a polgári kormány is hangoztatja. A szuverén Magyar Királyságot a nemzeti királyság jelenti. Történelmünk helyes irányát a Hősök Terén felállított szoborpark mutatja be. Szent István Király szuverén Magyar Királyságot alapított 1000-ben, mely szuverenitást az árpádházi királyok sikeresen megőriztek 1301-ig. Mátyás király uralkodása is szuverénnek és nemzetinek tekinthető. Bocskai, Rákóczi és Kossuth jogos szuverenitásunk visszaszerzéséért küzdött, mint ahogyan az 1956-os forradalom is jogos szuverenitásunk visszaszerzéséről szólt.
A polgári kormány elindította a Budavári Királyi Palota felújításának programját a Királyi kertek (Várbazár) sikeres felújítása után. A Budavári Királyi Palota királyi pompájának helyreállításával egyetértek, azonban fontosabb feladat a Budavári Királyi Palota átadása a Magyar Királyi Udvar részére. Az Országgyűlés szavazza meg a Királyi Udvar éves költségvetését évi 3 milliárd forintban. A Nemzeti Bank bocsásson ki egy 1 milliárd forint névértékű bankjegyet a Királyi Udvar jelen költségeinek finanszírozására. Az Országgyűlés 2015 évi költségvetése több mint 16000 milliárd forint, melyből a Palota felújítása kb. 10 éves intervallumban jelent 200 milliárd forintot, azaz évi alig 20 milliárd forintot. A Palota felújítását annak legszebb állapotában történő helyreállításával kell megvalósítani, de kiemelt figyelmet szükséges fordítani a nemzeti szempontjainkra és szuverenitásunk védelmére, tehát azon nemzeti királyaink és szuverén címerünk legyen renoválva és feltüntetve. Szükséges a Budavári Királyi Palota oldalán megjelenített címert átfesteni nemzetire, mivel az külföldi fedőcímerrel van ellátva. A szuverén címervédelmet meg kell valósítani az Országgyűlés termeiben és a Várbazáron, de az ország területén mindenhol szuverén nemzeti címer alkalmazásával. A Miniszterelnöki Hivatal Kossuth Téren tartását támogatom, hiszen a miniszterelnöki feladatok az Országgyűléshez és az Országgyűlés Alsóházához tartoznak. 2008 évi informális trónra lépésem óta a Sándor Palota Királyi Kancellária, így inkább annak bővítését tartom célszerűnek a Várban. Áder János úr és a Sándor Palota mindenkori vezetője Királyi Kancellárom. 

Az alkotmányozás vonatkozásában fontos feladat az emberi élet védelmének és az emberi méltóság tiszteletének Alaptörvénybe való foglalása. Legyen több szeretet a világban! Az Országgyűlésbe csak olyan politikai pártok juthassanak be, melyek ezen alapelveket tiszteletben tartják! Az Országgyűlésbe csak olyan politikai pártok juthassanak be, melyek legitimek, tehát elhatárolhatók az előző rendszertől! Az Országgyűlésbe csak olyan politikai pártok juthassanak be, melyek egyértelműen Nemzetünk felemelkedését és Hazánk előrehaladását célozzák! Legyünk emberebb emberek, magyarabb magyarok! Magyarabb pártokat az Országgyűlésbe! A politikai pártok választási kampánya és parlamenti tevékenysége elsősorban saját programjuk bemutatásáról szóljon pozitív kommunikáció alkalmazásával. Azt mutassák be, hogyan legyen jobb, mi a megoldás, mi az előrelépés az egyes kérdésekben. Az Országgyűlés rendelkezzen etikai- és illemkódexszel. Az Országgyűlés hozzon létre Jutalmazó Törvénykönyvet, melyben Nemzetünk felemelkedéséért a legtöbbet tevőket honorálja. Olyan médiatörvény szükséges, mely a médiában megköveteli az emberi élet védelmének és az emberi méltóság tiszteletének hangsúlyozását! A közmédia vállaljon nagyobb és nívósabb szerepet a társadalom jóra való tanításában, illetőleg a helyes családminta és társadalmi viselkedés bemutatására. A hírek és műsorok legnagyobb része a pozitívumok, az elért eredmények, a sikerek bemutatásáról szóljon! Legyen nagyobb vidámság az országban, a humor, a kabaré azonban szintén emberi méltóságot tisztelő legyen!

Szükséges az Országgyűlés Felsőházának létrehozása a Magyar Nemesség, az arisztokrácia tagjaiból. Igaz, Magyar, Nemzeti, Királyához lojális Nemességre van szükség! A polgári párt elindította a kastély-felújítási programot. Az arisztokrácia lakjék kastélyban, ahogyan az a történelem során megszokott volt! A Nemes legyen szívében, lelkében nemes, Magyar, példa a társadalom minden tagja számára!
A Szent Korona a királyság államforma Alaptörvényben való rögzítéséig az Országgyűlésben van elhelyezve, azonban a Szent Korona királyi korona, így annak méltó helye csak a Budavári Királyi Palotában lehet. A Szent Korona méltóságának védelmét ki kell terjeszteni a szimbólum védelmére is!

Népességnövekedésben a tendencia jobbra fordul, növekedett a házasságkötések és a gyermekáldások száma. Kárpátaljáról szintén jó hírek érkeztek! Nemzetérdek az erkölcsös élet, életre szóló házasságok kötése, a szexualitás házasságban történő megélése, a szüzesség házasságig történő megőrzése és a bőséges gyermekáldás. A párok éljenek kitartó szeretetben, hűségben egymás iránt. Legyen nagyobb értéke a tisztességnek, a becsületnek! Legyünk jóhiszeműek, jó szándékúak mégis okosak. Legyünk kreatívak! Tiszteljük és szeressük szüleinket, ám az okos szavakat szüleink is hallják meg! A tudás legyen elismerve és honorálva! A magyar tulajdonú ipar létrehozása Nemzetérdek! A Magyar Ipart elsősorban magyar tulajdonú, ugyanakkor világszínvonalú cégekre kell építeni. Hazánk erős, magyar tulajdonú iparral lesz kétkezű óriás! A közüzemi hálózatokat vissza kell venni magyar tulajdonba! A polgári kormány eredményt ért el a gáztárolók visszavásárlásával és nemzeti közüzemi szolgáltató felállítását ígéri. Újabb két bank került vissza magyar tulajdonba. Fontos figyelnünk arra, hogy a magyar tulajdonú cégek világszínvonalú és versenyképes cégek legyenek. Szükséges a Magyar Légitársaság működésének helyreállítása, vagy új, versenyképes Magyar Nemzeti Légitársaság létrehozása!  Szükséges a MATÁV működésének helyreállítása. Rendelkezzünk magyar vonalas és mobil telefonszolgáltatóval. Az autógyártás terén szintén célként kell megjelölni a környezetbarát magyar autó létrehozását, melyet ténylegesen magyar tulajdonú gyár állít elő.

A lisszaboni stratégia a K+F-nek a GDP 3%-ra történő növelését célozza. Az Európai Unió keretprogramjai megfelelő irányt mutatnak a K+F, a gazdaság és a környezetvédelem tervezésére.
Növeljük Budapest Európai Uniós és ENSZ központi szerepét! Fontos, hogy a Magyarságnak meghatározó szerepe legyen Európában és a Világban! Nekünk kell tenni azért, hogy jobb világban éljünk!
Vallás vonatkozásában a történelmi egyházak értékeit elismerjük, de reformokra szükség van! A béke, a szeretet, az emberi élet védelme, az emberi méltóság tisztelete intelligens emberi magatartásmód! A Jóisten a férfit és a nőt egymásnak, párnak teremtette, mely a papságra is vonatkozik! Nős pápát a Vatikánba! A történelmi egyházak szimbólumválasztását is át kell gondolni! Egyértelmű szeretetszimbólum legyen a vallás fő jelképe, hiszen a szeretet a vallás legfőbb mondanivalója! A szeretet kommunikációjával, pozitív kommunikációval szükséges átfogalmazni a tanításokat! A helyes családképben az asszony férjétől fogan, aki gyermekeket szül. Az igaz emberek pedig életben maradnak, hiszen minden ember tiszteli a többi ember életét és tudja, hogy az emberi élet védelme intelligens! Igazságainkat a többi világvallással is el kell fogadtatnunk! Az iszlám fogadja tanításai közé az emberi élet védelmét! Hinni kell abban, hogy az ember eleve jónak született és jóra, szép életre nevelhető.

Történelmünket kutassuk több tízezer évre visszamenőleg összekapcsolva a Magyar Ősvallás értékeivel.
Fogjon össze a Magyarság, hiszen egységben vagyunk képesek Nemzetünk felemelkedését legjobban előre mozdítani.

Az újesztendő mindig lehetőséget teremt egy új kezdetre, céljaink megvalósítására. Éljünk ezzel a lehetőséggel és valósítsuk meg céljainkat, tegyük jobbá, szebbé, értékesebbé, élhetőbbé Magyarországot!
Ezúton kívánok sikeres, eredményes, boldog, békés, gazdag újesztendőt Nemzetemnek!
Isten óvja és védelmezze Magyarországot!

Intelligencia, erkölcs, szeretet!
A MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR HAZÁÉRT, A SZUVERÉN MAGYAR KIRÁLYSÁGÉRT!
Béke!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Keresés ebben a blogban

Oldal statisztika: összes oldalmegjelenítés